Menu

RecaptchaV2Task: lös Google Recaptcha-pussel med egen proxy

Använd den här typen av uppdrag för att lösa Recaptchor på Googles tjänster. I alla andra fall, använd RecaptchaV2TaskProxyless för att lösa Recaptchor utan proxy. Googles API delar inte med sig av ip-adressen till den som löst captchan till webbplatsens ägare.

Vårt system är byggt på ett sätt som gör att arbetarnas webbläsare inte har tillgång till dina proxyservrar. Datan lagras på vår server och tas bort direkt efter att uppdraget lösts. Arbetarens dator interagerar endast med våra servrar. Endast en ip-adress ansluter till din proxy. Mer information i .

Innan du utför den här typen av uppdrag kan vår proxytestare behöva undersöka din proxys kompatibilitet genom att skicka ett antal testförfrågningar. Om det här testet misslyckas kommer ditt uppdrag markeras med ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUT eller ett liknande fel och avbrytas. Under lösningsprocessen kan det också vara så att det uppstår fel med din proxy och vår API genererar andra proxyfel. Var vänlig se för mer information om proxys.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Exempel på Recaptcha v2

Uppdragets objekt

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
typeTextsträngJaRecaptchaV2Task
Tidigare uppdragsnamn: "NoCaptchaTask". Äldre uppdragsnamn har fortsatt stöd. Du behöver inte uppdatera din kod.
websiteURLTextsträngJaMålsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
websiteKeyTextsträngJaRecaptchans website key. Se hur du hittar den i den här artikeln.
recaptchaDataSValueTextsträngNejVärdet i "data-s"-parametern. Gäller endast för Recaptchor på Googles webbplatser.
proxyTypeTextsträngJaTyp av proxy
http - vanlig http/https proxy
socks4 - socks4 proxy
socks5 - socks5 proxy
proxyAddressTextsträngJaProxyns ip-adress (IPv4/IPv6). Inga värdnamn eller ip-adresser från lokala nätverk.
proxyPortHeltal (integer)JaProxyport
proxyLoginTextsträngNejAnvändarnamn till proxy som kräver autentisering (grundläggande)
proxyPasswordTextsträngNejLösenord till proxy
userAgentTextsträngJaWebbläsarens användaragent som används under emuleringen. Du måste använda en användaragent från en modern webbläsare, annars kommer Google be dig "uppdatera webbläsaren".
cookiesTextsträngNejYtterligare cookies vi borde använda på Googles domäner.
isInvisibleBooleskNejAnger om Recaptchan är osynlig. Det gör att rätt widget kan visas för arbetarna.

Exempel på förfrågan

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyon import *

solver = recaptchaV2Proxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_KEY")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
#set optional custom parameter which Google made for their search page Recaptcha v2
#solver.set_data_s('"data-s" token from Google Search results "protection"')

# DO NOT USE PURCHASED/RENTED PROXIES ON PROXY SERVICES!!!
# THEY WILL NOT WORK!
# USE ONLY PROXIES YOU INSTALL YOURSELF ON YOUR OWN SERVER OR FAST VPS
# USE PROPER PROXY SOFTWARE LIKE SQUID !
# INSTALLATION INSTRUCTIONS:
# https://anti-captcha.com/apidoc/articles/how-to-install-squid
solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")
solver.set_cookies("test=true")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Lösningens objekt

EgenskapTypBeskrivning
gRecaptchaResponseTextsträngTokensträng som behövs för att skicka formulär på målsidan.
cookiesDatatabell (array)Valfri datatabell med cookies som användes för Recaptcha-lösningen. Gäller endast Googles domäner och subdomäner.

Exempel på svar

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}