Menu

Pozyskaj współrzędne obiektów z obrazka

Prześlij zdjęcie, komentarz w języku angielskim i otrzymaj do 6 zestawów współrzędnych danych obiektów. Możesz poprosić o współrzędne punktów, a także współrzędne prostokątów. Maksymalny rozmiar obrazu z jednej strony to 500 pikseli. Obrazy większe zostaną zmniejszone w interfejsie pracownika.

Image-to-Coordinates captcha example, select objects on the picture
Image-to-Coordinates captcha example, draw a rectangle above objects
Przykłady zadań "points" i "rectangles"

Obiekt typu zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakImageToCoordinatesTask
Definiuje rodzaj zadania.
bodyŁańcuch znaków (String)TakPlik zakodowany w base64. Upewnij się, że wysyłasz bez znaków końca linii. Nie należy dołączać 'data:image/png,' ani innych tagów, wyłącznie czyste base64!
commentŁańcuch znaków (String)NieKomentarze do zadania wyłącznie w języku angielskim. Przykład: "Select objects in specified order" lub "Select all cars".
modeŁańcuch znaków (String)NieTryb zadania, może być "points" (punkty) lub "rectangles" (prostokąty). Domyślnie są to "points".
websiteURLŁańcuch znaków (String)NieOpcjonalny parametr pozwalający rozróżnić źródła captcha obrazkowych w statystykach obciążeń konta.

Przykład żądania

Python
Javascript
Go
PHP
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagetocoordinates import *

solver = imagetocoordinates()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_KEY")
solver.set_mode("points")
solver.set_comment("Select objects in specified order")

coordinates = solver.solve_and_return_solution("coordinates.png")
if coordinates != 0:
  print("coordinates: ", coordinates)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Obiekt typu rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
coordinatesŁańcuch znaków (String)Tablica zestawu współrzędnych. Dla trybu "points" jest to zestaw (x,y). Dla trybu "rectangles" jest to (x1,y1,x2,y2), zaczynając od lewego górnego rogu do prawego dolnego rogu. Pierwsza współrzędna znajduje się w lewym górnym rogu.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
   "coordinates":[
    [17,48,54,83],
    [76,93,140,164]
   ]
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}