Menu

reportIncorrectImageCaptcha: skicka klagomål för en bildcaptcha

Klagomål tas endast emot för bildcaptchor. Ditt klagomål kommer att undersökas av tre moderatorer, varav två måste bekräfta det. Det är bara då du kan få full återbetalning. Om du har mindre än 50 % i godkända klagomål kommer dina anmälningar ignoreras.Anmälan måste skickas inom 60 sekunder efter att uppdraget slutförts. Om du skickar anmälan senare kommer API:t ge felmeddelandet ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID. Det är bara tillåtet att skicka en anmälan per uppdrag.

Varför 50 %? Dina anmälningar måste vara väldigt noggranna och du måste vara 100 % säker på att de är korrekta. Du kan inte rapportera vilka captchor som helst. Du måste koda mjukvaran med strikta teststandarder och måste vara säker på att målsidan inte upptäcker dig på något sätt.

Tänk på att det inte är möjligt att återställa bekräftelsestatistiken.
Please note that we accept complaints only for captchas in English language. Complaints for Russian language are not accepted and API will return ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID error code.

Adress: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
clientKeyTextsträngJa
taskIdHeltal (integer)Ja

Exempel på förfrågan

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha


Svarets struktur

EgenskapTypBeskrivning
errorIdHeltal (integer)Felidentifiering.
0 - inga fel, operationen slutfördes framgångsrikt.
>0 - felidentifiering. Felkod och dess korta beskrivning finns i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCodeTextsträng
errorDescriptionTextsträngKort beskrivning av felet
statusTextsträngResultatet av åtgärden. Du får antingen en felkod eller status="success" när reklamationen accepteras.

Exempel på svar

JSON utan fel
JSON med fel
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}