Strona główna Dokumentacja Tutoriale Logowanie
Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Menu dokumentacja

getSpendingStats: pobierz statystyki obciążeń salda

Metoda pobiera dobowe statystyki obciążenia salda i liczby zadań.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Przeznaczenie
clientKey Łańcuch znaków (String) Tak
date Integer Nie Znacznik czasu Unix godziny od której wliczamy dane do dobowej statystyki.
queue Łańcuch znaków (String) Nie Nazwa kolejki, którą można odczytać w statystykach AntiCaptcha. Gdy nie podano, sumowane będą wszystkie kolejki.
Przykłady:
"English ImageToText"
"Recaptcha bez proxy (Proxyless)"
softId Integer Nie ID twojej aplikacji z Centrum deweloperów
ip Łańcuch znaków (String) Nie Filtrowanie statystyk według IP z którego wywoływano funkcje API

Przykład żądania

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "date":1672185600,
  "queue":"Recaptcha Proxyless"
}' https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
    


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
errorId Integer Identyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCode Łańcuch znaków (String)
errorDescription Łańcuch znaków (String) Krótki opis błędu
data Tablica (Array)
Rejestr o następującej strukturze:
 • dateFrom : sekundy UTC początku rejestrowanego okresu
 • dateTill : sekundy UTC końca rejestrowanego okresu
 • volume : liczba zadań
 • money : środki wydane na zadania

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId":0,
  "data":[
    {
      "dateFrom":1550533500,
      "dateTill":1550537099,
      "volume":1899,
      "money":7.495948
    },{
      "dateFrom":1550537100,
      "dateTill":1550540699,
      "volume":2217,
      "money":7.861741
    }
    .....
    {
      "dateFrom":1550612700,
      "dateTill":1550616299,
      "volume":2156,
      "money":7.827058
    }
  ]
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}