Menu

Rozwiązywanie captcha obrazkowego

Prześlij treść obrazka i otrzymaj zawarty w nim tekst. Tekst może składać się wyłącznie z cyfr, liter, znaków specjalnych i spacji. Animacje GIF są obsługiwane, do 500kb. Specjalne captcha, jak "znajdź obrazek kota w zestawie obrazków i przepisz numer obrazka" nie są obsługiwane.

Obiekt typu zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyDomyślna wartośćPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakImageToTextTaskDefiniuje rodzaj zadania.
bodyŁańcuch znaków (String)TakPlik zakodowany w base64. Upewnij się, że wysyłasz bez znaków końca linii. Nie należy dołączać 'data:image/png,' ani innych tagów, wyłącznie czyste base64!
phraseLogiczny (Boolean)Niefalse
caseLogiczny (Boolean)Nietrue
numericIntegerNie0
mathLogiczny (Boolean)Niefalse
minLengthIntegerNie0
maxLengthIntegerNie0
commentŁańcuch znaków (String)NieDodatkowe komentarze dla pracowników, takie jak "wpisz czerwony tekst". Wynik nie jest gwarantowany i zależy wyłącznie od pracownika.
websiteURLŁańcuch znaków (String)NieOpcjonalny parametr pozwalający rozróżnić źródła captcha obrazkowych w statystykach obciążeń konta.

Przykład żądania

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagecaptcha import *

solver = imagecaptcha()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

captcha_text = solver.solve_and_return_solution("captcha.jpeg")
if captcha_text != 0:
  print("captcha text "+captcha_text)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Obiekt typu rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
textŁańcuch znaków (String)Tekst z captcha obrazkowego
urlŁańcuch znaków (String)Adres w sieci, gdzie będziemy przechowywać captcha przez kolejne 24 godziny. Po tym okresie jest ona usuwana.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}