Startsida Dokumentation Guider Logga in
Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Dokumentationsmenyn

reportIncorrectRecaptcha: skicka klagomål för en Recaptcha-token

Klagomål accepteras endast för Recaptcha v2 och v3, inklusive Recaptcha Enterprise. Det är viktigt att du läser följande beskrivning. Annars kan systemet blockera dig från att skicka anmälningar.

Eftersom att det inte är möjligt att kontrollera dina anmälningar på samma sätt som vi gör med bildcaptchor så kommer klagomålet först genomgå statistisk analys i vårt backend och sedan accepteras endast vid ett positivt utfall. Vi jämfört helt enkelt din anmälningsstatistik med statistik från andra kunder vi litar på. Om din statistik avviker för mycket från andra kunder kommer dina anmälningar ignoreras i ett par dagar. För bästa resultat bör du därför ha koll på din automatiseringsprocess och endast skicka anmälningar när du är 100 % säker på att Recaptchan var felaktig.

Inte alla anmälningar accepteras. För att räkna ut ett felsnitt med lämplig precision måste du ha skickat minst 100 st Recaptcha-uppdrag per konto över en period om 24 timmar.

Anmälan måste skickas inom 60 sekunder efter att uppdraget slutförts. Om du skickar anmälan senare kommer API:t ge felmeddelandet ERROR_NO_SUCH_CAPTCHA_ID. Det är bara tillåtet att skicka en anmälan per uppdrag.

Adress: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
clientKey Textsträng Ja
taskId Heltal (integer) Ja

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha
    


Svarets struktur

Egenskap Typ Beskrivning
errorId Heltal (integer) Felidentifierare.
0 – inga fel. Åtgärden slutfördes utan fel.
>1 – felidentifierare. Felkod och en kort beskrivning överförda i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCode Textsträng
errorDescription Textsträng Kort beskrivning av felet
status Textsträng
Åtgärdens resultat. Du får antingen en felkod eller status="success" när ett klagomål godkänns.

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId":0,
  "status":"success"
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 16,
  "errorCode": "ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID",
  "errorDescription": "Task you are requesting does not exist in your current task list or has been expired."
}