Dokumentationsmenyn

ImageToTextTask: lös bildcaptcha

Skicka en bild och få texten i svar. Texten kan innehålla siffror, bokstäver, specialtecknen och blanksteg. GIF-animeringar stöds upp till 500 kb. Anpassade captchor som "hitta katten på den här bilden och ange dess nummer" stöds inte.

Uppdragets objekt

Egenskap Typ Obligatorisk Förvalt värde Beskrivning
type Textsträng Ja ImageToTextTask Definierar uppdragets typ
body Textsträng Ja Fildata kodad i Base64. Se till så att du skickar den utan radbrytningar. Inkludera inte "data:image/png" eller liknande taggar. Bara ren Base64!
phrase Boolesk Nej false falskt – inga krav
sant – kräver att arbetaren anger ett svar med minst ett blanksteg. Om det inte finns något blanksteg hoppar de över uppdraget, så använd detta med försiktighet.
case Boolesk Nej true falskt – inga krav
sant – arbetaren kommer se en anteckning om att svaret måste anges med skiftlägeskänslighet.
numeric Heltal (integer) Nej 0 0 – inga krav
1 – endast nummer tillåts
2 – bokstäver, men inte siffror, tillåts
math Boolesk Nej false 0 – inga krav
1 – endast nummer tillåts
2 – bokstäver, men inte siffror, tillåts
minLength Heltal (integer) Nej 0 0 – inga krav
>1 – anger svarets minimumlängd
maxLength Heltal (integer) Nej 0 0 – inga krav
>1 – anger svarets maxlängd
comment Textsträng Nej Ytterligare kommentarer till arbetarna som "skriv bokstäver i röd text".
Resultatet kan inte garanteras och det är helt och hållet upp till den enskilda arbetaren.
websiteURL Textsträng Nej Valfri parameter för att kunna särskilja bildcaptchors ursprung i förbrukningssstatistiken.

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"ImageToTextTask",
      "body":"BASE64_BODY_HERE__NO_NEWLINES__NO_EXTRA_TAGS__ONLY_CLEAN_BASE64",
      "phrase":false,
      "case":false,
      "numeric":0,
      "math":false,
      "minLength":0,
      "maxLength":0
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Hämta lösningen

Använd metoden getTaskResult för att begära en lösning. Ge arbetaren lite tid, cirka 5 sekunder, innan den första förfrågningen. Om arbetaren fortfarande är upptagen kan du prova igen om 3 sekunder.

Lösningens objekt

Egenskap Typ Beskrivning
text Textsträng Text från bildcaptcha
url Textsträng Webbadress till captchan där vi sparar den i 24 timmar. Den tas sedan bort.

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}