Menu

Rozwiązywanie Turnstile captcha poprzez proxy

Turnstile captcha to kolejna próba zastąpienia Recaptchy. Obsługujemy automatycznie wszystkie jej podtypy: ręczny, nieinteraktywny i niewidoczny. Nie ma potrzeby określania podtypu. Nie ma też potrzeby podawania własnego, niestandardowego User-Agent - nie będzie to miało efektu.

Ten typ zadania wymaga proxy. Prosimy stosować je jedynie gdy zadania proxy-off (TurnstileTaskProxyless) zawodzą, gdyż spowalnia to pracę naszych pracowników. Rozwiązywanie captcha z proxy wymaga też szczególnie wysokiej jakości proxy, dlatego najlepiej stworzyć własny, instalując oprogramowanie samodzielnie na VPS, zamiast próbować stosować komercyjne usługi.

Turnstile captcha example
Przykład Captcha

Obiekt typu zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakTurnstileTask
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony. Może znajdować się w dowolnym miejscu witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websiteKeyŁańcuch znaków (String)TakSitekey Turnstile
actionŁańcuch znaków (String)NieOpcjonalny parametr "action".
turnstileCDataŁańcuch znaków (String)NieOpcjonalny token "cData"
proxyTypeŁańcuch znaków (String)TakTyp proxy
http - typowe proxy http/https
socks4 - proxy socks4
socks5 - proxy socks5
proxyAddressŁańcuch znaków (String)TakAdres IPv4/IPv6 proxy. Nie stosować nazw hostów ani adresów IP z sieci lokalnych.
proxyPortIntegerTakPort proxy
proxyLoginŁańcuch znaków (String)TakLogin dla proxy wymagających uwierzytelniania (podstawowe)
proxyPasswordŁańcuch znaków (String)TakHasło proxy

Przykład żądania

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.turnstileproxyon import *

solver = turnstileProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com/")
solver.set_website_key("sitekey_here")
solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")

# Optionally specify page action
solver.set_action("login")

# Optionally specify cData token
solver.set_action("some_custom_token")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("token: "+token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Obiekt typu rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
tokenŁańcuch znaków (String)Łańcuch znaków - token wymagany do interakcji z formularzem wysyłalnym na docelowej stronie.
userAgentŁańcuch znaków (String)User-Agent przeglądarki pracownika. Użyj go podczas przesyłania tokena odpowiedzi.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"0.vtJqmZnvobaUzK2i2PyKaSqHELYtBZfRoPwMvLMdA81WL_9G0vCO3y2VQVIeVplG0mxYF7uX.......",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}