Menu

Lös Funcaptcha från Arkose Labs med proxy

Den här typen av uppdrag löser pussel från arkoselabs.com i våra arbetares webbläsare. Din app skickar webbsidans adress, public key och får ett token som svar när uppdraget är löst. Använd denna token för att skicka formulär med Arkose Labs-captchor.

FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example with seatings
FunCaptcha Arkoselabs example with finger
Exempel

Uppdragets objekt

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
typeTextsträngJaFunCaptchaTask
websiteURLTextsträngJaMålsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
websitePublicKeyTextsträngJaArkose Labs offentliga nyckel
funcaptchaApiJSSubdomainTextsträngNejAnpassad Arkose Labs-subdomän där Javascript-widgeten körs. Krävs i vissa fall, men de flesta Arkose Labs-integrationer fungerar utan det.
dataTextsträngNejYtterligare parameter som kan krävas av Arkose Labs. Använd denna egenskap för att skicka "blob" som ett objekt konverterat till en textsträng. Se exemplen på hur det kan se ut.
{"\blob\":\"HERE_COMES_THE_blob_VALUE\"}
proxyTypeTextsträngJaTyp av proxy
http - vanlig http/https proxy
socks4 - socks4 proxy
socks5 - socks5 proxy
proxyAddressTextsträngJaProxyns ip-adress (IPv4/IPv6). Inga värdnamn eller ip-adresser från lokala nätverk.
proxyPortHeltal (integer)JaProxyport
proxyLoginTextsträngJaAnvändarnamn till proxy som kräver autentisering (grundläggande)
proxyPasswordTextsträngJaLösenord till proxy
userAgentTextsträngJaAnge den användaragent du User-Agent för att navigera på webbplatsen. Våra medarbetare kommer att använda samma värde under Hcaptcha-lösningsprocessen.

Exempel på förfrågan

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.funcaptchaproxyon import *

solver = funcaptchaProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXX")

# optional funcaptcha API subdomain, see our Funcaptcha documentation for details
# solver.set_js_api_domain("custom-api-subdomain.arkoselabs.com")

# optional data[blob] value, read the docs
# solver.set_data_blob("{\"blob\":\"DATA_BLOB_VALUE_HERE\"}")

solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("result token: "+token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Lösningens objekt

EgenskapTypBeskrivning
tokenTextsträngTokensträng som behövs för att skicka formulär på målsidan.

Exempel på svar

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"14160cdbe84b28cd5.8020398501|r=us-east-1|metabgclr=%23ffffff|maintxtclr=%231B1B1B|mainbgclr=%23ffffff|guitextcolor=%23747474|metaiconclr=%23757575|meta=7|pk=B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA|at=40|ag=101|cdn_url=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com%2Fcdn%2Ffc|lurl=https%3A%2F%2Faudio-us-east-1.arkoselabs.com|surl=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}