Menu

getTaskResult: begär resultatet från ett uppdrag

Adress: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
clientKeyTextsträngJa
taskIdHeltal (integer)Ja

Exempel på förfrågan

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
 "clientKey":"YOUR_API_KEY",
 "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult


Svarets struktur

EgenskapTypBeskrivning
errorIdHeltal (integer)Felidentifiering.
0 - inga fel, operationen slutfördes framgångsrikt.
>0 - felidentifierare. Felkoden och dess korta beskrivning finns tillgängliga i errorCode och errorDescription egenskaper.
errorCodeTextsträng
errorDescriptionTextsträngKort beskrivning av felet
statusTextsträngprocessing - uppgiften är inte klar ännu
ready - uppgiften är slutförd; hittar du en lösning i solution-egenskapen
solutionObjektUppdragets resultatdata. Olika för varje typ av uppdrag.
costFlyttal (double)Uppdragskostnad i USD.
ipTextsträngDen ip-adress uppdraget skapades i från.
createTimeHeltal (integer)Unixtid då uppdraget skapades.
endTimeHeltal (integer)Unixtid då uppdraget slutfördes.
solveCountHeltal (integer)Antalet arbetare som försökte lösa ditt uppdrag

Exempel på svar

JSON utan fel
JSON med fel
{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
    {
      "text":"deditur",
      "url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
    },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}