Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

reportIncorrectImageCaptcha: zgłoś reklamację dotyczącą captcha obrazkowego

Reklamacje przyjmujemy tylko za captcha obrazkowe. Każdą rozpatruje 3 moderatorów i 2 z nich musi ją potwierdzić. Dopiero wówczas przysługuje ci zwrot kosztów. Jeśli liczba potwierdzonych błędów jest mniejsza niż 50%, twoje zgłoszenia będą ignorowane.Raporty muszą być przesyłane w ciągu 60 sekund od ukończeniu zadania. Przesłanie raportu po tym okresie zaowocuje błędem API ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID. Dozwolone jest przesłanie jednego raportu na jedno zadanie.

Dlaczego 50%? Twoje raporty muszą być precyzyjne i musisz być w 100% pewny ich prawidłowości. Nie możesz po prostu raportować co drugiego captcha, lecz zaprogramować aplikację z zachowaniem ścisłych standardów testowania i upewnić się, że docelowa strona nie zdołała wykryć działania aplikacji.

Miej na uwadze, że zresetowanie statystyk potwierdzania nie jest możliwe.

Please note that we accept complaints only for captchas in English language. Complaints for Russian language are not accepted and API will return ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID error code.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
clientKeyŁańcuch znaków (String)Tak
taskIdIntegerTak

Przykład żądania

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
errorIdIntegerIdentyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCodeŁańcuch znaków (String)
errorDescriptionŁańcuch znaków (String)Krótki opis błędu
statusŁańcuch znaków (String)
Wynik działania. Otrzymasz kod błędu, lub status="success" w razie uwzględnienia reklamacji.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
JSON z błędem
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}