Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Tutorial pages

RecaptchaV3TaskProxyless: lös Google Recaptcha v3

Den här typen av uppdragsobjekt krävs för att lösa Google Recaptcha v3 på en arbetares dator. Uppdrag kommer att utföras av vår tjänst med våra egna proxyservrar och/eller arbetares ip-adresser.

Observera att det är skillnad mellan osynlig Recaptcha v2 och Recaptcha v3. De ser likadana ut och det kan vara förvirrande. Det finns ett snabbt sätt att avgöra vilken typ det är: försök lösa dem med vår API som osynlig v2 och v3. Det ena försöket kommer ge ett fel, men inte det andra.

Vi testar våra arbetares Recaptcha-poäng och placerar dem i tre grupper (köer): 0.3, 0.7 och 0.9. Köerna kan ha lite olika priser beroende på hur många lediga arbetare som finns. Genom att skicka egenskapen minScore kan du specificera vilken kö du vill att ditt uppdrag ska hamna i. De flesta av våra arbetare har 0.3 i poäng och ett fåtal har 0.9.

Exempel på Recaptcha v3. Vanligtvis finns det en logotyp i sidans nedre högra hörn. Den kan dock enkelt tas bort med Javascript.

Uppdragets objekt

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
typeTextsträngJaRecaptchaV3TaskProxyless
websiteURLTextsträngJaMålsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
websiteKeyTextsträngJaRecaptchans website key. Se hur du hittar den i den här artikeln.
minScoreFlyttal (double)JaFiltrerar arbetare efter ett särskilt poäng. Värdet kan vara ett av följande:
0.3
0.7
0.9
pageActionTextsträngNej
Recaptchans "action"-värde. Definieras av webbplatsens ägare som parameter för vilken aktivitet användaren utför.
Exempel:

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterpriseBooleskNejSätt denna flagga till "sant" om du vill att uppdraget ska lösas med Enterprise-API. Det förvalda värdet är "falskt" och Recaptchan löses då med vanligt API. Kan avgöras med hjälp av ett Javascript-anrop som i följande exempel:

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})
apiDomainTextsträngNejAnvänd den här parametern för att skicka domännamnet från vilket Recaptcha-skriptet ska serveras. Kan bara ha ett av två värden: "www.google.com" eller "www.recaptcha.net". Använd inte denna parameter om du inte förstår vad du gör.

Exempel på förfrågan

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3proxyless import *

solver = recaptchaV3Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
    print "g-response: "+g_response
else:
    print "task finished with error "+solver.error_code

Lösningens objekt

EgenskapTypBeskrivning
gRecaptchaResponseTextsträngTokensträng som behövs för att skicka formulär på målsidan.

Exempel på svar

{
    "errorId":0,
    "status":"ready",
    "solution":
    {
        "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
    },
    "cost":"0.001500",
    "ip":"46.98.54.221",
    "createTime":1472205564,
    "endTime":1472205570,
    "solveCount":"0"
}