Strona główna Dokumentacja Tutoriale Logowanie
Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Menu dokumentacja

getAppStats: pobierz statystyki aplikacji

Ta metoda pobiera dzienne statystyki dla twojej aplikacji, zarejestrowanej w Centrum deweloperów. Statystyki są dostępne tylko dla właściciela aplikacji. W przypadku niewłaściwej metody dostępowej zwraca ERROR_ACCESS_DENIED.

Statystyki w formacie, który AntiCaptcha stosuje do renderowania wykresów JS za pomocą wtyczki HighCharts. Można je przeformatować zgodnie z potrzebami.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getAppStats
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Przeznaczenie
clientKey Łańcuch znaków (String) Tak
softId Integer Tak ID twojej aplikacji z Centrum deweloperów
mode Łańcuch znaków (String) Nie Typ statystyk:
błędy (domyślne) : Dane o błędach
odsłony : Odsłony strony aplikacji
pobrania : Liczba kliknięć w link “pobierz”
użytkownicy : Liczba użytkowników
pieniądze : Zarobiona kwota

Przykład żądania

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "softId":123,
  "mode":"errors"
}' https://api.anti-captcha.com/getAppStats
    


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
errorId Integer Identyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCode Łańcuch znaków (String)
errorDescription Łańcuch znaków (String) Krótki opis błędu
chartData Tablica (Array)
Obiekt zawierający tytuł danych wykresu, dzienne wartości, daty i inne. Gotowy do renderowania przy pomocy HighCharts.js
fromDate Łańcuch znaków (String) Data początkowa raportu
toDate Łańcuch znaków (String) Data końca raportu

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
 "errorId":0,
 "chartData":[
  {
   "name":"Accepted (paid)",
   "data":[
    {
     "date":"25 January",
     "shortdate":"25 Jan",
     "y":134587,
     "beginstamp":1548374400,
     "endstamp":1548460799,
     "stamp":1548374400
    },{
     "date":"26 January",
     "shortdate":"26 Jan",
     "y":87532,
     "beginstamp":1548460800,
     "endstamp":1548547199,
     "stamp":1548460800
    },{
    ...
    }],
    "itemname":"Captchas",
    "errorId":0,
    "code":"",
    "description":""
  },{
    "name":"No slots available (low bid)",
    "data":[
     ..
    ],
    "itemname":"Errors",
    "errorId":2,
    "count":82224,
    "code":"ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE",
    "description":"No idle workers are available at the moment. Please try a bit later or increase your maximum bid in menu Settings - API Setup in Anti-Captcha Customers Area."
  }],
 "fromDate":"25 Jan 00:00",
 "toDate":"24 Feb 08:09"
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}