Obsługiwane typy zadań
Metody API
Artykuły
Tutoriale
GitHub
Tutorial pages

Rozwiązuj captcha Turnstile przez proxy - TurnstileTask

Turnstile captcha to kolejna próba zastąpienia Recaptcha. Obsługujemy automatycznie wszystkie jej podtypy: ręczny, nieinteraktywny i niewidoczny. Nie ma potrzeby określania podtypu. Również dostarczenie własnego niestandardowego User-Agent nie jest konieczne i nie będzie działać w ogóle.

Przykład Captcha

Obiekt zadanie

Właściwość/atrybutTypWymaganyPrzeznaczenie
typeŁańcuch znaków (String)TakTurnstileTask
websiteURLŁańcuch znaków (String)TakAdres docelowej strony. Może wskazywać na dowolną lokalizację w ramach witryny, włącznie ze strefami dla zalogowanych. Nasi pracownicy nie muszą tam wchodzić, gdyż wizyta jest symulowana.
websiteKeyŁańcuch znaków (String)TakTurnstile sitekey
actionŁańcuch znaków (String)NieOpcjonalny parametr "action".
proxyTypeŁańcuch znaków (String)TakTyp proxy
http - zwyczajne proxy http/https
socks4 - proxy socks4
socks5 - proxy socks5
proxyAddressŁańcuch znaków (String)TakAdres ipv4/ipv6 proxy. Nie stosować nazw hostów ani adresów IP z sieci lokalnych.
proxyPortIntegerTakPort proxy
proxyLoginŁańcuch znaków (String)NieLogin dla proxy wymagających uwierzytelniania (podstawowe)
proxyPasswordŁańcuch znaków (String)NieHasło proxy

Przykład żądania

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.turnstileproxyon import *

solver = turnstileProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com/")
solver.set_website_key("sitekey_here")
solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")

# Optionally specify page action
solver.set_action("login")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "token: "+token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Obiekt rozwiązanie zadania

Właściwość/atrybutTypPrzeznaczenie
tokenŁańcuch znaków (String)Łańcuch znaków token wymagany do interakcji z formularzem wysyłania na docelowej stronie.
userAgentŁańcuch znaków (String)User-Agent przeglądarki pracownika. Użyj go podczas przesyłania tokena odpowiedzi.

Przykład odpowiedzi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"0.vtJqmZnvobaUzK2i2PyKaSqHELYtBZfRoPwMvLMdA81WL_9G0vCO3y2VQVIeVplG0mxYF7uX.......",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}