Menu

getBalance: hämta saldo

Hämta ett kontos saldo med dess kontonyckel. Var vänlig använd inte den här metoden oftare än en gång var 30:e sekund. Spara värdet till en cache i minnet eller på hårddisken i stället.

Adress: https://api.anti-captcha.com/getBalance
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
clientKeyTextsträngJa

Exempel på förfrågan

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyless import *

solver = recaptchaV2Proxyless() # or any other class
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY")
money_balance = solver.get_balance()
subscription_credits_balance = solver.get_credits_balance()


Svarets struktur

EgenskapTypBeskrivning
errorIdHeltal (integer)Felidentifiering.
0 - inga fel, operationen slutfördes framgångsrikt.
>0 - felidentifiering. Felkod och dess korta beskrivning finns i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCodeTextsträng
errorDescriptionTextsträngKort beskrivning av felet
balanceFlyttal (double)Kontots saldo i USD
captchaCreditsHeltal (integer)

Exempel på svar

JSON utan fel
JSON med fel
{
    "errorId": 0,
    "balance": 12.3456,
    "captchaCredits": 85000
}