Menu

چطور کلید سایت ریکپچا را در صفحه پیدا کنم

ساده‌ترین راه، بازکردن ابزار توسعه‌دهنده، رفتن به برگه «شبکه» و یافتن درخواست "reload?k=sitekey" است.


خصوصیت "k" مقدار کلید سایت مورد نیاز را در خود نگه می‌دارد.