Startsida Dokumentation Guider Logga in
Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Dokumentationsmenyn

getSpendingStats: hämta statistik över kontots förbrukning

Den här metoden hämtar förbrukningsstatistik över en 24-timmarsperiod.

Adress: https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
clientKey Textsträng Ja
date Heltal (integer) Nej Unixtid för den timme vi hämtar 24-timmarsstatistiken.
queue Textsträng Nej Namnet på kön. Kan ses i Anti Captcha-statistiken. Om den inte anges visas det totala antalet för alla köer.
Exempel:
"English ImageToText"
"Recaptcha Proxyless"
softId Heltal (integer) Nej Din apps id i Utvecklarcenter
ip Textsträng Nej Filtrera statistiken efter de ip-adresser du använt i API-förfrågningarna

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "date":1672185600,
  "queue":"Recaptcha Proxyless"
}' https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
    


Svarets struktur

Egenskap Typ Beskrivning
errorId Heltal (integer) Felidentifierare.
0 – inga fel. Åtgärden slutfördes utan fel.
>1 – felidentifierare. Felkod och en kort beskrivning överförda i egenskaperna errorCode och errorDescription.
errorCode Textsträng
errorDescription Textsträng Kort beskrivning av felet
data Datatabell (array)
Poster med följande struktur:
 • dateFrom: startdatum i UTC-sekunder
 • dateTill: slutdatum i UTC-sekunder
 • volume: antal uppdrag
 • money: belopp spenderat på uppdrag

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId":0,
  "data":[
    {
      "dateFrom":1550533500,
      "dateTill":1550537099,
      "volume":1899,
      "money":7.495948
    },{
      "dateFrom":1550537100,
      "dateTill":1550540699,
      "volume":2217,
      "money":7.861741
    }
    .....
    {
      "dateFrom":1550612700,
      "dateTill":1550616299,
      "volume":2156,
      "money":7.827058
    }
  ]
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}