Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

Lista błędów API

Oto lista błędów, które może zwracać nasze API. Gorąco zalecamy ich logowanie i analizę oraz podejmowanie stosownych działań na bieżąco, czyli tworzenie i dystrybucję poprawek do swojej aplikacji. Chronimy nasze API przed "bezsensownymi" żądaniami, na przykład takimi, które powtarzają się i skutkują wciąż takimi samymi błędami. Ochrona obejmuje banowanie IP i podsieci oraz zawieszenie konta w szczególnych przypadkach.

IdentyfikatorKodOpis
0Kod 0 oznacza brak błędów - "no errors".
1ERROR_KEY_DOES_NOT_EXISTKlucz autoryzacji konta nie został znaleziony w systemie. Upewnij się, że został poprawnie skopiowany - bez spacji i tabulacji.
2ERROR_NO_SLOT_AVAILABLEChwilowy brak wolnych pracowników captcha. Spróbuj zwiększyć maksymalną stawkę w Ustawieniach API w strefie klienta lub twórz zapytania poza godzinami szczytu. Więcej informacji o stawkach znajdziesz w FAQ.
3ERROR_ZERO_CAPTCHA_FILESIZERozmiar przesyłanego captcha jest mniejszy niż 100 bajtów.
4ERROR_TOO_BIG_CAPTCHA_FILESIZERozmiar przesyłanej captchy przekracza 500 000 bajtów.
10ERROR_ZERO_BALANCESaldo konta wynosi zero lub jest ujemne.
11ERROR_IP_NOT_ALLOWEDŻądanie zawierające bieżący klucz konta jest niedozwolone z twojego IP. Patrz lista IP w sekcji ustawienia bezpieczeństwa w strefie klienta.
12ERROR_CAPTCHA_UNSOLVABLECaptcha nie zostało rozwiązane przez 5 różnych pracowników. Klienci są za to obciążani, gdyż pracownicy muszą być opłaceni.
12ERROR_BAD_DUPLICATES100% recognition feature nie powiodło się z powodu niedostatecznej liczby prób zgadnięcia.
14ERROR_NO_SUCH_METHODŻądanie do API za pomocą nieistniejącej metody. Zazwyczaj przyczyną jest pomyłka w nazwie metody.
15ERROR_IMAGE_TYPE_NOT_SUPPORTEDNie udało się ustalić typu pliku captcha na podstawie nagłówka exif, lub nieobsługiwany typ pliku. Dozwolone formaty to JPG, GIF, PNG. Obrazy muszą zawierać nagłówek EXIF informujący o typie pliku.
16ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_IDŻądane captcha nie istnieje w twojej liście aktywnych captcha lub wygasło.
Captcha są usuwane z API po 60 minutach od rozwiązania. Twoja aplikacja powinna wysyłać prośby o wynik rozwiązania oraz informację o poprawnym/niepoprawnym rozwiązaniu w tym okresie.
21ERROR_IP_BLOCKEDTwoje IP zostało zablokowane na skutek niewłaściwego korzystania z API. Sprawdź konkretną przyczynę tutaj.
22ERROR_TASK_ABSENTWłaściwość "task" jest pusta lub nieustawiona w metodzie createTask.
23ERROR_TASK_NOT_SUPPORTEDNieobsługiwany typ zadania lub nieprawidłowo wpisany typ zadania. Sprawdź właściwość "type" w obiekcie zadania.
24ERROR_INCORRECT_SESSION_DATABrak niektórych wartości wymaganych do skutecznej emulacji użytkownika. Więcej szczegółów w komunikatach API.
25ERROR_PROXY_CONNECT_REFUSEDNie udało się połączyć z proxy zadania; odmówiono połączenia.
26ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUTNie udało się połączyć z proxy zadania; upłynął limit czasu połączenia.
27ERROR_PROXY_READ_TIMEOUTUpłynął limit czasu odczytu proxy zadania.
28ERROR_PROXY_BANNEDIP proxy jest zbanowane przez docelową usługę.
29ERROR_PROXY_TRANSPARENTZadanie odrzucone na etapie sprawdzania proxy. Proxy musi być nietransparentne, aby ukryć IP naszego serwera. Nasz sprawdzacz proxy pomoże zdiagnozować problemy z proxy.
30ERROR_RECAPTCHA_TIMEOUTUpłynął limit czasu zadania recaptcha. Prawdopodobna przyczyna to powolne proxy lub serwer Google.
31ERROR_RECAPTCHA_INVALID_SITEKEYDostawca captchy informuje, że klucz strony jest nieprawidłowy.
32ERROR_RECAPTCHA_INVALID_DOMAINDostawca captchy informuje, że domena skojarzona z tym kluczem strony jest nieprawidłowa.
33ERROR_RECAPTCHA_OLD_BROWSERDostawca captchy informuje, że przeglądarka internetowa (user-agent) jest niekompatybilna z jego kodem Javascript.
34ERROR_TOKEN_EXPIREDSerwer-dostawca captchy zgłosił wygaśnięcie dodatkowego, zmiennego tokenu. Spróbuj ponownie z nowym tokenem.
35ERROR_PROXY_HAS_NO_IMAGE_SUPPORTProxy nie pozwala na transfer obrazków z serwerów Google. Nasz sprawdzacz proxy pomoże zdiagnozować problemy z proxy.
36ERROR_PROXY_INCOMPATIBLE_HTTP_VERSIONProxy nie pozwala na długie żądania GET o wielkości ok. 2000 bajtów i nie obsługuje połączeń SSL. Nasz sprawdzacz proxy pomoże zdiagnozować problemy z proxy.
49ERROR_PROXY_NOT_AUTHORISEDLogin i hasło do proxy są nieprawidłowe. Nasz sprawdzacz proxy pomoże zdiagnozować problemy z proxy.
51ERROR_INVALID_KEY_TYPEPassed sitekey jest z innego typu Recaptcha. Spróbuj rozwiązać go jako V2, V2-niewidzialny lub V3.
52ERROR_FAILED_LOADING_WIDGETNie udało się wgrać widgeta z captcha w przeglądarce pracownika. Spróbuj przesłać kolejne zadanie.
53ERROR_VISIBLE_RECAPTCHAPróba rozwiązania zwyczajnego Recaptcha V2 jako niewidzialnego Recaptcha V2 invisible. Usuń flagę 'isInvisible' z zapytania do API.
54ERROR_ALL_WORKERS_FILTERED
Brak pracowników których nie odfiltrowała metoda reportIncorrectRecaptcha.
55ERROR_ACCOUNT_SUSPENDEDSystem zbanował twoje konto z ważnego powodu. Szczegóły - Skontaktuj się z obsługą klienta.
56ERROR_TEMPLATE_NOT_FOUNDSzablon AntiGate nie został odnaleziony po nazwie podczas tworzenia zadania.
57ERROR_TASK_CANCELEDZadanie AntiGate zostało anulowane przez pracownika. Przyczyna anulowania zadania znajduje się w polu "errorDescription".