Menu

RecaptchaV2Task: rozwiązywanie zagadek puzzle Google Recaptcha z wykorzystaniem twojego proxy

Ten typ zadania pozwala rozwiązywać Recaptcha w usługach Google. W innych przypadkach należy stosować RecaptchaV2TaskProxyless do rozwiązywania Recaptcha w trybie proxy-off. API Google nie podaje właścicielowi strony adresu IP osoby rozwiązującej zadanie.

Nasz system jest zbudowany tak, aby przeglądarki naszych pracowników nie miały dostępu do twoich serwerów proxy. Te dane są przechowywane na naszym serwerze i usuwane po ukończeniu zadania. Komputer pracownika łączy się wyłącznie z naszymi serwerami. Do twojego proxy nawiązywane jest połączenie z tylko jednego adresu IP. Więcej informacji znajdziesz w FAQ.

Przed wykonaniem tego typu zadania nasze narzędzie może pomóc przetestować twoje proxy pod kątem kompatybilności, wykonując kilka zadań próbnych. Jeśli próba się nie powiedzie, twoje zadanie spowoduje błąd ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUT lub podobny i zostanie anulowane. W trakcie procesu rozwiązywania twoje proxy może spowodować jakiś problem, na skutek czego nasze API zwróci inne kody błędu dot. proxy. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi proxy w naszym .

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Recaptcha V2 przykład

Obiekt zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakRecaptchaV2Task
Poprzednia nazwa zadania: 'NoCaptchaTask'. Będziemy obsługiwać starą nazwę bezterminowo, więc nie trzeba dokonywać zmian w aplikacji.
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony. Może wskazywać na dowolną lokalizację w ramach witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websiteKeyŁańcuch znaków (String)TakKlucz strony Recaptcha. Informację jak pozyskać klucz znaleźć można w tym artykule.
recaptchaDataSValueŁańcuch znaków (String)NieWartość atrybutu 'data-s'. Dotyczy tylko Recaptcha i stron Google.
proxyTypeŁańcuch znaków (String)TakTyp proxy
http - zwykłe http/https proxy
socks4 - socks4 proxy
socks5 - socks5 proxy
proxyAddressŁańcuch znaków (String)TakAdres ipv4/ipv6 proxy. Nie stosować nazw hostów ani adresów IP z sieci lokalnych.
proxyPortIntegerTakPort proxy
proxyLoginŁańcuch znaków (String)NieLogin dla proxy wymagających uwierzytelniania (podstawowe)
proxyPasswordŁańcuch znaków (String)NieHasło proxy
userAgentŁańcuch znaków (String)TakInformacja User-Agent o przeglądarce, stosowana przy emulacji. Wymagane jest podanie sygnatury nowoczesnej przeglądarki, w przeciwnym razie Google każe "zaktualizować przeglądarkę".
cookiesŁańcuch znaków (String)NieDodatkowe cookies, które powinniśmy użyć w domenach Google.
isInvisibleLogiczny (Boolean)NieOkreślić, jeśli Recaptcha jest niewidoczna. Spowoduje to wyświetlenie prawidłowego widgeta u pracownika.

Przykład żądania

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyon import *

solver = recaptchaV2Proxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_KEY")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
#set optional custom parameter which Google made for their search page Recaptcha v2
#solver.set_data_s('"data-s" token from Google Search results "protection"')

# DO NOT USE PURCHASED/RENTED PROXIES ON PROXY SERVICES!!!
# THEY WILL NOT WORK!
# USE ONLY PROXIES YOU INSTALL YOURSELF ON YOUR OWN SERVER OR FAST VPS
# USE PROPER PROXY SOFTWARE LIKE SQUID !
# INSTALLATION INSTRUCTIONS:
# https://anti-captcha.com/apidoc/articles/how-to-install-squid
solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")
solver.set_cookies("test=true")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Obiekt rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
gRecaptchaResponseŁańcuch znaków (String)Łańcuch znaków token wymagany do interakcji z formularzem wysyłania na docelowej stronie.
cookiesTablica (Array)Opcjonalna tablica cookies z których skorzystano przy rozwiązywaniu proxy. Dotyczy tylko domen i subdomen google.com.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}