Menu dokumentacja

ImageToTextTask : rozwiązywanie captcha obrazkowego

Prześlij treść obrazka i otrzymaj tekst. Tekst może składać się wyłącznie z cyfr, liter, znaków specjalnych i spacji. Animacje GIF są obsługiwane, aż do 500kb. Specjalne zadania jak "znajdź kota w zestawie obrazków i przepisz numer obrazka" nie są obsługiwane.

Obiekt zadanie

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Domyślna wartość Przeznaczenie
type Łańcuch znaków (String) Tak ImageToTextTask Definiuje rodzaj zadania.
body Łańcuch znaków (String) Tak Plik zakodowany w base64. Upewnij się, że wysyłasz bez znaków końca linii. Nie należy dołączać 'data:image/png,' ani innych tagów, wyłącznie czyste base64!
phrase Logiczny (Boolean) Nie false false - brak wymagań
true - pracownik musi wpisać odpowiedź z przynajmniej jedną "spacją". Jeśli spacji nie ma, pominą zadanie, należy więc zachować ostrożność.
case Logiczny (Boolean) Nie true false - brak wymagań
true - pracownik dostanie informację, aby rozwiązywać zagadkę z uwzględnieniem wielkich i małych liter.
numeric Integer Nie 0 0 - brak wymagań
1 - dozwolone tylko cyfry
2 - dozwolone tylko litery, bez cyfr
math Logiczny (Boolean) Nie false 0 - brak wymagań
1 - dozwolone tylko cyfry
2 - dozwolone tylko litery, bez cyfr
minLength Integer Nie 0 0 - brak wymagań
>1 - definiuje minimalną długość odpowiedzi
maxLength Integer Nie 0 0 - brak wymagań
>1 - definiuje maksymalną długość odpowiedzi
comment Łańcuch znaków (String) Nie Dodatkowy komentarz dla pracowników, na przykład "wpisuj tylko litery oznaczone na czerwono".
Wynik nie jest jednak gwarantowany i wszystko zależy od pracownika.
websiteURL Łańcuch znaków (String) Nie Opcjonalny parametr pozwalający rozróżnić źródła captcha obrazkowych w statystykach obciążeń konta.

Przykład żądania

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"ImageToTextTask",
      "body":"BASE64_BODY_HERE__NO_NEWLINES__NO_EXTRA_TAGS__ONLY_CLEAN_BASE64",
      "phrase":false,
      "case":false,
      "numeric":0,
      "math":false,
      "minLength":0,
      "maxLength":0
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Odbierz rozwiązanie

Skorzystaj z metody getTaskResult by odebrać rozwiązanie. Daj pracownikowi trochę czasu, na przykład 5 sekund, zanim prześlesz pierwszą prośbę odbioru. Jeśli pracownik nadal jest zajęty, powtórz próbę po 3 sekundach.

Obiekt rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
text Łańcuch znaków (String) Tekst z captcha obrazkowego
url Łańcuch znaków (String) Adres w sieci, gdzie będziemy przechowywać captcha przez kolejne 24 godziny. Po tym okresie jest ona usuwana.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}