Startsida Dokumentation Guider Logga in
Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Dokumentationsmenyn

reportIncorrectImageCaptcha: skicka klagomål för en bildcaptcha

Klagomål tas endast emot för bildcaptchor. Ditt klagomål kommer att undersökas av tre moderatorer, varav två måste bekräfta det. Det är bara då du kan få full återbetalning. Om du har mindre än 50 % i godkända klagomål kommer dina anmälningar ignoreras. Anmälan måste skickas inom 60 sekunder efter att uppdraget slutförts. Om du skickar anmälan senare kommer API:t ge felmeddelandet ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID. Det är bara tillåtet att skicka en anmälan per uppdrag.

Varför 50 %? Dina anmälningar måste vara väldigt noggranna och du måste vara 100 % säker på att de är korrekta. Du kan inte rapportera vilka captchor som helst. Du måste koda mjukvaran med strikta teststandarder och måste vara säker på att målsidan inte upptäcker dig på något sätt.

Tänk på att det inte är möjligt att återställa bekräftelsestatistiken.

Please note that we accept complaints only for captchas in English language. Complaints for Russian language are not accepted and API will return ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID error code.

Adress: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
clientKey Textsträng Ja
taskId Heltal (integer) Ja

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
    


Svarets struktur

Egenskap Typ Beskrivning
errorId Heltal (integer) Felidentifierare.
0 – inga fel. Åtgärden slutfördes utan fel.
>1 – felidentifierare. Felkod och en kort beskrivning överförda i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCode Textsträng
errorDescription Textsträng Kort beskrivning av felet
status Textsträng
Åtgärdens resultat. Du får antingen en felkod eller status="success" när ett klagomål godkänns.

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId":0,
  "status":"success"
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 16,
  "errorCode": "ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID",
  "errorDescription": "Task you are requesting does not exist in your current task list or has been expired."
}