Menu

reportIncorrectRecaptcha: zgłoś reklamację odnośnie tokenu Recaptcha

Przyjmujemy wyłącznie skargi dotyczące Recaptcha V2 i V3, włącznie z Enterprise Recaptcha. Należy zapoznać się z poniższym opisem, inaczej nasz system może zbanować twoje raporty.
Ponieważ nie możemy sprawdzać twojego raportu jak w przypadku obrazkowych captcha, twoja skarga najpierw trafia do naszego back-endu w celu analizy statystycznej i jest akceptowana jedynie gdy wyniki są pozytywne. Porównujemy twoje statystyki raportowania ze statystykami innych zaufanych klientów. Jeśli twój współczynnik uzasadnionych raportów będzie się znacząco różnił od innych raportów, raporty przesyłane przez ciebie będą ignorowane przez kilka dni. Dlatego też, aby zagwarantować sobie jak najlepsze rezultaty, należy zawsze monitorować wszelkie zautomatyzowane procesy i wysyłać raporty jedynie gdy masz 100-procentową pewność co do błędu rozwiązania Recaptchy.
Nie wszystkie raporty są akceptowane. Aby obliczyć twój średni współczynnik niepowodzeń tak dokładnie, jak to możliwe, minimum 100 zadań recaptcha na konto musi być przesłane do rozpoznania w ciągu 24 godzin.
Raporty muszą być przesyłane w ciągu 60 sekund od ukończenia zadania. W przeciwnym razie, API zwróci kod błędu ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID. Dla każdego zadania można przesłać wyłącznie jeden raport.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
clientKeyŁańcuch znaków (String)Tak
taskIdIntegerTak

Przykład żądania

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
errorIdIntegerIdentyfikator błędu
0 - brak błędów, operacja przebiegła pomyślnie.
>0 - identyfikator błędu. Kod błędu oraz jego krótki opis dostępne są w atrybutach errorCode i errorDescription.
errorCodeŁańcuch znaków (String)
errorDescriptionŁańcuch znaków (String)Krótki opis błędu.
statusŁańcuch znaków (String)Wynik operacji. Otrzymasz kod błędu lub status="success", gdy reklamacja zostanie zaakceptowana.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
JSON z błędem
{
    "errorId":0,
    "status":"success"
}