Startsida Dokumentation Guider Logga in
Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Dokumentationsmenyn

pushAntiGateVariable: skicka ett variabelvärde till ett AntiGate-uppdrag

AntiGate-uppdrag har en särskild funktion: variabler kan skickas i efterhand, efter att ett uppdrag har skapats. För att göra det, följ dessa steg:

 1. Lägg till steget "WAIT_FOR_VARIABLE_VALUE" i din mall och ange ett variabelnamn som permanent värde.
 2. Eftersom att alla varibelvärden ska skickas till createTask-metoden kan du ersätta variabelns värde med strängen "_WAIT_FOR_IT_".

Om din begäran om att skapa ett uppdrag ser ut på detta sätt:

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"AntiGateTask",
      "websiteURL":"https://some-website.com/path",
      "templateName":"Template name here",
      "variables": {
        "my_late_variable":"_WAIT_FOR_IT_",
        "other_var1":"some value",
        "other_var2":"some value"
      }
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Då ska en begäran om att uppdatera variabeln "my_late_variable" se ut så här:

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":123456,
  "name":"my_late_variable",
  "value":"The value which worker should be waiting for"
}' https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable
    

Adress: https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
clientKey Textsträng Ja
taskId Heltal (integer) Ja
name Textsträng Ja Variabelns namn
value Alla Ja Varibelns uppksjutna värde

Svarets struktur

Egenskap Typ Beskrivning
errorId Heltal (integer) Felidentifierare.
0 – inga fel. Åtgärden slutfördes utan fel.
>1 – felidentifierare. Felkod och en kort beskrivning överförda i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCode Textsträng
errorDescription Textsträng Kort beskrivning av felet

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId":0,
  "status":"success"
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}