Menu

FuncaptchaTaskProxyless: lös Arkose Labs-captchor (kallas även Funcaptcha) utan proxy

Den här typen av uppdrag löser Arkose Labs-captchor (eller Funcaptchor) utan proxy. Uppdraget utförs med våra egna proxyservrar och/eller arbetares ip-adresser.

Arkose Labs API ger information till webbplatsens ägare om från vilken ip-adress captchan löses. Det är dock värt att först prova lösa captchan utan proxy. Om det inte fungerar, byt till FuncaptchaTask med proxy.

FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example with seatings
FunCaptcha Arkoselabs example with finger
Exempel

Uppdragets objekt

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
typeTextsträngJaFunCaptchaTaskProxyless
websiteURLTextsträngJaMålsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
websitePublicKeyTextsträngJaArkose Labs public key
funcaptchaApiJSSubdomainTextsträngNejAnpassad Arkose Labs-subdomän där Javascript-widgeten körs. Krävs i vissa fall, men de flesta Arkose Labs-integrationer fungerar utan det.
dataTextsträngNejYtterligare parameter som kan krävas av Arkose Labs. Använd denna egenskap för att skicka "blob" som ett objekt konverterat till en textsträng. Se exemplen på hur det kan se ut.
{"\blob\":\"HERE_COMES_THE_blob_VALUE\"}

Exempel på förfrågan

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.funcaptchaproxyless import *

solver = funcaptchaProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXX")

# optional funcaptcha API subdomain, see our Funcaptcha documentation for details
# solver.set_js_api_domain("custom-api-subdomain.arkoselabs.com")

# optional data[blob] value, read the docs
# solver.set_data_blob("{\"blob\":\"DATA_BLOB_VALUE_HERE\"}")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result token: "+token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Lösningens objekt

EgenskapTypBeskrivning
tokenTextsträngTokensträng som behövs för att skicka formulär på målsidan.

Exempel på svar

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"14160cdbe84b28cd5.8020398501|r=us-east-1|metabgclr=%23ffffff|maintxtclr=%231B1B1B|mainbgclr=%23ffffff|guitextcolor=%23747474|metaiconclr=%23757575|meta=7|pk=B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA|at=40|ag=101|cdn_url=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com%2Fcdn%2Ffc|lurl=https%3A%2F%2Faudio-us-east-1.arkoselabs.com|surl=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}