Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Dokumentationsmenyn

getBalance: hämta saldo

Hämta ett kontos saldo med dess kontonyckel. Var vänlig använd inte den här metoden oftare än en gång var 30:e sekund. Spara värdet till en cache i minnet eller på hårddisken i stället.

Adress: https://api.anti-captcha.com/getBalance
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
clientKey Textsträng Ja

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{ "clientKey":"YOUR_API_KEY" }' \
https://api.anti-captcha.com/getBalance
    


Svarets struktur

Egenskap Typ Beskrivning
errorId Heltal (integer) Felidentifierare.
0 – inga fel. Åtgärden slutfördes utan fel.
>1 – felidentifierare. Felkod och en kort beskrivning överförda i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCode Textsträng
errorDescription Textsträng Kort beskrivning av felet
balance Flyttal (double) Kontots saldo i USD
captchaCredits Heltal (integer)

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId": 0,
  "balance": 12.3456
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}