Dokumentationsmenyn

GeeTestTaskProxyless: lös captcha från geetest.com utan proxy

Den här typen av uppdrag löser GeeTest-captchor i våra arbetares webbläsare. Din app skickar webbsidans adress, gt key, challenge key och får en lösning med tre tokens som svar när uppdraget har slutförts.

Liknar GeeTestTask med skillnaden att vi inte kräver proxy, utan löser det i stället från våra egna ip-adresser.

Exempel

Uppdragets objekt

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
type Textsträng Ja GeeTestTaskProxyless
websiteURL Textsträng Ja Målsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
gt Textsträng Ja Domänens public key. Uppdateras sällan.
challenge Textsträng Ja Föränderlig token-nyckel. Se till så att du hämtar en ny för varje captcha. Annars debiteras du för ett felaktigt uppdrag.
geetestApiServerSubdomain Textsträng Nej Valfri API-subdomän. Kan vara nödvändig i vissa implementeringar.
geetestGetLib Textsträng Nej Krävs i vissa implementeringar. Skicka JSON formaterat som en sträng. Värdet kan hittas i webbläsarens utvecklarverktyg. Inför en brytpunkt innan du kör "initGeetest"-funktionen.

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"GeeTestTaskProxyless",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/geetest/test.php",
      "gt":"874703612e5cac182812a00e273aad0d",
      "challenge":"a559b82bca2c500101a1c8a4f4204742"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Hämta lösningen

Använd metoden getTaskResult för att begära en lösning. Ge arbetaren lite tid, cirka 5 sekunder, innan den första förfrågningen. Om arbetaren fortfarande är upptagen kan du prova igen om 3 sekunder.

Lösningens objekt

Egenskap Typ Beskrivning
challenge Textsträng Hashvärde som krävs för att interagera med och skicka formulär på målsidan.
validate Textsträng Annat hashvärde som krävs.
seccode Textsträng Ytterligare ett nödvändigt hashvärde. Vi har ingen aning om varför det är tre stycken.

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    

Exempel på användning av token: