Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

getSpendingStats: pobierz statystyki obciążeń salda

Metoda pobiera dobowe statystyki obciążenia salda i liczby zadań.

Adres: https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
clientKeyŁańcuch znaków (String)Tak
dateIntegerNieZnacznik czasu Unix godziny od której wliczamy dane do dobowej statystyki.
queueŁańcuch znaków (String)NieNazwa kolejki, którą można odczytać w statystykach AntiCaptcha. Gdy nie podano, sumowane będą wszystkie kolejki.
Przykłady:
"English ImageToText"
"Recaptcha bez proxy (Proxyless)"
softIdIntegerNieID twojej aplikacji z Centrum deweloperów
ipŁańcuch znaków (String)NieFiltrowanie statystyk według IP z którego wywoływano funkcje API

Przykład żądania

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
 "clientKey":"YOUR_API_KEY",
 "date":1672185600,
 "queue":"Recaptcha Proxyless"
}' https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
errorIdIntegerIdentyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCodeŁańcuch znaków (String)
errorDescriptionŁańcuch znaków (String)Krótki opis błędu
dataTablica (Array)
Rejestr o następującej strukturze:
 • dateFrom : sekundy UTC początku rejestrowanego okresu
 • dateTill : sekundy UTC końca rejestrowanego okresu
 • volume : liczba zadań
 • money : środki wydane na zadania

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
JSON z błędem
{
  "errorId":0,
  "data":[
    {
      "dateFrom":1550533500,
      "dateTill":1550537099,
      "volume":1899,
      "money":7.495948
    },{
      "dateFrom":1550537100,
      "dateTill":1550540699,
      "volume":2217,
      "money":7.861741
    }
    .....
    {
      "dateFrom":1550612700,
      "dateTill":1550616299,
      "volume":2156,
      "money":7.827058
    }
  ]
}