Menu

Erhålla koordinater för objekt i en bild

Skicka en bild, en kommentar på engelska och få upp till 6 uppsättningar koordinater för givna objekt. Du kan begära såväl punktkoordinater som rektangelkoordinater. Maximal bildstorlek på en sida är 500 pixlar. Bilder som är större än så kommer att skalas ned i arbetsgränssnittet.

Image-to-Coordinates captcha example, select objects on the picture
Image-to-Coordinates captcha example, draw a rectangle above objects
Ett exempel på uppgifter för "points" och "rectangles"

Uppdragets objekt

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
typeTextsträngJaImageToCoordinatesTask
Definierar uppdragets typ
bodyTextsträngJaFildata kodad i Base64. Se till så att du skickar den utan radbrytningar. Inkludera inte "data:image/png" eller liknande taggar. Bara ren Base64!
commentTextsträngNejKommentarer till uppgiften endast med engelska tecken. Exempel: "Select objects in specified order" eller "select all cars".
modeTextsträngNejUppgiftsläge, kan vara "points" eller "rectangles". Standardinställningen är "punkter".
websiteURLTextsträngNejValfri parameter för att kunna särskilja bildcaptchors ursprung i förbrukningssstatistiken.

Exempel på förfrågan

Python
Javascript
Go
PHP
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagetocoordinates import *

solver = imagetocoordinates()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_KEY")
solver.set_mode("points")
solver.set_comment("Select objects in specified order")

coordinates = solver.solve_and_return_solution("coordinates.png")
if coordinates != 0:
  print("coordinates: ", coordinates)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Lösningens objekt

EgenskapTypBeskrivning
coordinatesTextsträngArray med uppsättning koordinater. För "points"-läget är det (x,y). För "rectangles" är det (x1,y1,x2,y2), med start från övre vänster till nedre höger. Koordinaterna börjar i det övre vänstra hörnet.

Exempel på svar

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
   "coordinates":[
    [17,48,54,83],
    [76,93,140,164]
   ]
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}