Startsida Dokumentation Guider Logga in
Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Dokumentationsmenyn

getTaskResult: begär resultatet från ett uppdrag

Adress: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
clientKey Textsträng Ja
taskId Heltal (integer) Ja

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
    


Svarets struktur

Egenskap Typ Beskrivning
errorId Heltal (integer) Felidentifierare.
0 – inga fel. Åtgärden slutfördes utan fel.
>1 – felidentifierare. Felkod och en kort beskrivning överförda i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCode Textsträng
errorDescription Textsträng Kort beskrivning av felet
status Textsträng
processing – uppdraget är inte klart än
ready – uppdraget är slutfört, en lösning finns i egenskapen solution
solution Objekt
Uppdragets resultatdata. Olika för varje typ av uppdrag.
cost Flyttal (double)
Uppdragskostnad i USD.
ip Textsträng
Den ip-adress uppdraget skapades i från.
createTime Heltal (integer)
Unixtid då uppdraget skapades.
endTime Heltal (integer)
Unixtid då uppdraget slutfördes.
solveCount Heltal (integer)
Antalet arbetare som försökte lösa ditt uppdrag

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
    {
      "text":"deditur",
      "url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
    },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}