Strona główna Dokumentacja Tutoriale Logowanie
Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Menu dokumentacja

reportIncorrectImageCaptcha: zgłoś reklamację dotyczącą captcha obrazkowego

Reklamacje przyjmujemy tylko za captcha obrazkowe. Każdą rozpatruje 3 moderatorów i 2 z nich musi ją potwierdzić. Dopiero wówczas przysługuje ci zwrot kosztów. Jeśli liczba potwierdzonych błędów jest mniejsza niż 50%, twoje zgłoszenia będą ignorowane. Raporty muszą być przesyłane w ciągu 60 sekund od ukończeniu zadania. Przesłanie raportu po tym okresie zaowocuje błędem API ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID. Dozwolone jest przesłanie jednego raportu na jedno zadanie.

Dlaczego 50%? Twoje raporty muszą być precyzyjne i musisz być w 100% pewny ich prawidłowości. Nie możesz po prostu raportować co drugiego captcha, lecz zaprogramować aplikację z zachowaniem ścisłych standardów testowania i upewnić się, że docelowa strona nie zdołała wykryć działania aplikacji.

Miej na uwadze, że zresetowanie statystyk potwierdzania nie jest możliwe.

Please note that we accept complaints only for captchas in English language. Complaints for Russian language are not accepted and API will return ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID error code.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Przeznaczenie
clientKey Łańcuch znaków (String) Tak
taskId Integer Tak

Przykład żądania

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
    


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
errorId Integer Identyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCode Łańcuch znaków (String)
errorDescription Łańcuch znaków (String) Krótki opis błędu
status Łańcuch znaków (String)
Wynik działania. Otrzymasz kod błędu, lub status="success" w razie uwzględnienia reklamacji.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId":0,
  "status":"success"
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 16,
  "errorCode": "ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID",
  "errorDescription": "Task you are requesting does not exist in your current task list or has been expired."
}