Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

ImageToTextTask : rozwiązywanie captcha obrazkowego

Prześlij treść obrazka i otrzymaj tekst. Tekst może składać się wyłącznie z cyfr, liter, znaków specjalnych i spacji. Animacje GIF są obsługiwane, aż do 500kb. Specjalne zadania jak "znajdź kota w zestawie obrazków i przepisz numer obrazka" nie są obsługiwane.

Obiekt zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyDomyślna wartośćPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakImageToTextTaskDefiniuje rodzaj zadania.
bodyŁańcuch znaków (String)TakPlik zakodowany w base64. Upewnij się, że wysyłasz bez znaków końca linii. Nie należy dołączać 'data:image/png,' ani innych tagów, wyłącznie czyste base64!
phraseLogiczny (Boolean)Niefalsefalse - brak wymagań
true - pracownik musi wpisać odpowiedź z przynajmniej jedną "spacją". Jeśli spacji nie ma, pominą zadanie, należy więc zachować ostrożność.
caseLogiczny (Boolean)Nietruefalse - brak wymagań
true - pracownik dostanie informację, aby rozwiązywać zagadkę z uwzględnieniem wielkich i małych liter.
numericIntegerNie00 - brak wymagań
1 - dozwolone tylko cyfry
2 - dozwolone tylko litery, bez cyfr
mathLogiczny (Boolean)Niefalsefalse - brak wymagań
true - pracownik dostanie informację, że odpowiedź trzeba wyliczyć
minLengthIntegerNie00 - brak wymagań
>1 - definiuje minimalną długość odpowiedzi
maxLengthIntegerNie00 - brak wymagań
>1 - definiuje maksymalną długość odpowiedzi
commentŁańcuch znaków (String)NieDodatkowy komentarz dla pracowników, na przykład "wpisuj tylko litery oznaczone na czerwono".
Wynik nie jest jednak gwarantowany i wszystko zależy od pracownika.
websiteURLŁańcuch znaków (String)NieOpcjonalny parametr pozwalający rozróżnić źródła captcha obrazkowych w statystykach obciążeń konta.

Przykład żądania

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagecaptcha import *

solver = imagecaptcha()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

captcha_text = solver.solve_and_return_solution("captcha.jpeg")
if captcha_text != 0:
  print "captcha text "+captcha_text
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Obiekt rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
textŁańcuch znaków (String)Tekst z captcha obrazkowego
urlŁańcuch znaków (String)Adres w sieci, gdzie będziemy przechowywać captcha przez kolejne 24 godziny. Po tym okresie jest ona usuwana.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}