Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Menu dokumentacja

reportIncorrectRecaptcha: zgłoś reklamację odnośnie tokenu Recaptcha

Przyjmujemy wyłącznie skargi dotyczące Recaptcha V2 i V3, włącznie z Enterprise Recaptcha. Należy zapoznać się z poniższym opisem, inaczej nasz system może zbanować twoje raporty.

W związku z niemożnością sprawdzenia twojego zgłoszenia w sposób jak w przypadku obrazkowych captcha, twoja reklamacja musi najpierw przejść analizę statystyczną po naszej stronie. Jeśli zostanie rozpatrzona pozytywnie, uwzględnimy ją. Porównujemy statystyki z twojego zgłoszenia z otrzymanymi od innych zaufanych klientów. Jeśli dane z twojego zgłoszenia zbyt mocno odbiegają od innych, zignorujemy twoje zgłoszenie na kilka dni. Dlatego, aby uzyskiwać najlepsze rezultaty, dokładnie monitoruj swój proces automatyzacji i przesyłaj raporty tylko gdy masz 100% pewność, że Recaptcha została źle rozwiązana.

Nie uwzględniamy wszystkich raportów. Aby wyliczyć twoje statystyki dokładnie, musimy otrzymać minimum 100 zadań recaptcha na każde konto do rozwiązania w ciągu 24 godzin.

Raporty muszą być przesyłane w ciągu 60 sekund od ukończeniu zadania. Przesłanie raportu po tym okresie zaowocuje błędem API ERROR_NO_SUCH_CAPTCHA_ID. Dozwolone jest przesłanie jednego raportu na jedno zadanie.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Przeznaczenie
clientKey Łańcuch znaków (String) Tak
taskId Integer Tak

Przykład żądania

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha
    


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
errorId Integer Identyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCode Łańcuch znaków (String)
errorDescription Łańcuch znaków (String) Krótki opis błędu
status Łańcuch znaków (String)
Wynik działania. Otrzymasz kod błędu, lub status="success" w razie uwzględnienia reklamacji.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId":0,
  "status":"success"
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 16,
  "errorCode": "ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID",
  "errorDescription": "Task you are requesting does not exist in your current task list or has been expired."
}