Startsida Dokumentation Guider Logga in
Typer av uppdrag som stöds
API-metoder
Artiklar
Guider
GitHub
Dokumentationsmenyn

AntiGateTask: ett perfekt sätt att förbigå captchor

Det här är en typ av uppdrag där din app skickar en URL och en anpassad uppgift till en av våra arbetare. De slutför uppdraget steg för steg och skickar sedan webbläsarens hela fingeravtryck och cookies till din app, som använder det för att fortsätta sessionen.

För en fullständig förklaring av tekniken, se den här artikeln.

Observera att det finns valfria proxyparametrar. Endast HTTPS-proxys accepteras och "proxyAddress" måste vara en ip-adress.

Uppdragets objekt

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
type Textsträng Ja AntiGateTask
websiteURL Textsträng Ja Adress till den målsida våra arbetare ska gå.
templateName Textsträng Ja Namn på scenariomall från vår databas. Du kan använda en redan existerande mall eller skapa din egen. Du kan söka efter en existerande mall under den här tabellen.
variables Objekt Ja Ett objekt innehållandes mallens variabler och dess värden.
domainsOfInterest Datatabell (array) Nej Lista över domännamn där vi ska samla in cookies och lokal lagringsdata. Denna lista kan också definieras statiskt vid redigering av mall.
proxyAddress Textsträng Nej Proxyns ip-adress (IPv4/IPv6). Inga värdnamn eller ip-adresser från lokala nätverk.
proxyPort Heltal (integer) Nej Proxyport
proxyLogin Textsträng Nej Användarnamn till proxy som kräver autentisering (grundläggande)
proxyPassword Textsträng Nej Lösenord till proxy

Mallbibliotek


Mallens namn och beskrivning
Inga mallar hittades med din sökning
Uppdrag med proxy
     Click "view" button at one of the templates
    
Uppdrag utan proxy
     Click "view" button at one of the templates
    
Mallens steg
     
    
Skaparens kontaktuppgifter

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Hämta lösningen

Använd metoden getTaskResult för att begära en lösning. Ge arbetaren lite tid, cirka 5 sekunder, innan den första förfrågningen. Om arbetaren fortfarande är upptagen kan du prova igen om 3 sekunder.

Lösningens objekt

Egenskap Typ Beskrivning
cookies Objekt Ett föremål med cookies hämtad på sista sidan som besöktes av en arbetare.
localStorage Objekt Liknar cookies, ett objekt med localStorage-värden hämtade från slutsidan.
fingerprint Objekt Parametrar för webbläsarens fingeravtryck. Använd dem tillsammans med cookies och localStorage för att återskapa arbetarens webbläsarsession i din mjukvara.
url Textsträng URL till sidan där mallen kördes
domain Textsträng Slutsidans domännamn
HTMLsInBase64 Datatabell (array) En uppsättning HTML-ögonblicksbilder av sidområdena kodade i base64. Ögonblicksbilder tas med "TAKE_HTML_SNAPSHOT_BY_SELECTOR"-steg i AntiGate-mallar.
screenshots Datatabell (array) Skärmdumpar tagna från arbetstagarens webbläsare, om sådana finns. Om du vill beställa skärmdumpar lägger du till steget TAKE_SCREENSHOT i din mall.
requestHeaders Datatabell (array) Förfrågningsrubriker från "domainsOfInterest", om sådana finns. Om du vill beställa rubriker aktiverar du alternativet "Collect request HTTP headers from domains of interest" i din mall.
responseHeaders Datatabell (array) Svarsrubriker från "domainsOfInterest", om sådana finns. Om du vill beställa rubrikerna aktiverar du alternativet "Collect response HTTP headers from domains of interest" (Samla in svars-HTTP-rubriker från domäner av intresse) i din mall.

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId": 0,
  "status": "ready",
  "solution": {
    "cookies": {
      "_ym_uid": "1637841149407895406",
      "_ym_d": "1637841149",
      "_ym_isad": "2",
      "i18n_redirected2": "en"
    },
    "localStorage": {
      "_ym40786994_lsid": "322553582843",
      "_ym40786994_reqNum": "3",
      "_ym_fip": "\"65aac1083a9e31e5db7fc4a33816f1da-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-4bd84c89c35a312599d807af285e7b5f-615e6e8d95ae2de0910b550b0e4dfce2-00b2e6de4e7f2e69dd7de8ef95c7338a-61b9878bbce18de73aafc8582a198c0c-33ad8703f96139d946191563a4c623e6-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-c6d7b47b2dcff33f80cab17f3a360d0b-a95e7098ce4ab7ec9daa7fb4154b8ff4\"",
      "_ym_retryReqs": "{}",
      "_ym40786994_lastHit": "1637841164076",
      "_ym_uid": "\"1637841149407895406\""
    },
    "fingerprint": {
      "self.navigator.userAgent": "Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:94.0) Gecko\/20100101 Firefox\/94.0",
      "self.screen.width": 1280,
      "self.screen.height": 768,
      "self.screen.availWidth": 1280,
      "self.screen.availHeight": 728,
      "self.screen.availLeft": 0,
      "self.screen.availTop": 0,
      "self.navigator.vendorSub": "",
      "self.navigator.productSub": "20100101",
      "self.navigator.vendor": "",
      "self.navigator.maxTouchPoints": 0,
      "self.navigator.hardwareConcurrency": 2,
      "self.navigator.cookieEnabled": true,
      "self.navigator.appCodeName": "Mozilla",
      "self.navigator.appName": "Netscape",
      "self.navigator.appVersion": "5.0 (Windows)",
      "self.navigator.platform": "Win32",
      "self.navigator.product": "Gecko",
      "self.navigator.language": "en-US",
      "self.navigator.onLine": true,
      "self.navigator.doNotTrack": "unspecified"
    },
    "url": "https:\/\/anti-captcha.com\/tutorials\/success-page?login=some%20login&pass=the%20password",
    "domain": "anti-captcha.com",
    "domainsOfInterest": {
      "any-other-domain.com": {
        "cookies": {
          "example": "value",
          "comment": "This will be available when you fill a list of Domains Of Interest in the template itself or via domainsOfInterest parameter in the task object"
        },
        "localStorage": {
          "example": "localStorage value"
        },
        "url": "https://any-other-domain.com/some/path",
        "domain": "any-other-domain.com"
      }
    },
    "screenshots": [],
    "requestHeaders": [],
    "responseHeaders": []
  },
  "cost": "0.00858",
  "ip": "5.25.11.114",
  "createTime": 1637841143,
  "endTime": 1637841189,
  "solveCount": 0
}