Menu

Lös bild-captcha

Skicka en bild och få texten i svar. Texten kan innehålla siffror, bokstäver, specialtecknen och blanksteg. GIF-animeringar stöds upp till 500 kb. Anpassade captchor som "hitta katten på den här bilden och ange dess nummer" stöds inte.

Uppdragets objekt

EgenskapTypObligatoriskFörvalt värdeBeskrivning
typeTextsträngJaImageToTextTaskDefinierar uppdragets typ
bodyTextsträngJaFildata kodad i Base64. Se till så att du skickar den utan radbrytningar. Inkludera inte "data:image/png" eller liknande taggar. Bara ren Base64!
phraseBooleskNejfalse
caseBooleskNejtrue
numericHeltal (integer)Nej0
mathBooleskNejfalse
minLengthHeltal (integer)Nej0
maxLengthHeltal (integer)Nej0
commentTextsträngNejYtterligare kommentarer för arbetstagare som "ange röd text". Resultatet garanteras inte och är helt upp till arbetstagaren.
websiteURLTextsträngNejValfri parameter för att kunna särskilja bildcaptchors ursprung i förbrukningssstatistiken.

Exempel på förfrågan

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagecaptcha import *

solver = imagecaptcha()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

captcha_text = solver.solve_and_return_solution("captcha.jpeg")
if captcha_text != 0:
  print("captcha text "+captcha_text)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Lösningens objekt

EgenskapTypBeskrivning
textTextsträngText från bildcaptcha
urlTextsträngWebbadress till captchan där vi sparar den i 24 timmar. Den tas sedan bort.

Exempel på svar

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}