Menu

Lista med API-fel

Här är en lista över de fel vårt API kan generera. Vi rekommenderar starkt att utvecklare loggar och analyserar alla felmeddelanden och vidtar lämpliga åtgärder i tid, så som att fixa buggar och distributera uppdateringar till användarna. Vi arbetar aktivt för att skydda vårt API mot "irrelevanta" förfrågningar, som exempelvis upprepade förfrågningar som ger samma felmeddelande om och om igen. Det inkluderar avstängningar på ip- och subnätsnivå samt avstängning av kontot i vissa allvarliga fall.

IdentifierareKodBeskrivning
0Kod 0 innebär "inga fel".
1ERROR_KEY_DOES_NOT_EXISTKontonyckeln hittades inte i systemet. Kolla så att du har kopierat den på rätt sätt utan mellanslag eller tabbar.
2ERROR_NO_SLOT_AVAILABLEInga lediga arbetare för tillfället. Kunden behöver höja sitt maxbud i API-inställningarna i kundportalen eller skicka uppdragen när det inte är lika mycket trafik. För mer information om hur bud fungerar, se Vanliga frågor.
3ERROR_ZERO_CAPTCHA_FILESIZEStorleken på den captcha du laddar upp är mindre än 100 bytes.
4ERROR_TOO_BIG_CAPTCHA_FILESIZEStorleken på den captcha du laddar upp är över 500 000 bytes.
10ERROR_ZERO_BALANCEKontots saldo är tomt eller negativt.
11ERROR_IP_NOT_ALLOWEDFörfrågningar med nuvarande nyckel tillåts inte från ditt ip. Var vänlig se ip-listan under säkerhetsinställningar i kundportalen.
12ERROR_CAPTCHA_UNSOLVABLECaptchan kunde inte lösas av 5 olika arbetare. Kunder debiteras för sådana uppdrag eftersom det tar våra arbetares tid i anspråk.
12ERROR_BAD_DUPLICATESFunktionen för 100 % igenkänning fungerade inte på grund av för få gissningar.
14ERROR_NO_SUCH_METHODEn begäran skickades med en API-metod som inte finns. Vanligtvis händer detta när programmerarna har stavat metodens namn fel.
15ERROR_IMAGE_TYPE_NOT_SUPPORTEDKunde inte avgöra filformat utifrån EXIF-datan eller så stöder vi inte denna typ. De enda tillåtna filformaten är JPG, GIF och PNG. Bilder måste innehålla EXIF-data med information om bilden.
16ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_IDDen captcha du begär finns inte i din lista över aktiva captchas eller har löpt ut. Captchas tas bort från API:et 60 sekunder efter att medarbetaren har slutfört uppgiften. Under denna period bör din app skicka alla undersökningar av uppgiftsresultat och korrekta/inkorrekta rapporteringsförfrågningar.
21ERROR_IP_BLOCKEDDin ip-adress är blockerad på grund av felaktigt bruk av vår API. Se anledningen här.
22ERROR_TASK_ABSENT"task"-egenskapen är tom eller har inte angetts i metoden createTask.
23ERROR_TASK_NOT_SUPPORTEDUppdragstypen stöds inte eller angavs felaktigt. Var vänlig kolla "type"-egenskapen i uppdragsobjektet.
24ERROR_INCORRECT_SESSION_DATANågra av de obligatoriska värdena för att emuleringen ska fungera saknas. API-utdatan innehåller mer information om vilken data som saknas.
25ERROR_PROXY_CONNECT_REFUSEDKunde inte ansluta till uppdragets proxy. Anslutningen nekades.
26ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUTKunde inte anlsuta till uppdragets proxy. Anslutningen gjorde timeout.
27ERROR_PROXY_READ_TIMEOUTLäsningen av proxyn gjorde timeout.
28ERROR_PROXY_BANNEDProxyns ip är avstängd av måltjänsten
29ERROR_PROXY_TRANSPARENTUppdraget nekades i proxytestaren. Proxyn får inte vara transparent, utan måste dölja vår servers ip. Använd vår proxytestare för att felsöka din proxy.
30ERROR_RECAPTCHA_TIMEOUTRecaptcha-uppdraget gjorde timeout. Troligen på grund av långsam proxy eller Google-server
31ERROR_RECAPTCHA_INVALID_SITEKEYCaptchatjänsten meddelade att sitekey är ogiltig.
32ERROR_RECAPTCHA_INVALID_DOMAINCaptchatjänsten meddelade att domänen för denna sitekey inte är giltig.
33ERROR_RECAPTCHA_OLD_BROWSERCaptchatjänsten meddelade att användaragenten inte stöds av deras Javascript
34ERROR_TOKEN_EXPIREDCaptchatjänsten meddelade att en extra variabel-token inte längre är giltig. Var vänlig prova igen med en ny token.
35ERROR_PROXY_HAS_NO_IMAGE_SUPPORTProxyn stöder inte överföring av bilddata från Googles servrar. Använd vår proxytestare för att felsöka din proxy.
36ERROR_PROXY_INCOMPATIBLE_HTTP_VERSIONProxyn stöder inte långa GET-förfrågningar om cirka 2 000 bytes och stöder inte SSL-anslutningar. Använd vår proxytestare för att felsöka din proxy.
49ERROR_PROXY_NOT_AUTHORISEDProxyns inloggningsuppgifter är felaktiga. Använd vår proxytestare för att felsöka din proxy.
51ERROR_INVALID_KEY_TYPEDet passerade sitekoden är från en annan Recaptcha-typ. Försök att lösa den som V2, V2-invisible eller V3.
52ERROR_FAILED_LOADING_WIDGETKunde inte ladda captchatjänstens widget i arbetarens webbläsare. Vänligen försök skicka ett nytt uppdrag.
53ERROR_VISIBLE_RECAPTCHAFörsökte lösa vanlig Recaptcha v2 som osynlig Recaptcha v2. Ta bort flaggan "isInvisible" från API-datan.
54ERROR_ALL_WORKERS_FILTERED
Inga arbetare som inte sorterats bort med reportIncorrectRecaptcha-metoden kunde hittas.
55ERROR_ACCOUNT_SUSPENDEDSystemet har tillfälligt stängt av ditt konto av någon anledning. Kontakta support för mer information.
56ERROR_TEMPLATE_NOT_FOUNDAntiGate-mall hittas inte med dess namn när uppgiften skapades.
57ERROR_TASK_CANCELEDAntiGate-uppgiften avbröts av arbetaren. Se fältet "errorDescription" för orsaken till avbokningen.