Menu

Hur du hittar sidans Recaptcha-sitekey

Det enklaste sättet är att öppna utvecklarverktyget, välja fliken "Nätverk" och leta efter en förfrågan till "reload?k=sitekey".


"k"-parametern innehåller den sitekey du behöver.