Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

getAppStats: pobierz statystyki aplikacji

Ta metoda pobiera dzienne statystyki dla twojej aplikacji, zarejestrowanej w Centrum deweloperów. Statystyki są dostępne tylko dla właściciela aplikacji. W przypadku niewłaściwej metody dostępowej zwraca ERROR_ACCESS_DENIED.

Statystyki w formacie, który AntiCaptcha stosuje do renderowania wykresów JS za pomocą wtyczki HighCharts. Można je przeformatować zgodnie z potrzebami.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getAppStats
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
clientKeyŁańcuch znaków (String)Tak
softIdIntegerTakID twojej aplikacji z Centrum deweloperów
modeŁańcuch znaków (String)NieTyp statystyk:
błędy (domyślne) : Dane o błędach
odsłony : Odsłony strony aplikacji
pobrania : Liczba kliknięć w link “pobierz”
użytkownicy : Liczba użytkowników
pieniądze : Zarobiona kwota

Przykład żądania

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "softId":123,
  "mode":"errors"
}' https://api.anti-captcha.com/getAppStats


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
errorIdIntegerIdentyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCodeŁańcuch znaków (String)
errorDescriptionŁańcuch znaków (String)Krótki opis błędu
chartDataTablica (Array)
Obiekt zawierający tytuł danych wykresu, dzienne wartości, daty i inne. Gotowy do renderowania przy pomocy HighCharts.js
fromDateŁańcuch znaków (String)Data początkowa raportu
toDateŁańcuch znaków (String)Data końca raportu

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
JSON z błędem
{
 "errorId":0,
 "chartData":[
  {
   "name":"Accepted (paid)",
   "data":[
    {
     "date":"25 January",
     "shortdate":"25 Jan",
     "y":134587,
     "beginstamp":1548374400,
     "endstamp":1548460799,
     "stamp":1548374400
    },{
     "date":"26 January",
     "shortdate":"26 Jan",
     "y":87532,
     "beginstamp":1548460800,
     "endstamp":1548547199,
     "stamp":1548460800
    },{
    ...
    }],
    "itemname":"Captchas",
    "errorId":0,
    "code":"",
    "description":""
  },{
    "name":"No slots available (low bid)",
    "data":[
     ..
    ],
    "itemname":"Errors",
    "errorId":2,
    "count":82224,
    "code":"ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE",
    "description":"No idle workers are available at the moment. Please try a bit later or increase your maximum bid in menu Settings - API Setup in Anti-Captcha Customers Area."
  }],
 "fromDate":"25 Jan 00:00",
 "toDate":"24 Feb 08:09"
}