Startsida Dokumentation Guider Logga in
Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Dokumentationsmenyn

getAppStats: hämta appstatistik

Den här metoden hämtar daglig statistik för din app, som du registrerar i Utvecklarportalen. Statistiken är bara tillgänglig för appens ägare. Om tillgång nekas svarar metoden med ERROR_ACCESS_DENIED.

Statistiken är i samma format som används av Anti Captcha för att rita upp JS-grafer med tillägget HighCharts. Du kan formatera om den till det format du behöver för att visa din data.

Adress: https://api.anti-captcha.com/getAppStats
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
clientKey Textsträng Ja
softId Heltal (integer) Ja Din apps id i Utvecklarcenter
mode Textsträng Nej Typ av statistik:
errors (förvalt): Feldata
views: Appsidans visningar
downloads: Klick på "ladda ner"-länken
users: Antal användare
money: Intjänade pengar

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "softId":123,
  "mode":"errors"
}' https://api.anti-captcha.com/getAppStats
    


Svarets struktur

Egenskap Typ Beskrivning
errorId Heltal (integer) Felidentifierare.
0 – inga fel. Åtgärden slutfördes utan fel.
>1 – felidentifierare. Felkod och en kort beskrivning överförda i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCode Textsträng
errorDescription Textsträng Kort beskrivning av felet
chartData Datatabell (array)
Ett objekt som innehåller grafdatans titel, dagsvärden, datum, med mera. Kan ritas direkt med HighCharts.js
fromDate Textsträng Rapportens startdatum
toDate Textsträng Rapportens slutdatum

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
 "errorId":0,
 "chartData":[
  {
   "name":"Accepted (paid)",
   "data":[
    {
     "date":"25 January",
     "shortdate":"25 Jan",
     "y":134587,
     "beginstamp":1548374400,
     "endstamp":1548460799,
     "stamp":1548374400
    },{
     "date":"26 January",
     "shortdate":"26 Jan",
     "y":87532,
     "beginstamp":1548460800,
     "endstamp":1548547199,
     "stamp":1548460800
    },{
    ...
    }],
    "itemname":"Captchas",
    "errorId":0,
    "code":"",
    "description":""
  },{
    "name":"No slots available (low bid)",
    "data":[
     ..
    ],
    "itemname":"Errors",
    "errorId":2,
    "count":82224,
    "code":"ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE",
    "description":"No idle workers are available at the moment. Please try a bit later or increase your maximum bid in menu Settings - API Setup in Anti-Captcha Customers Area."
  }],
 "fromDate":"25 Jan 00:00",
 "toDate":"24 Feb 08:09"
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}