Menu

getQueueStats: hämta statistik över köbelastning

Den här metoden låter dig hitta lämpliga tider att ladda upp nya uppdrag. Resultatet sparas i en cache i 10 sekunder.

Adress: https://api.anti-captcha.com/getQueueStats
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
queueIdHeltal (integer)JaKöidentifierare. Följande köer är tillgängliga:

1 - ImageToText, English
2 - ImageToText, Russian
5 - Recaptcha v2 med proxy
6 - Recaptcha v2 utan proxy
7 - Funcaptcha med proxy
10 - Funcaptcha utan proxy
12 - GeeTest med proxy
13 - GeeTest utan proxy
18 - Recaptcha V3 s0.3
19 - Recaptcha V3 s0.7
20 - Recaptcha V3 s0.9
21 - hCaptcha med proxy
22 - hCaptcha utan proxy
23 - Recaptcha Enterprise V2 med proxy
24 - Recaptcha Enterprise V2 utan proxy
25 - AntiGateTask
26 - Turnstile med proxy
27 - Turnstile utan proxy
28 - Image Coordinates
29 - Hcaptcha Enterprise
templateNameTextsträngNejOm du söker efter kö-ID 25 (Antigate-mallar) kan du ange ett mallnamn för att begära exakt antal tillgängliga arbetare och antalet arbetare som har avslutat prenumerationen på den mallen.

Exempel på förfrågan

bash
Antigate Templates
curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{ "queueId": 6 }' \
https://api.anti-captcha.com/getQueueStats


Svarets struktur

EgenskapTypBeskrivning
waitingHeltal (integer)Antalet lediga arbetare online, i väntan på uppdrag
loadFlyttal (double)Köbelastning i procent
bidFlyttal (double)Snittpris för captchalösning i USD
speedFlyttal (double)Snitthastighet för att lösa uppdrag i sekunder
totalHeltal (integer)Totalt antal arbetare

Exempel på svar

{
    "waiting":242,
    "load":60.33,
    "bid":"0.0008600982",
    "speed":10.77,
    "total": 610
}