Dokumentationsmenyn

GeeTestTask: lös captcha från geetest.com med proxy

Den här typen av uppdrag löser GeeTest-captchor i våra arbetares webbläsare. Din app skickar webbsidans adress, gt key, challenge key och får en lösning med tre tokens som svar när uppdraget har slutförts.

Exempel

Uppdragets objekt

Egenskap Typ Obligatorisk Beskrivning
type Textsträng Ja GeeTestTask
websiteURL Textsträng Ja Målsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
gt Textsträng Ja Domänens public key. Uppdateras sällan.
challenge Textsträng Ja Föränderlig token-nyckel. Se till så att du hämtar en ny för varje captcha. Annars debiteras du för ett felaktigt uppdrag.
geetestApiServerSubdomain Textsträng Nej Valfri API-subdomän. Kan vara nödvändig i vissa implementeringar.
geetestGetLib Textsträng Nej Krävs i vissa implementeringar. Skicka JSON formaterat som en sträng. Värdet kan hittas i webbläsarens utvecklarverktyg. Inför en brytpunkt innan du kör "initGeetest"-funktionen.
proxyType Textsträng Ja Typ av proxy
http – vanlig http-/https-proxy
socks4 – socks4-proxy
socks5 – socks5-proxy
proxyAddress Textsträng Ja Proxyns ip-adress (IPv4/IPv6). Inga värdnamn eller ip-adresser från lokala nätverk.
proxyPort Heltal (integer) Ja Proxyport
proxyLogin Textsträng Nej Användarnamn till proxy som kräver autentisering (grundläggande)
proxyPassword Textsträng Nej Lösenord till proxy
userAgent Textsträng Ja Webbläsarens användaragent som används under emuleringen. Du måste använda en användaragent från en modern webbläsare, annars kommer Google be dig "uppdatera webbläsaren".

Exempel på förfrågan

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"GeeTestTask",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/geetest/test.php",
      "gt":"874703612e5cac182812a00e273aad0d",
      "challenge":"a559b82bca2c500101a1c8a4f4204742",
      "proxyType":"http",
      "proxyAddress":"8.8.8.8",
      "proxyPort":8080,
      "proxyLogin":"proxyLoginHere",
      "proxyPassword":"proxyPasswordHere",
      "userAgent":"MODERN_USER_AGENT_HERE"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON med fel
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Hämta lösningen

Använd metoden getTaskResult för att begära en lösning. Ge arbetaren lite tid, cirka 5 sekunder, innan den första förfrågningen. Om arbetaren fortfarande är upptagen kan du prova igen om 3 sekunder.

Lösningens objekt

Egenskap Typ Beskrivning
challenge Textsträng Hashvärde som krävs för att interagera med och skicka formulär på målsidan.
validate Textsträng Annat hashvärde som krävs.
seccode Textsträng Ytterligare ett nödvändigt hashvärde. Vi har ingen aning om varför det är tre stycken.

Exempel på svar

JSON utan fel
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    

Exempel på användning av token: