Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Dokumentationsmenyn

Legacy API v.1

Det här API:t fungerar fortfarande, men uppdateras inte längre med stöd för nya typer av uppdrag. Den enda typ som stöds är vanliga bildcaptchor.

Adress: http://anti-captcha.com/in.php
Metod: POST
Content-type: multipart/form-data

Uppdragets objekt

Egenskap Typ Obligatorisk Förvalt värde Beskrivning
key Textsträng Ja
body Textsträng Ja Fildata kodad i Base64. Se till så att du skickar den utan radbrytningar. Inkludera inte "data:image/png" eller liknande taggar. Bara ren Base64!
phrase Boolesk Nej false falskt – inga krav
sant – kräver att arbetaren anger ett svar med minst ett blanksteg. Om det inte finns något blanksteg hoppar de över uppdraget, så använd detta med försiktighet.
regsense Boolesk Nej true falskt – inga krav
sant – arbetaren kommer se en anteckning om att svaret måste anges med skiftlägeskänslighet.
numeric Heltal (integer) Nej 0 0 – inga krav
1 – endast nummer tillåts
2 – bokstäver, men inte siffror, tillåts
calc Boolesk Nej false 0 – inga krav
1 – endast nummer tillåts
2 – bokstäver, men inte siffror, tillåts
min_len Heltal (integer) Nej 0 0 – inga krav
>1 – anger svarets minimumlängd
max_len Heltal (integer) Nej 0 0 – inga krav
>1 – anger svarets maxlängd
comment Textsträng Nej Ytterligare kommentarer till arbetarna som "skriv bokstäver i röd text".
Resultatet kan inte garanteras och det är helt och hållet upp till den enskilda arbetaren.
soft_id Heltal (integer) Nej
is_russian Heltal (integer) Nej Om satt till 1 skickas captchauppdraget till den ryskspråkiga kön.

Exempel på svar

Inga fel
    OK|CAPTCHA_ID_HERE
   
Har fel
    ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST
   

Hämta lösningen

Skicka GET-förfrågan till https://anti-captcha.com/res.php?key=YOUR_KEY&action=get&id=CAPTCHA_ID

Inga fel
    OK|text_from_captcha
   
Captchan inte löst ännu
    CAPCHA_NOT_READY
   
Har fel
    ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST