Menu

createTask: skapa ett captchauppdrag

Adress: https://api.anti-captcha.com/createTask
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
clientKeyTextsträngJa
taskObjektJa
softIdHeltal (integer)Nej
languagePoolTextsträngNejAnger arbetarnas språk. Gäller endast bildcaptchor. För tillfället finns följande språkköer tillgängliga:

"en" (standard): Kö för engelska språket
"rn": grupp av länder: Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Kazakstan
callbackUrlTextsträngNej

Exempel på förfrågan

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ"
    },
  "softId":0,
  "languagePool":"en"
}' https://api.anti-captcha.com/createTask


Svarets struktur

EgenskapTypBeskrivning
errorIdHeltal (integer)Felidentifiering.
0 - inga fel, operationen slutfördes framgångsrikt.
>0 - felidentifierare. Felkoden och dess korta beskrivning finns tillgängliga i errorCode och errorDescription egenskaper.
errorCodeTextsträng
errorDescriptionTextsträngKort beskrivning av felet
taskIdHeltal (integer)

Exempel på svar

JSON utan fel
JSON med fel
{
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}