Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

AntiGateTask: najdoskonalszy sposób obejścia dowolnej ochrony captcha

Jest to typ zadania w którym twoja aplikacja podaje adres URL strony oraz specjalne polecenia naszym pracownikom. Wykonują je oni krok po kroku, po czym zwracają twojej aplikacji pełną sygnaturę przeglądarki i ciasteczka, które pozwolą jej kontynuować sesję.

Pełny opis technologii znajduje się w ten artykule, lub ten tutorialu na YouTube.

Zwróć uwagę, że przewidziano opcjonalne parametry proxy. Akceptowane są jedynie proxy HTTPS, a "proxyAddress" musi być adresem IP.

Obiekt zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakAntiGateTask
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony, gdzie skierujemy pracownika.
templateNameŁańcuch znaków (String)TakNazwa szablonu scenariusza w naszej bazie danych. Możesz skorzystać z gotowego szablonu, lub stworzyć własny. Gotowca poszukasz poniżej tej tabelki.
variablesObiekt (object)TakObiekt zawierający zmienne szablonu i ich wartości.
domainsOfInterestTablica (Array)NieLista nazw domen, z których mają być pobierane pliki cookie oraz dane localStorage. Lista ta może być również zdefiniowana statycznie podczas edycji szablonu.
proxyAddressŁańcuch znaków (String)NieAdres ipv4/ipv6 proxy. Nie stosować nazw hostów ani adresów IP z sieci lokalnych.
proxyPortIntegerNiePort proxy
proxyLoginŁańcuch znaków (String)NieLogin dla proxy wymagających uwierzytelniania (podstawowe)
proxyPasswordŁańcuch znaków (String)NieHasło proxy

Kolekcja szablonów


Nazwa i opis szablonu
Nie znaleziono pasujących szablonów

Obiekt rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
cookiesObiekt (object)Obiekt z ciasteczkami pozyskanymi na ostatniej stronie odwiedzanej przez pracownika.
localStorageObiekt (object)Podobnie jak ciasteczka, obiekt z wartościami localStorage przechwycony na ostatniej stronie.
fingerprintObiekt (object)Parametry sygnatury przeglądarki. Wraz z ciasteczkami i localStorage wykorzystasz je do odtworzenia sesji przeglądarki pracownika w swojej aplikacji.
urlŁańcuch znaków (String)URL strony na której zakończono wykonywanie szablonu
domainŁańcuch znaków (String)Nazwa domeny finalnej strony
HTMLsInBase64Tablica (Array)Tablica zrzutów HTML obszarów strony zakodowanych w base64. Zrzuty są wykonywane przez kroki "TAKE_HTML_SNAPSHOT_BY_SELECTOR" w szablonach AntiGate.
screenshotsTablica (Array)Zrzuty ekranu wykonane z przeglądarki pracownika, jeśli są. Aby zamówić zrzuty ekranu, dodaj do swojego szablonu krok TAKE_SCREENSHOT.
requestHeadersTablica (Array)Nagłówki żądania z "domainsOfInterest", jeśli są. Aby zamówić nagłówki, włącz w swoim szablonie opcję "Zbieraj nagłówki HTTP z interesujących Cię domen".
responseHeadersTablica (Array)Nagłówki odpowiedzi z "domainsOfInterest", jeśli są. Aby zamówić nagłówki, włącz w swoim szablonie opcję "Collect response HTTP headers from domains of interest".

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId": 0,
  "status": "ready",
  "solution": {
    "cookies": {
      "_ym_uid": "1637841149407895406",
      "_ym_d": "1637841149",
      "_ym_isad": "2",
      "i18n_redirected2": "en"
    },
    "localStorage": {
      "_ym40786994_lsid": "322553582843",
      "_ym40786994_reqNum": "3",
      "_ym_fip": "\"65aac1083a9e31e5db7fc4a33816f1da-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-4bd84c89c35a312599d807af285e7b5f-615e6e8d95ae2de0910b550b0e4dfce2-00b2e6de4e7f2e69dd7de8ef95c7338a-61b9878bbce18de73aafc8582a198c0c-33ad8703f96139d946191563a4c623e6-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-c6d7b47b2dcff33f80cab17f3a360d0b-a95e7098ce4ab7ec9daa7fb4154b8ff4\"",
      "_ym_retryReqs": "{}",
      "_ym40786994_lastHit": "1637841164076",
      "_ym_uid": "\"1637841149407895406\""
    },
    "fingerprint": {
      "self.navigator.userAgent": "Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:94.0) Gecko\/20100101 Firefox\/94.0",
      "self.screen.width": 1280,
      "self.screen.height": 768,
      "self.screen.availWidth": 1280,
      "self.screen.availHeight": 728,
      "self.screen.availLeft": 0,
      "self.screen.availTop": 0,
      "self.navigator.vendorSub": "",
      "self.navigator.productSub": "20100101",
      "self.navigator.vendor": "",
      "self.navigator.maxTouchPoints": 0,
      "self.navigator.hardwareConcurrency": 2,
      "self.navigator.cookieEnabled": true,
      "self.navigator.appCodeName": "Mozilla",
      "self.navigator.appName": "Netscape",
      "self.navigator.appVersion": "5.0 (Windows)",
      "self.navigator.platform": "Win32",
      "self.navigator.product": "Gecko",
      "self.navigator.language": "en-US",
      "self.navigator.onLine": true,
      "self.navigator.doNotTrack": "unspecified"
    },
    "url": "https:\/\/anti-captcha.com\/tutorials\/success-page?login=some%20login&pass=the%20password",
    "domain": "anti-captcha.com",
    "domainsOfInterest": {
      "any-other-domain.com": {
        "cookies": {
          "example": "value",
          "comment": "This will be available when you fill a list of Domains Of Interest in the template itself or via domainsOfInterest parameter in the task object"
        },
        "localStorage": {
          "example": "localStorage value"
        },
        "url": "https://any-other-domain.com/some/path",
        "domain": "any-other-domain.com"
      }
    },
    "screenshots": [],
    "requestHeaders": [],
    "responseHeaders": []
  },
  "cost": "0.00858",
  "ip": "5.25.11.114",
  "createTime": 1637841143,
  "endTime": 1637841189,
  "solveCount": 0
}