Strona główna Dokumentacja Tutoriale Logowanie
Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Menu dokumentacja

AntiGateTask: najdoskonalszy sposób obejścia dowolnej ochrony captcha

Jest to typ zadania w którym twoja aplikacja podaje adres URL strony oraz specjalne polecenia naszym pracownikom. Wykonują je oni krok po kroku, po czym zwracają twojej aplikacji pełną sygnaturę przeglądarki i ciasteczka, które pozwolą jej kontynuować sesję.

Pełny opis działania tej technologii przedstawiono w tym artykule.

Zauważ, że istnieją opcjonalne parametry proxy. Akceptowane są tylko proxy HTTPS, "proxyAddress" musi być adresem IP. Dostęp do proxy musi być otwarty z całego Internetu, ponieważ pracownicy komunikują się z nimi bezpośrednio.

Obiekt zadanie

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Przeznaczenie
type Łańcuch znaków (String) Tak AntiGateTask
websiteURL Łańcuch znaków (String) Tak Adres docelowej strony, gdzie skierujemy pracownika.
templateName Łańcuch znaków (String) Tak Nazwa szablonu scenariusza w naszej bazie danych. Możesz skorzystać z gotowego szablonu, lub stworzyć własny. Gotowca poszukasz poniżej tej tabelki.
variables Obiekt (object) Tak Obiekt zawierający zmienne szablonu i ich wartości.
domainsOfInterest Tablica (Array) Nie Lista nazw domen, z których mają być pobierane pliki cookie oraz dane localStorage. Lista ta może być również zdefiniowana statycznie podczas edycji szablonu.
proxyAddress Łańcuch znaków (String) Nie Adres ipv4/ipv6 proxy. Nie stosować nazw hostów ani adresów IP z sieci lokalnych.
proxyPort Integer Nie Port proxy
proxyLogin Łańcuch znaków (String) Nie Login dla proxy wymagających uwierzytelniania (podstawowe)
proxyPassword Łańcuch znaków (String) Nie Hasło proxy

Kolekcja szablonów


Nazwa i opis szablonu
Nie znaleziono pasujących szablonów
Zadanie z proxy
     Click "view" button at one of the templates
    
Zadanie bez proxy
     Click "view" button at one of the templates
    
Etapy szablonu
     
    
Kontakty autora

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Odbierz rozwiązanie

Skorzystaj z metody getTaskResult by odebrać rozwiązanie. Daj pracownikowi trochę czasu, na przykład 5 sekund, zanim prześlesz pierwszą prośbę odbioru. Jeśli pracownik nadal jest zajęty, powtórz próbę po 3 sekundach.

Obiekt rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
cookies Obiekt (object) Obiekt z ciasteczkami pozyskanymi na ostatniej stronie odwiedzanej przez pracownika.
localStorage Obiekt (object) Podobnie jak ciasteczka, obiekt z wartościami localStorage przechwycony na ostatniej stronie.
fingerprint Obiekt (object) Parametry sygnatury przeglądarki. Wraz z ciasteczkami i localStorage wykorzystasz je do odtworzenia sesji przeglądarki pracownika w swojej aplikacji.
url Łańcuch znaków (String) URL strony na której zakończono wykonywanie szablonu
domain Łańcuch znaków (String) Nazwa domeny finalnej strony
HTMLsInBase64 Tablica (Array) Tablica zrzutów HTML obszarów strony zakodowanych w base64. Zrzuty są wykonywane przez kroki "TAKE_HTML_SNAPSHOT_BY_SELECTOR" w szablonach AntiGate.
screenshots Tablica (Array) Zrzuty ekranu wykonane z przeglądarki pracownika, jeśli są. Aby zamówić zrzuty ekranu, dodaj do swojego szablonu krok TAKE_SCREENSHOT.
requestHeaders Tablica (Array) Nagłówki żądania z "domainsOfInterest", jeśli są. Aby zamówić nagłówki, włącz w swoim szablonie opcję "Zbieraj nagłówki HTTP z interesujących Cię domen".
responseHeaders Tablica (Array) Nagłówki odpowiedzi z "domainsOfInterest", jeśli są. Aby zamówić nagłówki, włącz w swoim szablonie opcję "Collect response HTTP headers from domains of interest".

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId": 0,
  "status": "ready",
  "solution": {
    "cookies": {
      "_ym_uid": "1637841149407895406",
      "_ym_d": "1637841149",
      "_ym_isad": "2",
      "i18n_redirected2": "en"
    },
    "localStorage": {
      "_ym40786994_lsid": "322553582843",
      "_ym40786994_reqNum": "3",
      "_ym_fip": "\"65aac1083a9e31e5db7fc4a33816f1da-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-4bd84c89c35a312599d807af285e7b5f-615e6e8d95ae2de0910b550b0e4dfce2-00b2e6de4e7f2e69dd7de8ef95c7338a-61b9878bbce18de73aafc8582a198c0c-33ad8703f96139d946191563a4c623e6-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-c6d7b47b2dcff33f80cab17f3a360d0b-a95e7098ce4ab7ec9daa7fb4154b8ff4\"",
      "_ym_retryReqs": "{}",
      "_ym40786994_lastHit": "1637841164076",
      "_ym_uid": "\"1637841149407895406\""
    },
    "fingerprint": {
      "self.navigator.userAgent": "Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:94.0) Gecko\/20100101 Firefox\/94.0",
      "self.screen.width": 1280,
      "self.screen.height": 768,
      "self.screen.availWidth": 1280,
      "self.screen.availHeight": 728,
      "self.screen.availLeft": 0,
      "self.screen.availTop": 0,
      "self.navigator.vendorSub": "",
      "self.navigator.productSub": "20100101",
      "self.navigator.vendor": "",
      "self.navigator.maxTouchPoints": 0,
      "self.navigator.hardwareConcurrency": 2,
      "self.navigator.cookieEnabled": true,
      "self.navigator.appCodeName": "Mozilla",
      "self.navigator.appName": "Netscape",
      "self.navigator.appVersion": "5.0 (Windows)",
      "self.navigator.platform": "Win32",
      "self.navigator.product": "Gecko",
      "self.navigator.language": "en-US",
      "self.navigator.onLine": true,
      "self.navigator.doNotTrack": "unspecified"
    },
    "url": "https:\/\/anti-captcha.com\/tutorials\/success-page?login=some%20login&pass=the%20password",
    "domain": "anti-captcha.com",
    "domainsOfInterest": {
      "any-other-domain.com": {
        "cookies": {
          "example": "value",
          "comment": "This will be available when you fill a list of Domains Of Interest in the template itself or via domainsOfInterest parameter in the task object"
        },
        "localStorage": {
          "example": "localStorage value"
        },
        "url": "https://any-other-domain.com/some/path",
        "domain": "any-other-domain.com"
      }
    },
    "screenshots": [],
    "requestHeaders": [],
    "responseHeaders": []
  },
  "cost": "0.00858",
  "ip": "5.25.11.114",
  "createTime": 1637841143,
  "endTime": 1637841189,
  "solveCount": 0
}