Menu

GeeTestTaskProxyless: lös captcha från geetest.com utan proxy

Den här typen av uppgifter löser GeeTest captchas i våra arbetares webbläsare. Din app skickar in webbadress, gt-nyckel, utmaningsnyckel och efter avslutad uppgift får du en lösning bestående av 3 tokens. För version GeeTest består version 4 av 5 värden och utmaningsnyckel krävs inte.

Liknar GeeTestTask med skillnaden att vi inte kräver proxy, utan löser det i stället från våra egna ip-adresser.

GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example

Geetest Checkbox example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
Exempel

Uppdragets objekt

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
typeTextsträngJaGeeTestTaskProxyless
websiteURLTextsträngJaMålsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
gtTextsträngJaDomänens public key. Uppdateras sällan.
challengeTextsträngNejFöränderlig token-nyckel. Se till så att du hämtar en ny för varje captcha. Annars debiteras du för ett felaktigt uppdrag. Krävs för version 3. Krävs inte för version 4
geetestApiServerSubdomainTextsträngNejValfri API-subdomän. Kan vara nödvändig i vissa implementeringar.
GeeTest V3 example
versionHeltal (integer)NejVersionsnummer. Standardversionen är 3. Stödda versioner: 3 och 4.
initParametersObjektNejYtterligare initialiseringsparametrar för version 4

Exempel på förfrågan (V3)

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyless import *

solver = geetestProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("CONSTANT_GT_KEY")
solver.set_challenge_key("VARIABLE_CHALLENGE_KEY")

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# getLib payload, see documentation for explanation of this
# solver.set_geetest_lib("{\"customlibs\":\"url-to-lib.js\"}")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result tokens: "
  print token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

GeeTest V4

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyless import *

solver = geetestProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("captchaId value")
solver.set_version(4)

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# optional initialization parameters
# solver.set_init_parameters({"riskType": "slide"})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result tokens: "
  print token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Lösningens objekt (V3)

EgenskapTypBeskrivning
challengeTextsträngHashvärde som krävs för att interagera med och skicka formulär på målsidan.
validateTextsträngAnnat hashvärde som krävs.
seccodeTextsträngYtterligare ett nödvändigt hashvärde. Vi har ingen aning om varför det är tre stycken.

Lösningens objekt (V4)

EgenskapTyp
captcha_idTextsträng
lot_numberTextsträng
pass_tokenTextsträng
gen_timeHeltal (integer)
captcha_outputTextsträng

Exempel på svar (v3)

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}

Exempel på svar (v4)

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "captcha_id": "fcd636b4514bf7ac4143922550b3008b",
    "lot_number": "354ab6dd4e594fdc903074c4d8d37b24",
    "pass_token": "b645946a654e60218c7922b74b3b5ee8e8717e8fd3cd5182a5c98d660bbd1ed5",
    "gen_time": "1649921519",
    "captcha_output": "cFPIALDXSop8Ri2mPABbRWzNBs86N8D4vNUTuVa7wN7E...[cut]...ciM50ePCCzLBZ1bmaV9Yt7IkkFI9Emx4eaP8rRoA=="
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}