Menu

reportIncorrectHcaptcha: skicka klagomål på en Hcaptcha-token

Använd denna metod för att skicka oss information om tokens som inte passerade på måltjänsten. Återbetalningar garanteras inte, men att skicka rapporter hjälper systemet att filtrera bort arbetare som var förbjudna i Hcaptcha-nätverket. Klagomål accepteras endast för Hcaptchas, inklusive Enterprise Hcaptcha.

Adress: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectHcaptcha
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
clientKeyTextsträngJa
taskIdHeltal (integer)Ja

Exempel på förfrågan

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectHcaptcha


Svarets struktur

EgenskapTypBeskrivning
errorIdHeltal (integer)Felidentifiering.
0 - inga fel, operationen slutfördes framgångsrikt.
>0 - felidentifiering. Felkod och dess korta beskrivning finns i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCodeTextsträng
errorDescriptionTextsträngKort beskrivning av felet
statusTextsträngResultatet av åtgärden. Du får antingen en felkod eller status="success" när reklamationen accepteras.

Exempel på svar

JSON utan fel
JSON med fel
{
    "errorId":0,
    "status":"success"
}