close menu
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
GitHub icon
GitHub
Menu

چطور کلید سایت ریکپچا را در صفحه پیدا کنید

ساده‌ترین راه، بازکردن ابزار توسعه‌دهنده است، به برگه "شبکه" بروید و درخواست به "reload?k=sitekey" را پیدا کنید.


خصوصیت "k" مقدار کلید سایت موردنیاز را نگهداری می‌کند.