Menu

Lös GeeTest captcha med proxy

Den här typen av uppgifter löser GeeTest captchas i våra arbetares webbläsare. Din app skickar in webbadress, gt-nyckel, utmaningsnyckel och efter avslutad uppgift får du en lösning bestående av 3 tokens. För version GeeTest består version 4 av 5 värden och utmaningsnyckel krävs inte.

GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example

Geetest Checkbox example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
Exempel

Uppdragets objekt

EgenskapTypObligatoriskBeskrivning
typeTextsträngJaGeeTestTask
websiteURLTextsträngJaMålsidans webbadress. Kan hittas var som helst på webbplatsen. Även i inloggat läge. Våra arbetare går inte dit, utan emulerar besöket.
gtTextsträngJaDomänens public key. Uppdateras sällan.
challengeTextsträngJaFöränderlig token-nyckel. Se till så att du hämtar en ny för varje captcha. Annars debiteras du för ett felaktigt uppdrag.
geetestApiServerSubdomainTextsträngNejValfri API-subdomän. Kan vara nödvändig i vissa implementeringar.
GeeTest V3 example
versionHeltal (integer)NejVersionsnummer. Standardversionen är 3. Stödda versioner: 3 och 4.
initParametersObjektNejYtterligare initialiseringsparametrar för version 4
proxyTypeTextsträngJaTyp av proxy
http - vanlig http/https proxy
socks4 - socks4 proxy
socks5 - socks5 proxy
proxyAddressTextsträngJaProxyns ip-adress (IPv4/IPv6). Inga värdnamn eller ip-adresser från lokala nätverk.
proxyPortHeltal (integer)JaProxyport
proxyLoginTextsträngJaAnvändarnamn till proxy som kräver autentisering (grundläggande)
proxyPasswordTextsträngJaLösenord till proxy
userAgentTextsträngJaAnge den användaragent du User-Agent för att navigera på webbplatsen. Våra medarbetare kommer att använda samma värde under Hcaptcha-lösningsprocessen.

Exempel på förfrågan (V3)

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyon import *

solver = geetestProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("CONSTANT_GT_KEY")
solver.set_challenge_key("VARIABLE_CHALLENGE_KEY")

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# getLib payload, see documentation for explanation of this
# solver.set_geetest_lib("{\"customlibs\":\"url-to-lib.js\"}")

solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("result tokens: ")
  print(token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Exempel på förfrågan (V4)

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyon import *

solver = geetestProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("captchaId value")
solver.set_version(4)

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# optional initialization parameters
# solver.set_init_parameters({"riskType": "slide"})

solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("result tokens: ")
  print(token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Lösningens objekt (V3)

EgenskapTypBeskrivning
challengeTextsträngHashvärde som krävs för att interagera med och skicka formulär på målsidan.
validateTextsträngAnnat hashvärde som krävs.
seccodeTextsträngYtterligare ett nödvändigt hashvärde. Vi har ingen aning om varför det är tre stycken.

Lösningens objekt (V4)

EgenskapTyp
captcha_idTextsträng
lot_numberTextsträng
pass_tokenTextsträng
gen_timeHeltal (integer)
captcha_outputTextsträng

Exempel på svar (v3)

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}

Exempel på svar (v4)

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "captcha_id": "fcd636b4514bf7ac4143922550b3008b",
    "lot_number": "354ab6dd4e594fdc903074c4d8d37b24",
    "pass_token": "b645946a654e60218c7922b74b3b5ee8e8717e8fd3cd5182a5c98d660bbd1ed5",
    "gen_time": "1649921519",
    "captcha_output": "cFPIALDXSop8Ri2mPABbRWzNBs86N8D4vNUTuVa7wN7E...[cut]...ciM50ePCCzLBZ1bmaV9Yt7IkkFI9Emx4eaP8rRoA=="
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}