Strona główna Dokumentacja Tutoriale Logowanie
Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Menu dokumentacja

reportIncorrectHcaptcha: wysyłanie skarg na token Hcaptcha

Użyj tej metody, aby wysłać nam informacje o tokenach, które nie przeszły w serwisie docelowym. Zwroty nie są gwarantowane, jednak wysłanie zgłoszenia pomaga systemowi odfiltrować pracowników, którzy zostali zbanowani w sieci Hcaptcha. Reklamacje są przyjmowane tylko dla Hcaptcha, w tym Enterprise Hcaptcha.

Adres: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectHcaptcha
Metoda: POST
Content-type: application-json

Atrybuty żądania

Właściwość/atrybut Typ Wymagany Przeznaczenie
clientKey Łańcuch znaków (String) Tak
taskId Integer Tak

Przykład żądania

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectHcaptcha
    


Struktura odpowiedzi

Właściwość/atrybut Typ Przeznaczenie
errorId Integer Identyfikator błędu.
0 - brak błędu, działanie wykonane pomyślnie.
>1 - identyfikator błędu. Kod błędu i krótki opis przesłane w atrybutach errorCode oraz errorDescription.
errorCode Łańcuch znaków (String)
errorDescription Łańcuch znaków (String) Krótki opis błędu
status Łańcuch znaków (String)
Wynik działania. Otrzymasz kod błędu, lub status="success" w razie uwzględnienia reklamacji.

Przykład odpowiedzi

JSON bez błędów
     {
  "errorId":0,
  "status":"success"
}
    
JSON z błędem
     {
  "errorId": 16,
  "errorCode": "ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID",
  "errorDescription": "Task you are requesting does not exist in your current task list or has been expired."
}