Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Tutorial pages

Lös Google Enterprise v3

Eftersom Recaptcha v3 Enterprise inte har några större skillnader jämfört med vanlig Recaptcha v3 så har vi lagt till stöd för det i standarduppdraget.

Skillnaderna mellan v3 Enterprise och vanlig v3:

 • widgetkoden hämtas med enterprise.js (jämfört med api.js)
 • användarens poäng hämtas med ett grecaptcha.enterprise.execute-anrop (jämfört med grecaptcha.execute)

För att ange att uppdraget gäller Enterprise v3 är därför allt du behöver göra att lägga till flaggan "isEnterprise": true i API-datan för en vanlig Recaptcha v3:

Exempel på förfrågan

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3enterpriseproxyless import *

solver = recaptchaV3EnterpriseProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Lösningens objekt

EgenskapTypBeskrivning
gRecaptchaResponseTextsträngTokensträng som behövs för att skicka formulär på målsidan.

Exempel på svar

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}