Menu

getAppStats: hämta appstatistik

Den här metoden hämtar daglig statistik för din app, som du registrerar i Utvecklarportalen. Statistiken är bara tillgänglig för appens ägare. Om tillgång nekas svarar metoden med ERROR_ACCESS_DENIED.

Statistiken är i samma format som används av Anti Captcha för att rita upp JS-grafer med tillägget HighCharts. Du kan formatera om den till det format du behöver för att visa din data.

Adress: https://api.anti-captcha.com/getAppStats
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
clientKeyTextsträngJa
softIdHeltal (integer)JaDin apps id i Utvecklarcenter
modeTextsträngNejTyp av statistik:
errors: (standard) : Felaktiga data
views: Sidvisningar av appar
downloads: Klicka på länken "ladda ner"
users: Antal användare
money: Intjänade pengar

Exempel på förfrågan

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "softId":123,
  "mode":"errors"
}' https://api.anti-captcha.com/getAppStats


Svarets struktur

EgenskapTypBeskrivning
errorIdHeltal (integer)Felidentifiering.
0 - inga fel, operationen slutfördes framgångsrikt.
>0 - felidentifiering. Felkod och dess korta beskrivning finns i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCodeTextsträng
errorDescriptionTextsträngKort beskrivning av felet
chartDataDatatabell (array)
Ett objekt som innehåller grafdatans titel, dagsvärden, datum, med mera. Kan ritas direkt med HighCharts.js
fromDateTextsträngRapportens startdatum
toDateTextsträngRapportens slutdatum

Exempel på svar

JSON utan fel
JSON med fel
{
 "errorId":0,
 "chartData":[
  {
   "name":"Accepted (paid)",
   "data":[
    {
     "date":"25 January",
     "shortdate":"25 Jan",
     "y":134587,
     "beginstamp":1548374400,
     "endstamp":1548460799,
     "stamp":1548374400
    },{
     "date":"26 January",
     "shortdate":"26 Jan",
     "y":87532,
     "beginstamp":1548460800,
     "endstamp":1548547199,
     "stamp":1548460800
    },{
    ...
    }],
    "itemname":"Captchas",
    "errorId":0,
    "code":"",
    "description":""
  },{
    "name":"No slots available (low bid)",
    "data":[
     ..
    ],
    "itemname":"Errors",
    "errorId":2,
    "count":82224,
    "code":"ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE",
    "description":"No idle workers are available at the moment. Please try a bit later or increase your maximum bid in menu Settings - API Setup in Anti-Captcha Customers Area."
  }],
 "fromDate":"25 Jan 00:00",
 "toDate":"24 Feb 08:09"
}