Menu

getSpendingStats: hämta statistik över kontots förbrukning

Den här metoden hämtar förbrukningsstatistik över en 24-timmarsperiod.

Adress: https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
Metod: POST
Content-type: application-json

Förfrågans egenskaper

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
clientKeyTextsträngJa
dateHeltal (integer)NejUnixtid för den timme vi hämtar 24-timmarsstatistiken.
queueTextsträngNejDu kan hitta namnet på kön i AntiCaptcha-statistiken. Om det inte anges beräknas totalsummor för alla köer. Exempel:
"English ImageToText"
"Recaptcha Proxyless"
softIdHeltal (integer)NejDin apps id i Utvecklarcenter
ipTextsträngNejFiltrera statistiken efter de ip-adresser du använt i API-förfrågningarna

Exempel på förfrågan

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
 "clientKey":"YOUR_API_KEY",
 "date":1672185600,
 "queue":"Recaptcha Proxyless"
}' https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats


Svarets struktur

EgenskapTypBeskrivning
errorIdHeltal (integer)Felidentifiering.
0 - inga fel, operationen slutfördes framgångsrikt.
>0 - felidentifierare. Felkoden och dess korta beskrivning finns tillgängliga i errorCode och errorDescription egenskaper.
errorCodeTextsträng
errorDescriptionTextsträngKort beskrivning av felet
dataDatatabell (array)
Register över följande struktur:
 • dateFrom: UTC sekunder från början av registreringsperioden
 • dateTill: UTC sekunder från slutet av registreringsperioden
 • volume: antal uppgifter
 • money: medel som spenderas på uppgifter

Exempel på svar

JSON utan fel
JSON med fel
{
  "errorId":0,
  "data":[
    {
      "dateFrom":1550533500,
      "dateTill":1550537099,
      "volume":1899,
      "money":7.495948
    },{
      "dateFrom":1550537100,
      "dateTill":1550540699,
      "volume":2217,
      "money":7.861741
    }
    .....
    {
      "dateFrom":1550612700,
      "dateTill":1550616299,
      "volume":2156,
      "money":7.827058
    }
  ]
}