Menu

reportIncorrectRecaptcha: zgłoś reklamację odnośnie tokenu Recaptcha

Przyjmujemy wyłącznie skargi dotyczące Recaptcha V2 i V3, włącznie z Enterprise Recaptcha. Należy zapoznać się z poniższym opisem, inaczej nasz system może zbanować twoje raporty.
W związku z niemożnością sprawdzenia twojego zgłoszenia w sposób jak w przypadku obrazkowych captcha, twoja reklamacja musi najpierw przejść analizę statystyczną po naszej stronie. Jeśli zostanie rozpatrzona pozytywnie, uwzględnimy ją. Porównujemy statystyki z twojego zgłoszenia z otrzymanymi od innych zaufanych klientów. Jeśli dane z twojego zgłoszenia zbyt mocno odbiegają od innych, zignorujemy twoje zgłoszenie na kilka dni. Dlatego, aby uzyskiwać najlepsze rezultaty, dokładnie monitoruj swój proces automatyzacji i przesyłaj raporty tylko gdy masz 100% pewność, że Recaptcha została źle rozwiązana.
Nie wszystkie zgłoszenia są akceptowane. Aby jak najdokładniej obliczyć średni wskaźnik niepowodzeń, minimum 100 zadań recaptcha na konto musi zostać wysłanych do rozpoznania w ciągu 24 godzin.
Raporty muszą być przesyłane w ciągu 60 sekund od ukończeniu zadania. Przesłanie raportu po tym okresie zaowocuje błędem API ERROR_NO_SUCH_CAPTCHA_ID. Dozwolone jest przesłanie jednego raportu na jedno zadanie.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
clientKeyŁańcuch znaków (String)Tak
taskIdIntegerTak

Przykład żądania

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
errorIdIntegerIdentyfikator błędu.
0 - brak błędów, operacja zakończona pomyślnie.
>0 - identyfikator błędu. Kod błędu i jego krótki opis są dostępne we właściwościach errorCode i errorDescription.
errorCodeŁańcuch znaków (String)
errorDescriptionŁańcuch znaków (String)Krótki opis błędu
statusŁańcuch znaków (String)Wynik operacji. Otrzymasz kod błędu lub status="success", gdy reklamacja zostanie zaakceptowana.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
JSON z błędem
{
    "errorId":0,
    "status":"success"
}