Menu

Obejdź dowolny niestandardowy captcha

Jest to typ zadania, w którym twoja aplikacja podaje adres URL strony oraz specjalne polecenia naszym pracownikom. Wykonują je oni krok po kroku, po czym zwracają twojej aplikacji pełną sygnaturę przeglądarki i ciasteczka, które pozwolą aplikacji kontynuować sesję.

Potencjalne przykłady użycia tego typu zadań:

 • (Podstawowy) Przejdź do strony, poproś pracownika o rozwiązanie captcha i kliknij przycisk "wprowadź" tekst. Zakończ, gdy zostanie znaleziona na stronie określona fraza tekstowa.
 • (Zaawansowane) Przejdź do strony, wypełnij pola tekstowe swoimi danymi, poproś pracownika o rozwiązanie captcha. Przejdź do strony uwierzytelniania dwuskładnikowego, poczekaj aż kod dotrze na twój adres e-mail, wyślij kod pracownikowi, pracownik automatycznie otrzyma kod i wejdzie do strefy klienta. Zakończ, gdy zostanie znaleziony element o określonym selektorze CSS.

Zobacz listę dostępnych czynności pracownika.

Aby zapoznać się ze szczegółami tej technologii, odwiedź ten artykuł, lub ten poradnik YouTube.

Zwróć uwagę, że przewidziano opcjonalne parametry proxy. Akceptowane są jedynie proxy HTTPS, a "proxyAddress" musi być adresem IP.

Obiekt typu zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakAntiGateTask
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony, gdzie skierujemy pracownika.
templateNameŁańcuch znaków (String)TakNazwa szablonu scenariusza w naszej bazie danych. Możesz skorzystać z gotowego szablonu, lub stworzyć własny. Gotowca można poszukać poniżej tej tabelki.
variablesObiekt (object)TakObiekt zawierający zmienne szablonu i ich wartości.
domainsOfInterestTablica (Array)NieLista nazw domen, z których mają być pobierane ciasteczka oraz dane localStorage. Lista ta może być również zdefiniowana statycznie podczas edycji szablonu.
proxyAddressŁańcuch znaków (String)TakAdres IPv4/IPv6 proxy. Nie stosować nazw hostów ani adresów IP z sieci lokalnych.
proxyPortIntegerTakPort proxy
proxyLoginŁańcuch znaków (String)TakLogin dla proxy wymagających uwierzytelniania (podstawowe)
proxyPasswordŁańcuch znaków (String)TakHasło proxy

Kolekcja szablonów


Nazwa i opis szablonu
Nie znaleziono pasujących szablonów

Obiekt typu rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
cookiesObiekt (object)Obiekt z ciasteczkami pozyskanymi na ostatniej stronie odwiedzonej przez pracownika.
localStorageObiekt (object)Podobnie jak ciasteczka, obiekt z wartościami localStorage przechwycony na ostatniej stronie.
sessionStorageObiekt (object)Podobnie jak localStorage, obiekt z wartościami sessionStorage przechwyconymi na ostatniej stronie. W przeciwieństwie do localStorage, wartości istnieją w pamięci przeglądarki do momentu zamknięcia strony.
fingerprintObiekt (object)Parametry odcisku palca przeglądarki. Wraz z ciasteczkami i localStorage wykorzystasz je do odtworzenia sesji przeglądarki pracownika w swojej aplikacji.
urlŁańcuch znaków (String)URL strony na której zakończono wykonywanie szablonu
domainŁańcuch znaków (String)Nazwa domeny finalnej strony
HTMLsInBase64Tablica (Array)Tablica zrzutów HTML obszarów strony zakodowanych w base64. Zrzuty są wykonywane przez kroki "TAKE_HTML_SNAPSHOT_BY_SELECTOR" w szablonach AntiGate.
screenshotsTablica (Array)Zrzuty ekranu wykonane z przeglądarki pracownika, jeśli są. Aby zamówić zrzuty ekranu, dodaj do swojego szablonu krok TAKE_SCREENSHOT.
requestHeadersTablica (Array)Nagłówki żądania z "domainsOfInterest", jeśli są. Aby zamówić nagłówki, włącz w swoim szablonie opcję "Zbierz nagłówki żądania HTTP(...)".
responseHeadersTablica (Array)Nagłówki odpowiedzi z "domainsOfInterest", jeśli są. Aby zamówić nagłówki, włącz w swoim szablonie opcję "Zbierz nagłówki odpowiedzi HTTP(...)".

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId": 0,
  "status": "ready",
  "solution": {
    "cookies": {
      "_ym_uid": "1637841149407895406",
      "_ym_d": "1637841149",
      "_ym_isad": "2",
      "i18n_redirected2": "en"
    },
    "localStorage": {
      "_ym40786994_lsid": "322553582843",
      "_ym40786994_reqNum": "3",
      "_ym_fip": "\"65aac1083a9e31e5db7fc4a33816f1da-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-4bd84c89c35a312599d807af285e7b5f-615e6e8d95ae2de0910b550b0e4dfce2-00b2e6de4e7f2e69dd7de8ef95c7338a-61b9878bbce18de73aafc8582a198c0c-33ad8703f96139d946191563a4c623e6-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-c6d7b47b2dcff33f80cab17f3a360d0b-a95e7098ce4ab7ec9daa7fb4154b8ff4\"",
      "_ym_retryReqs": "{}",
      "_ym40786994_lastHit": "1637841164076",
      "_ym_uid": "\"1637841149407895406\""
    },
    "fingerprint": {
      "self.navigator.userAgent": "Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:94.0) Gecko\/20100101 Firefox\/94.0",
      "self.screen.width": 1280,
      "self.screen.height": 768,
      "self.screen.availWidth": 1280,
      "self.screen.availHeight": 728,
      "self.screen.availLeft": 0,
      "self.screen.availTop": 0,
      "self.navigator.vendorSub": "",
      "self.navigator.productSub": "20100101",
      "self.navigator.vendor": "",
      "self.navigator.maxTouchPoints": 0,
      "self.navigator.hardwareConcurrency": 2,
      "self.navigator.cookieEnabled": true,
      "self.navigator.appCodeName": "Mozilla",
      "self.navigator.appName": "Netscape",
      "self.navigator.appVersion": "5.0 (Windows)",
      "self.navigator.platform": "Win32",
      "self.navigator.product": "Gecko",
      "self.navigator.language": "en-US",
      "self.navigator.onLine": true,
      "self.navigator.doNotTrack": "unspecified"
    },
    "url": "https:\/\/anti-captcha.com\/tutorials\/success-page?login=some%20login&pass=the%20password",
    "domain": "anti-captcha.com",
    "domainsOfInterest": {
      "any-other-domain.com": {
        "cookies": {
          "example": "value",
          "comment": "This will be available when you fill a list of Domains Of Interest in the template itself or via domainsOfInterest parameter in the task object"
        },
        "localStorage": {
          "example": "localStorage value"
        },
        "url": "https://any-other-domain.com/some/path",
        "domain": "any-other-domain.com"
      }
    },
    "screenshots": [],
    "requestHeaders": [],
    "responseHeaders": []
  },
  "cost": "0.00858",
  "ip": "5.25.11.114",
  "createTime": 1637841143,
  "endTime": 1637841189,
  "solveCount": 0
}