Menu

Solve Recaptcha V3

Den här typen av uppdragsobjekt krävs för att lösa Google Recaptcha v3 på en arbetares dator. Uppdrag kommer att utföras av vår tjänst med våra egna proxyservrar och/eller arbetares ip-adresser.

Observera att det är skillnad mellan osynlig Recaptcha v2 och Recaptcha v3. De ser likadana ut och det kan vara förvirrande. Det finns ett snabbt sätt att avgöra vilken typ det är: försök lösa dem med vår API som osynlig v2 och v3. Det ena försöket kommer ge ett fel, men inte det andra.

Vi testar våra arbetare för deras recaptcha "poäng" och placerar dem i 3 grupper (köer): 0.3, 0.7 och 0.9. Var och en kan ha något olika prissättning på grund av antalet lediga arbetare. Genom att skicka egenskapen "minScore" definierar du vilken kö din uppgift hamnar i. De flesta av våra tillgängliga arbetare har poäng 0,3 och en minoritet har 0,9.

Recaptcha v3 example
Exempel på Recaptcha v3. Vanligtvis finns det en logotyp i sidans nedre högra hörn. Den kan dock enkelt tas bort med Javascript.

Uppdragets objekt

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
typeTextsträngJaRecaptchaV3TaskProxyless
websiteURLTextsträngJaMålsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
websiteKeyTextsträngJaRecaptcha website key. Läs mer om hur du hittar den i artikeln den här.
minScoreFlyttal (double)JaFiltrerar arbetare med en viss poäng. Den kan ha ett av följande värden:
0.3
0.7
0.9
pageActionTextsträngNej
Recaptchas värde för "åtgärd". Webbplatsägare använder denna parameter för att definiera vad användarna gör på sidan. Exempel:

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterpriseBooleskNejSätt denna flagga till "sant" om du vill att uppdraget ska lösas med Enterprise-API. Det förvalda värdet är "falskt" och Recaptchan löses då med vanligt API. Kan avgöras med hjälp av ett Javascript-anrop som i följande exempel:

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})
apiDomainTextsträngNejAnvänd den här parametern för att skicka domännamnet från vilket Recaptcha-skriptet ska serveras. Kan bara ha ett av två värden: "www.google.com" eller "www.recaptcha.net". Använd inte denna parameter om du inte förstår vad du gör.

Exempel på förfrågan

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3proxyless import *

solver = recaptchaV3Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Lösningens objekt

EgenskapTypBeskrivning
gRecaptchaResponseTextsträngTokensträng som behövs för att skicka formulär på målsidan.

Exempel på svar

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}