Menu

Lös Google Enterprise v3

Eftersom Recaptcha v3 Enterprise inte har några större skillnader jämfört med vanlig Recaptcha v3 så har vi lagt till stöd för det i standarduppdraget.

Skillnader mellan V3 Enterprise och V3 non-Enterprise:

 • widgetkod laddas via "enterprise.js" (jämfört med "api.js")
 • hämtning av användarpoäng görs med anropet "grecaptcha.enterprise.execute" (vs "grecaptcha.execute")

För att ange att uppdraget gäller Enterprise v3 är därför allt du behöver göra att lägga till flaggan "isEnterprise": true i API-datan för en vanlig Recaptcha v3:

Exempel på förfrågan

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3enterpriseproxyless import *

solver = recaptchaV3EnterpriseProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Lösningens objekt

EgenskapTypBeskrivning
gRecaptchaResponseTextsträngTokensträng som behövs för att skicka formulär på målsidan.

Exempel på svar

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}