Menu

RecaptchaV2TaskProxyless: lös Google Recaptcha automatiskt utan proxys

Den här typen av uppdrag löser Google Recaptcha v2 utan proxy. Uppdraget utförs med våra egna proxyservrar och/eller arbetares ip-adresser.

Recaptcha har för tillfället inte skydd för situationer där pusslet löses från en ip-adress och formulär med g-response skickas från en annan ip-adress. Googles API delar inte med sig av ip-adressen till den person som löste Recaptchan. Om detta ändras kan du alltid använda vårt vanliga uppdrag – RecaptchaV2Task.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Exempel på Recaptcha v2

Uppdragets objekt

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
typeTextsträngJaRecaptchaV2TaskProxyless
Tidigare uppdragsnamn: NoCaptchaTaskProxyless. Det kommer att ha stöd för alltid. Du behöver inte uppdatera din kod.
websiteURLTextsträngJaMålsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
websiteKeyTextsträngJaRecaptchans website key. Se hur du hittar den i den här artikeln.
recaptchaDataSValueTextsträngNejVärdet i "data-s"-parametern. Gäller endast för Recaptchor på Googles webbplatser.
isInvisibleBooleskNejAnger om Recaptchan är osynlig. Det gör att rätt widget kan visas för arbetarna.

Exempel på förfrågan

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyless import *

solver = recaptchaV2Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
#set optional custom parameter which Google made for their search page Recaptcha v2
#solver.set_data_s('"data-s" token from Google Search results "protection"')

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Lösningens objekt

EgenskapTypBeskrivning
gRecaptchaResponseTextsträngTokensträng som behövs för att skicka formulär på målsidan.
cookiesDatatabell (array)Valfri datatabell med cookies som användes för Recaptcha-lösningen. Gäller endast Googles domäner och subdomäner.

Exempel på svar

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}