Menu

Hur man kringgår Recaptcha

 1. Gå till målsidan. Den här, till exempel.

 2. Hitta sitekey-parametern i det här HTML-elementet:

  <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LfydQgUAAAAAMuh1gRreQdKjAop7eGmi6TrNIzp"></div>

  Om du inte hittar den i källkoden, kolla den här artikeln.
 3. Skicka till API:t denna sitekey och sidans adress i ett RecaptchaV2TaskProxyless-objekt.
 4. Vår tjänst löser dina captchor och skickar ett token som svar. Det är som ett långt lösenord med en massa tecken.
 5. Använd denna token för att skicka formuläret på målsidan. Använd utvecklarverktyget i valfri webbläsare för att hitta rätt egenskap i förfrågningen.

  curl 'https://anti-captcha.com/demo/submit1.php' \
  -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0' \
  -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8' \
  -H 'Accept-Language: en-US;q=0.5' \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  -H 'Origin: https://anti-captcha.com' \
  -H 'Connection: keep-alive' \
  -H 'Referer: https://anti-captcha.com/tutorials?page=recaptcha_v2_textarea' \
  -H 'Cookie: lang_id=2;' \
  -X POST -d 'login=thelogin&pass=thepassword&g-recaptcha-response=TOKEN_FROM_ANTI_CAPTCHA_GOES_HERE'

 6. Kolla om svaret är vad du förväntade dig.

Våra gratis NodeJS-guider innehåller videolektioner som behandlar mer komlexa implementeringar av Recaptcha.


Illustrerad förklaring