Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Tutorial pages

getTaskResult: begär resultatet från ett uppdrag

Adress: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
clientKeyTextsträngJa
taskIdHeltal (integer)Ja

Exempel på förfrågan

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
 "clientKey":"YOUR_API_KEY",
 "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult


Svarets struktur

EgenskapTypBeskrivning
errorIdHeltal (integer)Felidentifierare.
0 – inga fel. Åtgärden slutfördes utan fel.
>1 – felidentifierare. Felkod och en kort beskrivning överförda i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCodeTextsträng
errorDescriptionTextsträngKort beskrivning av felet
statusTextsträng
processing – uppdraget är inte klart än
ready – uppdraget är slutfört, en lösning finns i egenskapen solution
solutionObjekt
Uppdragets resultatdata. Olika för varje typ av uppdrag.
costFlyttal (double)
Uppdragskostnad i USD.
ipTextsträng
Den ip-adress uppdraget skapades i från.
createTimeHeltal (integer)
Unixtid då uppdraget skapades.
endTimeHeltal (integer)
Unixtid då uppdraget slutfördes.
solveCountHeltal (integer)
Antalet arbetare som försökte lösa ditt uppdrag

Exempel på svar

JSON utan fel
JSON med fel
{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
    {
      "text":"deditur",
      "url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
    },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}