Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless: obchodzenie Google Recaptcha V2 Enterprise bez proxy

Ten typ zadania służy do rozwiązywania zadań Recaptcha Enterprise V2 z adresu IP pracownika.

Podobne do RecaptchaV2TaskProxyless, z tym wyjątkiem, że zadania są rozwiązywane za pomocą Enterprise API i przypisywane pracownikom o najlepszej punktacji Recaptcha V3. Więcej informacji znaleźć można w części FAQ.

Przykład Recaptcha V2 Enterprise. Wizualnie taki sam, jak wersja non-enterprise.

Obiekt zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakRecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony. Może wskazywać na dowolną lokalizację w ramach witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websiteKeyŁańcuch znaków (String)TakKlucz strony Recaptcha. Informację jak pozyskać klucz znaleźć można w tym artykule.
enterprisePayloadObiekt (object)NieDodatkowe parametry, które należy przekazać do metody "grecaptcha.enterprise.render" wraz z kluczem strony. Przykłady tego, czego należy szukać:
grecaptcha.enterprise.render("some-div-id", {
  sitekey: "6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
  theme: "dark",
  s: "2JvUXHNTnZl1Jb6WEvbDyBMzrMTR7oQ78QRhBcG07rk9bpaAaE0LRq1ZeP5NYa0N...ugQA"
});
W tym przykładzie można zauważyć parametr "s", który nie jest udokumentowany, ale wymagany. Należy go przekazywać do API, abyśmy mogli prawidłowo renderować widget Recaptcha.
apiDomainŁańcuch znaków (String)NieUżyj tego parametru, aby wysłać nazwę domeny, z której powinien być obsługiwany skrypt Recaptcha. Może mieć tylko jedną z dwóch wartości: "www.google.com" lub "www.recaptcha.net". Nie używaj tego parametru, jeśli nie rozumiesz, co robisz.

Przykład żądania

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2enterpriseproxyless import *

solver = recaptchaV2EnterpriseProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("YOUR_API_KEY_HERE")
# solver.set_enterprise_payload({"s": "sometoken"})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Obiekt rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
gRecaptchaResponseŁańcuch znaków (String)Łańcuch znaków token wymagany do interakcji z formularzem wysyłania na docelowej stronie.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}