Startsida Dokumentation Guider Logga in
Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Dokumentationsmenyn

getQueueStats: hämta statistik över köbelastning

Den här metoden låter dig hitta lämpliga tider att ladda upp nya uppdrag. Resultatet sparas i en cache i 10 sekunder.

Adress: https://api.anti-captcha.com/getQueueStats
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
queueId Heltal (integer) Ja Köidentifierare. Följande köer är tillgängliga:

1 - ImageToText, English
2 - ImageToText, Russian
5 - Recaptcha v2 med proxy
6 - Recaptcha v2 utan proxy
7 - Funcaptcha med proxy
10 - Funcaptcha utan proxy
12 - GeeTest med proxy
13 - GeeTest utan proxy
18 - Recaptcha V3 s0.3
19 - Recaptcha V3 s0.7
20 - Recaptcha V3 s0.9
21 - hCaptcha med proxy
22 - hCaptcha utan proxy
23 - Recaptcha Enterprise V2 med proxy
24 - Recaptcha Enterprise V2 utan proxy
25 - AntiGateTask
26 - Turnstile med proxy
27 - Turnstile utan proxy

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{ "queueId": 6 }' \
https://api.anti-captcha.com/getQueueStats
    


Svarets struktur

Egenskap Typ Beskrivning
waiting Heltal (integer) Antalet lediga arbetare online, i väntan på uppdrag
load Flyttal (double) Köbelastning i procent
bid Flyttal (double) Snittpris för captchalösning i USD
speed Flyttal (double) Snitthastighet för att lösa uppdrag i sekunder
total Heltal (integer) Totalt antal arbetare

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "waiting":242,
  "load":60.33,
  "bid":"0.0008600982",
  "speed":10.77,
  "total": 610
}