Dokumentationsmenyn

RecaptchaV2TaskProxyless: lös Google Recaptcha automatiskt utan proxys

Den här typen av uppdrag löser Google Recaptcha v2 utan proxy. Uppdraget utförs med våra egna proxyservrar och/eller arbetares ip-adresser.

Recaptcha har för tillfället inte skydd för situationer där pusslet löses från en ip-adress och formulär med g-response skickas från en annan ip-adress. Googles API delar inte med sig av ip-adressen till den person som löste Recaptchan. Om detta ändras kan du alltid använda vårt vanliga uppdrag – RecaptchaV2Task.

Exempel på Recaptcha v2

Uppdragets objekt

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
type Textsträng Ja RecaptchaV2TaskProxyless
Tidigare uppdragsnamn: NoCaptchaTaskProxyless. Det kommer att ha stöd för alltid. Du behöver inte uppdatera din kod.
websiteURL Textsträng Ja Målsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
websiteKey Textsträng Ja Recaptchans website key. Se hur du hittar den i den här artikeln.
recaptchaDataSValue Textsträng Nej Värdet i "data-s"-parametern. Gäller endast för Recaptchor på Googles webbplatser.
isInvisible Boolesk Nej Anger om Recaptchan är osynlig. Det gör att rätt widget kan visas för arbetarna.

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Hämta lösningen

Använd metoden getTaskResult för att begära en lösning. Ge arbetaren lite tid, cirka 5 sekunder, innan den första förfrågningen. Om arbetaren fortfarande är upptagen kan du prova igen om 3 sekunder.

Lösningens objekt

Egenskap Typ Beskrivning
gRecaptchaResponse Textsträng Tokensträng som behövs för att skicka formulär på målsidan.
cookies Datatabell (array) Valfri datatabell med cookies som användes för Recaptcha-lösningen. Gäller endast Googles domäner och subdomäner.

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}