Menu

RecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless: lös Google Recaptcha v2 Enterprise utan proxy

Den här typen av uppdrag är för att lösa Google Recaptcha Enterprise v2 från en arbetares ip-adress.

Liknar RecaptchaV2TaskProxyless, med undantaget att uppdrag löses med hjälp av Enterprise API och tilldelas arbetare med de högsta Recaptcha v3-poängen. För mer information om Recaptcha Enterprise, se avsnittet under Vanliga frågor.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Exempel på Recaptcha v2 Enterprise. Utseendemässigt identisk med vanlig Recaptcha v2.

Uppdragets objekt

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
typeTextsträngJaRecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless
websiteURLTextsträngJaMålsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
websiteKeyTextsträngJaRecaptchans website key. Se hur du hittar den i den här artikeln.
enterprisePayloadObjektNejYtterligare parametrar som ska skickas till metoden "grecaptcha.enterprise.render" tillsammans med sitekey. Exempel på vad du borde söka efter:
grecaptcha.enterprise.render("some-div-id", {
  sitekey: "6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
  theme: "dark",
  s: "2JvUXHNTnZl1Jb6WEvbDyBMzrMTR7oQ78QRhBcG07rk9bpaAaE0LRq1ZeP5NYa0N...ugQA"
});
Lägg märke till parametern "s" i exemplet. Denna finns inte i dokumentationen, men är uppenbarligen ett krav. Skicka den till API:t så kan vi visa Recaptcha-widgeten med denna parameter på rätt sätt.
apiDomainTextsträngNejAnvänd den här parametern för att skicka domännamnet från vilket Recaptcha-skriptet ska serveras. Kan bara ha ett av två värden: "www.google.com" eller "www.recaptcha.net". Använd inte denna parameter om du inte förstår vad du gör.

Exempel på förfrågan

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2enterpriseproxyless import *

solver = recaptchaV2EnterpriseProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("YOUR_API_KEY_HERE")
# solver.set_enterprise_payload({"s": "sometoken"})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Lösningens objekt

EgenskapTypBeskrivning
gRecaptchaResponseTextsträngTokensträng som behövs för att skicka formulär på målsidan.

Exempel på svar

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}