Dokumentationsmenyn

RecaptchaV3TaskProxyless: lös Google Recaptcha v3

Den här typen av uppdragsobjekt krävs för att lösa Google Recaptcha v3 på en arbetares dator. Uppdrag kommer att utföras av vår tjänst med våra egna proxyservrar och/eller arbetares ip-adresser.

Observera att det är skillnad mellan osynlig Recaptcha v2 och Recaptcha v3. De ser likadana ut och det kan vara förvirrande. Det finns ett snabbt sätt att avgöra vilken typ det är: försök lösa dem med vår API som osynlig v2 och v3. Det ena försöket kommer ge ett fel, men inte det andra.

Vi testar våra arbetares Recaptcha-poäng och placerar dem i tre grupper (köer): 0.3, 0.7 och 0.9. Köerna kan ha lite olika priser beroende på hur många lediga arbetare som finns. Genom att skicka egenskapen minScore kan du specificera vilken kö du vill att ditt uppdrag ska hamna i. De flesta av våra arbetare har 0.3 i poäng och ett fåtal har 0.9.

Du kan hitta mer information om Recaptcha v3 i den här delen av Vanliga frågor.

Exempel på Recaptcha v3. Vanligtvis finns det en logotyp i sidans nedre högra hörn. Den kan dock enkelt tas bort med Javascript.

Uppdragets objekt

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
type Textsträng Ja RecaptchaV3TaskProxyless
websiteURL Textsträng Ja Målsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
websiteKey Textsträng Ja Recaptchans website key. Se hur du hittar den i den här artikeln.
minScore Flyttal (double) Ja Filtrerar arbetare efter ett särskilt poäng. Värdet kan vara ett av följande:
0.3
0.7
0.9
pageAction Textsträng Nej
Recaptchans "action"-värde. Definieras av webbplatsens ägare som parameter för vilken aktivitet användaren utför.
Exempel:

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterprise Boolesk Nej Sätt denna flagga till "sant" om du vill att uppdraget ska lösas med Enterprise-API. Det förvalda värdet är "falskt" och Recaptchan löses då med vanligt API. Kan avgöras med hjälp av ett Javascript-anrop som i följande exempel:

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV3TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
      "minScore": 0.3,
      "pageAction": "myverify",
      "isEnterprise": false
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Hämta lösningen

Använd metoden getTaskResult för att begära en lösning. Ge arbetaren lite tid, cirka 5 sekunder, innan den första förfrågningen. Om arbetaren fortfarande är upptagen kan du prova igen om 3 sekunder.

Lösningens objekt

Egenskap Typ Beskrivning
gRecaptchaResponse Textsträng Tokensträng som behövs för att skicka formulär på målsidan.

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}