Menu

Lista błędów API

Oto lista błędów, które może zwracać nasze API. Gorąco zachęcamy programistów do logowania i analizy wszystkich błędów API oraz podejmowania stosownych działań na bieżąco, czyli tworzenie i dystrybucję poprawek do swojej aplikacji. Aktywnie chronimy nasze API przed "bezsensownymi" żądaniami, na przykład takimi, które powtarzają się i skutkują wciąż takimi samymi błędami. Ochrona obejmuje banowanie IP i podsieci oraz zawieszenie konta w poważniejszych przypadkach.

IdentyfikatorKodOpis
0Kod 0 oznacza brak błędów - "no errors".
1ERROR_KEY_DOES_NOT_EXISTKlucz autoryzacji konta nie został znaleziony w systemie. Upewnij się, że został poprawnie skopiowany - bez spacji i znaków tabulacji.
2ERROR_NO_SLOT_AVAILABLEAktualnie brakuje wolnych pracowników captcha. Klienci powinni zwiększyć swoją maksymalną stawkę w Ustawieniach API znajdujących się w strefie klienta lub przesyłać swoje captcha poza godzinami szczytu.
3ERROR_ZERO_CAPTCHA_FILESIZERozmiar przesyłanego captcha jest mniejszy niż 100 bajtów.
4ERROR_TOO_BIG_CAPTCHA_FILESIZERozmiar przesyłanej captchy przekracza 500 000 bajtów.
10ERROR_ZERO_BALANCESaldo konta wynosi zero lub jest ujemne.
11ERROR_IP_NOT_ALLOWEDNie wolno ci przesyłać żądań z twojego adresu IP z użyciem aktualnego klucza konta. Prosimy zapoznać się z listą IP w sekcji znajdującej się w dziale Ustawieniach API w strefie klienta.
12ERROR_CAPTCHA_UNSOLVABLECaptcha nie zostało rozwiązane przez 5 różnych pracowników. Klienci są za to obciążani, gdyż należy opłacić pracowników za poświęcony czas.
13ERROR_BAD_DUPLICATESFunkcja 100% dokładności rozwiązania nie zadziałała z powodu niewystarczającej liczby zgadywań.
14ERROR_NO_SUCH_METHODŻądanie do API za pomocą nieistniejącej metody. Zazwyczaj przyczyną jest pomyłka w pisowni nazwy metody.
15ERROR_IMAGE_TYPE_NOT_SUPPORTEDNie udało się ustalić typu pliku captcha na podstawie nagłówka exif, lub typ pliku nie jest obsługiwany. Dozwolone formaty to JPG, GIF, PNG. Obrazy muszą zawierać nagłówek EXIF informujący o typie pliku.
16ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_IDŻądana captcha nie istnieje na liście aktywnych captcha lub wygasła. Captcha są usuwane z interfejsu API 60 sekund po rozwiązaniu zadania przez pracownika. W tym czasie twoja aplikacja powinna wysłać wszystkie ankiety z wynikami zadań i żądania z raportami poprawności/niepoprawności.
21ERROR_IP_BLOCKEDTwój adres IP został zablokowany z powodu niewłaściwego korzystania z API. Informację o przyczynie znajdziesz tutaj.
22ERROR_TASK_ABSENTAtrybut "task" jest pusty lub nie został ustawiony w metodzie createTask.
23ERROR_TASK_NOT_SUPPORTEDNieobsługiwany typ zadania lub nieprawidłowo wpisany typ zadania. Sprawdź właściwość "type" w obiekcie zadania.
24ERROR_INCORRECT_SESSION_DATABrak niektórych wartości wymaganych do skutecznej emulacji użytkownika. Więcej szczegółów w komunikatach API.
25ERROR_PROXY_CONNECT_REFUSEDNie udało się połączyć z proxy zadania; odmówiono połączenia.
26ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUTNie udało się połączyć z proxy zadania; upłynął limit czasu połączenia.
27ERROR_PROXY_READ_TIMEOUTUpłynął limit czasu odczytu proxy zadania.
28ERROR_PROXY_BANNEDIP proxy jest zbanowane przez docelową usługę.
29ERROR_PROXY_TRANSPARENTZadanie odrzucone na etapie sprawdzania proxy. Proxy musi być nietransparentne, aby ukryć IP naszego serwera. Skorzystaj z naszego narzędzia sprawdzacz proxy w celu debugowania swojego proxy.
30ERROR_RECAPTCHA_TIMEOUTUpłynął limit czasu zadania recaptcha. Prawdopodobna przyczyna to powolne proxy lub serwer Google.
31ERROR_RECAPTCHA_INVALID_SITEKEYDostawca captchy informuje, że klucz strony jest nieprawidłowy.
32ERROR_RECAPTCHA_INVALID_DOMAINDostawca captchy informuje, że domena skojarzona z tym kluczem strony jest nieprawidłowa.
33ERROR_RECAPTCHA_OLD_BROWSERDostawca captchy informuje, że przeglądarka internetowa (user-agent) jest niekompatybilna z jego kodem Javascript.
34ERROR_TOKEN_EXPIREDSerwer-dostawca captchy zgłosił wygaśnięcie dodatkowego, zmiennego tokenu. Spróbuj ponownie z nowym tokenem.
35ERROR_PROXY_HAS_NO_IMAGE_SUPPORTProxy nie pozwala na transfer obrazków z serwerów Google. Skorzystaj z naszego narzędzia sprawdzacz proxy w celu debugowania swojego proxy.
36ERROR_PROXY_INCOMPATIBLE_HTTP_VERSIONProxy nie pozwala na długie żądania GET o długości ok. 2000 bajtów i nie obsługuje połączeń SSL. Skorzystaj z naszego narzędzia sprawdzacz proxy w celu debugowania swojego proxy.
49ERROR_PROXY_NOT_AUTHORISEDLogin i hasło do proxy są nieprawidłowe. Skorzystaj z naszego narzędzia sprawdzacz proxy w celu debugowania swojego proxy.
51ERROR_INVALID_KEY_TYPEPrzekazany sitekey jest z innego typu Recaptcha. Spróbuj rozwiązać go jako V2, V2-invisible lub V3.
52ERROR_FAILED_LOADING_WIDGETNie udało się wgrać widgeta dostarczającego captcha w przeglądarce pracownika. Spróbuj przesłać kolejne zadanie.
53ERROR_VISIBLE_RECAPTCHAPróba rozwiązania zwyczajnego Recaptcha V2 jako Recaptcha V2 invisible. Usuń flagę 'isInvisible' z zapytania do API.
54ERROR_ALL_WORKERS_FILTERED
Zabrakło pracowników nieodfiltrowanych metodą reportIncorrectRecaptcha.
55ERROR_ACCOUNT_SUSPENDEDSystem zawiesił twoje konto z istotnej przyczyny. Skontaktuj się z obsługą klienta by dowiedzieć się szczegółów.
56ERROR_TEMPLATE_NOT_FOUNDSzablon AntiGate nie został odnaleziony na podstawie nazwy podczas tworzenia zadania.
57ERROR_TASK_CANCELEDZadanie AntiGate zostało anulowane przez pracownika. Przyczyna anulowania zadania znajduje się w polu "errorDescription".