Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Dokumentationsmenyn

Lista med API-fel

Här är en lista över de fel vårt API kan generera. Vi rekommenderar starkt att utvecklare loggar och analyserar alla felmeddelanden och vidtar lämpliga åtgärder i tid, så som att fixa buggar och distributera uppdateringar till användarna. Vi arbetar aktivt för att skydda vårt API mot "irrelevanta" förfrågningar, som exempelvis upprepade förfrågningar som ger samma felmeddelande om och om igen. Det inkluderar avstängningar på ip- och subnätsnivå samt avstängning av kontot i vissa allvarliga fall.

Identifierare Kod Beskrivning
0 Kod 0 innebär "inga fel".
1 ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST Kontonyckeln hittades inte i systemet. Kolla så att du har kopierat den på rätt sätt utan mellanslag eller tabbar.
2 ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE Inga lediga arbetare för tillfället. Kunden behöver höja sitt maxbud i API-inställningarna i kundportalen eller skicka uppdragen när det inte är lika mycket trafik. För mer information om hur bud fungerar, se Vanliga frågor.
3 ERROR_ZERO_CAPTCHA_FILESIZE Storleken på den captcha du laddar upp är mindre än 100 bytes.
4 ERROR_TOO_BIG_CAPTCHA_FILESIZE Storleken på den captcha du laddar upp är över 500 000 bytes.
10 ERROR_ZERO_BALANCE Kontots saldo är tomt eller negativt.
11 ERROR_IP_NOT_ALLOWED Förfrågningar med nuvarande nyckel tillåts inte från ditt ip. Var vänlig se ip-listan under säkerhetsinställningar i kundportalen.
12 ERROR_CAPTCHA_UNSOLVABLE Captchan kunde inte lösas av 5 olika arbetare. Kunder debiteras för sådana uppdrag eftersom det tar våra arbetares tid i anspråk.
12 ERROR_BAD_DUPLICATES Funktionen för 100 % igenkänning fungerade inte på grund av för få gissningar.
14 ERROR_NO_SUCH_METHOD En begäran skickades med en API-metod som inte finns. Vanligtvis händer detta när programmerarna har stavat metodens namn fel.
15 ERROR_IMAGE_TYPE_NOT_SUPPORTED Kunde inte avgöra filformat utifrån EXIF-datan eller så stöder vi inte denna typ. De enda tillåtna filformaten är JPG, GIF och PNG. Bilder måste innehålla EXIF-data med information om bilden.
16 ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID Den captcha du frågar efter kunde inte hittas i listan över aktiva captchor.
Captchor tas bort från vårt API 60 minuter efter att uppdraget lösts av en av våra arbetare. Det är under denna period som din app bör skicka alla resultatförfrågningar och anmäla felaktigt/korrekt löst uppdrag.
21 ERROR_IP_BLOCKED Din ip-adress är blockerad på grund av felaktigt bruk av vår API. Se anledningen här.
22 ERROR_TASK_ABSENT "task"-egenskapen är tom eller har inte angetts i metoden createTask.
23 ERROR_TASK_NOT_SUPPORTED Uppdragstypen stöds inte eller angavs felaktigt. Var vänlig kolla "type"-egenskapen i uppdragsobjektet.
24 ERROR_INCORRECT_SESSION_DATA Några av de obligatoriska värdena för att emuleringen ska fungera saknas. API-utdatan innehåller mer information om vilken data som saknas.
25 ERROR_PROXY_CONNECT_REFUSED Kunde inte ansluta till uppdragets proxy. Anslutningen nekades.
26 ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUT Kunde inte anlsuta till uppdragets proxy. Anslutningen gjorde timeout.
27 ERROR_PROXY_READ_TIMEOUT Läsningen av proxyn gjorde timeout.
28 ERROR_PROXY_BANNED Proxyns ip är avstängd av måltjänsten
29 ERROR_PROXY_TRANSPARENT Uppdraget nekades i proxytestaren. Proxyn får inte vara transparent, utan måste dölja vår servers ip. Använd vår proxytestare för att felsöka din proxy.
30 ERROR_RECAPTCHA_TIMEOUT Recaptcha-uppdraget gjorde timeout. Troligen på grund av långsam proxy eller Google-server
31 ERROR_RECAPTCHA_INVALID_SITEKEY Captchatjänsten meddelade att sitekey är ogiltig.
32 ERROR_RECAPTCHA_INVALID_DOMAIN Captchatjänsten meddelade att domänen för denna sitekey inte är giltig.
33 ERROR_RECAPTCHA_OLD_BROWSER Captchatjänsten meddelade att användaragenten inte stöds av deras Javascript
34 ERROR_TOKEN_EXPIRED Captchatjänsten meddelade att en extra variabel-token inte längre är giltig. Var vänlig prova igen med en ny token.
35 ERROR_PROXY_HAS_NO_IMAGE_SUPPORT Proxyn stöder inte överföring av bilddata från Googles servrar. Använd vår proxytestare för att felsöka din proxy.
36 ERROR_PROXY_INCOMPATIBLE_HTTP_VERSION Proxyn stöder inte långa GET-förfrågningar om cirka 2 000 bytes och stöder inte SSL-anslutningar. Använd vår proxytestare för att felsöka din proxy.
49 ERROR_PROXY_NOT_AUTHORISED Proxyns inloggningsuppgifter är felaktiga. Använd vår proxytestare för att felsöka din proxy.
51 ERROR_INVALID_KEY_TYPE Det passerade sitekoden är från en annan Recaptcha-typ. Försök att lösa den som V2, V2-invisible eller V3.
52 ERROR_FAILED_LOADING_WIDGET Kunde inte ladda captchatjänstens widget i arbetarens webbläsare. Vänligen försök skicka ett nytt uppdrag.
53 ERROR_VISIBLE_RECAPTCHA Försökte lösa vanlig Recaptcha v2 som osynlig Recaptcha v2. Ta bort flaggan "isInvisible" från API-datan.
54 ERROR_ALL_WORKERS_FILTERED
Inga arbetare som inte sorterats bort med reportIncorrectRecaptcha-metoden kunde hittas.
55 ERROR_ACCOUNT_SUSPENDED Systemet har tillfälligt stängt av ditt konto av någon anledning. Kontakta support för mer information.
56 ERROR_TEMPLATE_NOT_FOUND AntiGate-mall hittas inte med dess namn när uppgiften skapades.
57 ERROR_TASK_CANCELED AntiGate-uppgiften avbröts av arbetaren. Se fältet "errorDescription" för orsaken till avbokningen.