Dokumentationsmenyn

RecaptchaV2Task: lös Google Recaptcha-pussel med egen proxy

Använd den här typen av uppdrag för att lösa Recaptchor på Googles tjänster. I alla andra fall, använd RecaptchaV2TaskProxyless för att lösa Recaptchor utan proxy. Googles API delar inte med sig av ip-adressen till den som löst captchan till webbplatsens ägare.

Vårt system är byggt på ett sätt som gör att arbetarnas webbläsare inte har tillgång till dina proxyservrar. Datan lagras på vår server och tas bort direkt efter att uppdraget lösts. Arbetarens dator interagerar endast med våra servrar. Endast en ip-adress ansluter till din proxy. Mer information i det här avsnittet i Vanliga frågor.

Innan du utför den här typen av uppdrag kan vår proxytestare behöva undersöka din proxys kompatibilitet genom att skicka ett antal testförfrågningar. Om det här testet misslyckas kommer ditt uppdrag markeras med ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUT eller ett liknande fel och avbrytas. Under lösningsprocessen kan det också vara så att det uppstår fel med din proxy och vår API genererar andra proxyfel. Var vänlig se Vanliga frågor för mer information om proxys.

Exempel på Recaptcha v2

Uppdragets objekt

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
type Textsträng Ja RecaptchaV2Task
Tidigare uppdragsnamn: "NoCaptchaTask". Äldre uppdragsnamn har fortsatt stöd. Du behöver inte uppdatera din kod.
websiteURL Textsträng Ja Målsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
websiteKey Textsträng Ja Recaptchans website key. Se hur du hittar den i den här artikeln.
recaptchaDataSValue Textsträng Nej Värdet i "data-s"-parametern. Gäller endast för Recaptchor på Googles webbplatser.
proxyType Textsträng Ja Typ av proxy
http – vanlig http-/https-proxy
socks4 – socks4-proxy
socks5 – socks5-proxy
proxyAddress Textsträng Ja Proxyns ip-adress (IPv4/IPv6). Inga värdnamn eller ip-adresser från lokala nätverk.
proxyPort Heltal (integer) Ja Proxyport
proxyLogin Textsträng Nej Användarnamn till proxy som kräver autentisering (grundläggande)
proxyPassword Textsträng Nej Lösenord till proxy
userAgent Textsträng Ja Webbläsarens användaragent som används under emuleringen. Du måste använda en användaragent från en modern webbläsare, annars kommer Google be dig "uppdatera webbläsaren".
cookies Textsträng Nej Ytterligare cookies vi borde använda på Googles domäner.
isInvisible Boolesk Nej Anger om Recaptchan är osynlig. Det gör att rätt widget kan visas för arbetarna.

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2Task",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
      "proxyType":"http",
      "proxyAddress":"8.8.8.8",
      "proxyPort":8080,
      "proxyLogin":"proxyLoginHere",
      "proxyPassword":"proxyPasswordHere",
      "userAgent":"MODERN_USER_AGENT_HERE",
      "cookie":"cookiename1=cookievalue1; cookiename2=cookievalue2"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Hämta lösningen

Använd metoden getTaskResult för att begära en lösning. Ge arbetaren lite tid, cirka 5 sekunder, innan den första förfrågningen. Om arbetaren fortfarande är upptagen kan du prova igen om 3 sekunder.

Lösningens objekt

Egenskap Typ Beskrivning
gRecaptchaResponse Textsträng Tokensträng som behövs för att skicka formulär på målsidan.
cookies Datatabell (array) Valfri datatabell med cookies som användes för Recaptcha-lösningen. Gäller endast Googles domäner och subdomäner.

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}