Strona główna Dokumentacja Tutoriale Logowanie
Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Menu dokumentacja

Lista błędów API

Oto lista błędów, które może zwracać nasze API. Gorąco zalecamy ich logowanie i analizę oraz podejmowanie stosownych działań na bieżąco, czyli tworzenie i dystrybucję poprawek do swojej aplikacji. Chronimy nasze API przed "bezsensownymi" żądaniami, na przykład takimi, które powtarzają się i skutkują wciąż takimi samymi błędami. Ochrona obejmuje banowanie IP i podsieci oraz zawieszenie konta w szczególnych przypadkach.

Identyfikator Kod Opis
0 Kod 0 oznacza brak błędów - "no errors".
1 ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST Klucz autoryzacji konta nie został znaleziony w systemie. Upewnij się, że został poprawnie skopiowany - bez spacji i tabulacji.
2 ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE Chwilowy brak wolnych pracowników captcha. Spróbuj zwiększyć maksymalną stawkę w Ustawieniach API w strefie klienta lub twórz zapytania poza godzinami szczytu. Więcej informacji o stawkach znajdziesz w FAQ.
3 ERROR_ZERO_CAPTCHA_FILESIZE Rozmiar przesyłanego captcha jest mniejszy niż 100 bajtów.
4 ERROR_TOO_BIG_CAPTCHA_FILESIZE Rozmiar przesyłanej captchy przekracza 500 000 bajtów.
10 ERROR_ZERO_BALANCE Saldo konta wynosi zero lub jest ujemne.
11 ERROR_IP_NOT_ALLOWED Żądanie zawierające bieżący klucz konta jest niedozwolone z twojego IP. Patrz lista IP w sekcji ustawienia bezpieczeństwa w strefie klienta.
12 ERROR_CAPTCHA_UNSOLVABLE Captcha nie zostało rozwiązane przez 5 różnych pracowników. Klienci są za to obciążani, gdyż pracownicy muszą być opłaceni.
12 ERROR_BAD_DUPLICATES 100% recognition feature nie powiodło się z powodu niedostatecznej liczby prób zgadnięcia.
14 ERROR_NO_SUCH_METHOD Żądanie do API za pomocą nieistniejącej metody. Zazwyczaj przyczyną jest pomyłka w nazwie metody.
15 ERROR_IMAGE_TYPE_NOT_SUPPORTED Nie udało się ustalić typu pliku captcha na podstawie nagłówka exif, lub nieobsługiwany typ pliku. Dozwolone formaty to JPG, GIF, PNG. Obrazy muszą zawierać nagłówek EXIF informujący o typie pliku.
16 ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID Żądane captcha nie istnieje w twojej liście aktywnych captcha lub wygasło.
Captcha są usuwane z API po 60 minutach od rozwiązania. Twoja aplikacja powinna wysyłać prośby o wynik rozwiązania oraz informację o poprawnym/niepoprawnym rozwiązaniu w tym okresie.
21 ERROR_IP_BLOCKED Twoje IP zostało zablokowane na skutek niewłaściwego korzystania z API. Sprawdź konkretną przyczynę tutaj.
22 ERROR_TASK_ABSENT Właściwość "task" jest pusta lub nieustawiona w metodzie createTask.
23 ERROR_TASK_NOT_SUPPORTED Nieobsługiwany typ zadania lub nieprawidłowo wpisany typ zadania. Sprawdź właściwość "type" w obiekcie zadania.
24 ERROR_INCORRECT_SESSION_DATA Brak niektórych wartości wymaganych do skutecznej emulacji użytkownika. Więcej szczegółów w komunikatach API.
25 ERROR_PROXY_CONNECT_REFUSED Nie udało się połączyć z proxy zadania; odmówiono połączenia.
Dowiedz się więcej o pracy z proxy w tej sekcji FAQ.
26 ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUT Nie udało się połączyć z proxy zadania; upłynął limit czasu połączenia.
Dowiedz się więcej o pracy z proxy w tej sekcji FAQ.
27 ERROR_PROXY_READ_TIMEOUT Upłynął limit czasu odczytu proxy zadania.
Dowiedz się więcej o pracy z proxy w tej sekcji FAQ.
28 ERROR_PROXY_BANNED IP proxy jest zbanowane przez docelową usługę.
29 ERROR_PROXY_TRANSPARENT Zadanie odrzucone na etapie sprawdzania proxy. Proxy musi być nietransparentne, aby ukryć IP naszego serwera. Nasz sprawdzacz proxy pomoże zdiagnozować problemy z proxy.
30 ERROR_RECAPTCHA_TIMEOUT Upłynął limit czasu zadania recaptcha. Prawdopodobna przyczyna to powolne proxy lub serwer Google.
31 ERROR_RECAPTCHA_INVALID_SITEKEY Dostawca captchy informuje, że klucz strony jest nieprawidłowy.
32 ERROR_RECAPTCHA_INVALID_DOMAIN Dostawca captchy informuje, że domena skojarzona z tym kluczem strony jest nieprawidłowa.
33 ERROR_RECAPTCHA_OLD_BROWSER Dostawca captchy informuje, że przeglądarka internetowa (user-agent) jest niekompatybilna z jego kodem Javascript.
34 ERROR_TOKEN_EXPIRED Serwer-dostawca captchy zgłosił wygaśnięcie dodatkowego, zmiennego tokenu. Spróbuj ponownie z nowym tokenem.
35 ERROR_PROXY_HAS_NO_IMAGE_SUPPORT Proxy nie pozwala na transfer obrazków z serwerów Google. Nasz sprawdzacz proxy pomoże zdiagnozować problemy z proxy.
36 ERROR_PROXY_INCOMPATIBLE_HTTP_VERSION Proxy nie pozwala na długie żądania GET o wielkości ok. 2000 bajtów i nie obsługuje połączeń SSL. Nasz sprawdzacz proxy pomoże zdiagnozować problemy z proxy.
49 ERROR_PROXY_NOT_AUTHORISED Login i hasło do proxy są nieprawidłowe. Nasz sprawdzacz proxy pomoże zdiagnozować problemy z proxy.
51 ERROR_INVISIBLE_RECAPTCHA Próba rozwiązania niewidzialnego Recaptcha jak zwykłego.
52 ERROR_FAILED_LOADING_WIDGET Nie udało się wgrać widgeta z captcha w przeglądarce pracownika. Spróbuj przesłać kolejne zadanie.
53 ERROR_VISIBLE_RECAPTCHA Próba rozwiązania zwyczajnego Recaptcha V2 jako niewidzialnego Recaptcha V2 invisible. Usuń flagę 'isInvisible' z zapytania do API.
54 ERROR_ALL_WORKERS_FILTERED
Brak pracowników których nie odfiltrowała metoda reportIncorrectRecaptcha.
55 ERROR_ACCOUNT_SUSPENDED System zbanował twoje konto z ważnego powodu. Szczegóły - Skontaktuj się z obsługą klienta.
56 ERROR_TEMPLATE_NOT_FOUND Szablon AntiGate nie został odnaleziony po nazwie podczas tworzenia zadania.
57 ERROR_TASK_CANCELED Zadanie AntiGate zostało anulowane przez pracownika. Przyczyna anulowania zadania znajduje się w polu "errorDescription".