Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Tutorial pages

reportCorrectRecaptcha: anmäl korrekt löst Recaptcha-token

Använd den här metoden tillsammans med reportIncorrectRecaptcha för dina Recaptcha V3- och Recaptcha V2 Enterprise-uppdrag. Anmälningar för Recaptcha v2 accepteras för tillfället, men ignoreras. Vår kvalitet för v2 är ungefär 99 % så du behöver inte skapa en vitlista med utvalda arbetare.

Bakom kulisserna sparar vi den arbetare du har anmält i en vitlista. Nästa gång det är dags att tilldela dina captchor till arbetare så kommer vårt system matcha denna vitlista med dina captchor. Om någon av de anmälda arbetarna är online och ledig så kommer han eller hon hamna först i kön för att ta sig an ditt nya uppdrag. Systemet kommer ihåg detta under den närmsta timmen, men arbetaren kan tas bort från vitlistan om du skickar en reportIncorrectRecaptcha-förfrågan för ett uppdrag utfört av samma arbetare.
Kort sagt, reportCorrectRecaptcha lägger till arbetare till din vitlista och reportIncorrectRecaptcha tar bort dem.

Att anmäla korrekt lösta tokens fungerar på betydande volymer, från 10 uppdrag i minuten. Detta eftersom våra arbetare förflyttar sig väldigt mycket mellan olika uppdragstyper och deras aktuella tillgänglighet. Du kommer inte se några kvalitetsförändringar på volymer kring 1 uppdrag i minuten.

Anmälan måste skickas inom 60 sekunder efter att uppdraget slutförts. Om du skickar anmälan senare kommer API:t ge felmeddelandet ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID. Det är bara tillåtet att skicka en anmälan per uppdrag.

Adress: https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
clientKeyTextsträngJa
taskIdHeltal (integer)Ja

Exempel på förfrågan

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha


Svarets struktur

EgenskapTypBeskrivning
errorIdHeltal (integer)Felidentifierare.
0 – inga fel. Åtgärden slutfördes utan fel.
>1 – felidentifierare. Felkod och en kort beskrivning överförda i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCodeTextsträng
errorDescriptionTextsträngKort beskrivning av felet
statusTextsträng
Åtgärdens resultat. Du får antingen en felkod eller status="success" när ett klagomål godkänns.

Exempel på svar

JSON utan fel
JSON med fel
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}