Menu

pushAntiGateVariable: skicka ett variabelvärde till ett AntiGate-uppdrag

AntiGate-uppdrag har en särskild funktion: variabler kan skickas i efterhand, efter att ett uppdrag har skapats. För att göra det, följ dessa steg:

 1. Lägg till steget "WAIT_FOR_VARIABLE_VALUE" i din mall och ange ett variabelnamn som permanent värde.
 2. Eftersom att alla varibelvärden ska skickas till createTask-metoden kan du ersätta variabelns värde med strängen "_WAIT_FOR_IT_".

Om din begäran om att skapa ett uppdrag ser ut på detta sätt:

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"AntiGateTask",
      "websiteURL":"https://some-website.com/path",
      "templateName":"Template name here",
      "variables": {
        "my_late_variable":"_WAIT_FOR_IT_",
        "other_var1":"some value",
        "other_var2":"some value"
      }
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask

Då ska en begäran om att uppdatera variabeln "my_late_variable" se ut så här:

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":123456,
  "name":"my_late_variable",
  "value":"The value which worker should be waiting for"
}' https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable

Adress: https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
clientKeyTextsträngJa
taskIdHeltal (integer)Ja
nameTextsträngJaVariabelns namn
valueAllaJaVaribelns uppksjutna värde

Svarets struktur

EgenskapTypBeskrivning
errorIdHeltal (integer)Felidentifiering.
0 - inga fel, operationen slutfördes framgångsrikt.
>0 - felidentifiering. Felkod och dess korta beskrivning finns i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCodeTextsträng
errorDescriptionTextsträngKort beskrivning av felet

Exempel på svar

JSON utan fel
JSON med fel
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}