Menu

Obchodzenie Google Recaptcha V2 Enterprise bez proxy

Ten typ zadania służy do rozwiązywania zadań Google Recaptcha Enterprise V2 z adresu IP pracownika.

Generalnie podobne do zadania RecaptchaV2TaskProxyless, z tą różnicą, że zadania rozwiązywane są stosując Enterprise API i przydzielane pracownikom z najwyższą punktacją Recaptcha V3.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Przykład Recaptcha V2 Enterprise. Wizualnie taki sam, jak wersja non-enterprise.

Obiekt typu zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakRecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony. Może znajdować się w dowolnym miejscu witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websiteKeyŁańcuch znaków (String)TakKlucz strony Recaptcha. O tym jak pozyskać go, dowiedzieć można się w tym artykule.
enterprisePayloadObiekt (object)NieDodatkowe parametry, które należy przekazać do metody "grecaptcha.enterprise.render" wraz z kluczem sitekey. Przykłady tego, czego należy szukać:
grecaptcha.enterprise.render("some-div-id", {
  sitekey: "6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
  theme: "dark",
  s: "2JvUXHNTnZl1Jb6WEvbDyBMzrMTR7oQ78QRhBcG07rk9bpaAaE0LRq1ZeP5NYa0N...ugQA"
});
W tym przykładzie zauważysz parametr "s" który nie jest udokumentowany, ale ewidentnie wymagany. Prześlij je do API, abyśmy mogli wyrenderować widget Recaptcha zgodnie z wartością tego parametru.
apiDomainŁańcuch znaków (String)NieUżyj tego parametru, aby wysłać nazwę domeny, z której powinien być zaserwowany skrypt Recaptcha. Może mieć tylko jedną z dwóch wartości: "www.google.com" lub "www.recaptcha.net". Nie używaj tego parametru, jeśli nie rozumiesz, co robi.

Przykład żądania

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2enterpriseproxyless import *

solver = recaptchaV2EnterpriseProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("YOUR_API_KEY_HERE")
# solver.set_enterprise_payload({"s": "sometoken"})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Obiekt typu rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
gRecaptchaResponseŁańcuch znaków (String)Łańcuch znaków - token wymagany do interakcji z formularzem wysyłalnym na docelowej stronie.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}