Menu

حل‌کردن کپچای تصویری

یک بدنه تصویر را پست می‌کند و متن را از آن دریافت می‌کند. متن فقط می‌تواند حاوی عدد، حرف، کاراکترهای ویژه و اسپیس باشد. انیمیشن‌های GIF تا kb ۵۰۰ پشتیبانی می‌شوند. کپچاهای سفارشی مثل "گربه‌ای را در این مجموعه تصویر پیدا کن و شماره آن را وارد کن " پشتیبانی نمی‌شود.

شیء وظیفه

خصوصیتنوعضروریمقدار پیش‌فرضهدف
typeرشتهبلهImageToTextTaskنوع وظیفه را تعیین می‌کند.
bodyرشتهبلهبدنه فایل که با base64 رمزگذاری شده است. حتماً آن را بدون شکستِ خطوط ارسال کنید. برچسب 'data:image/png,' یا برچسب‌های مشابه را در آن قرار ندهید، باید فقط base64 خالص وجود داشته باشد!
phraseبولیخیرfalse
caseبولیخیرtrue
numericعدد صحیحخیر0
mathبولیخیرfalse
minLengthعدد صحیحخیر0
maxLengthعدد صحیحخیر0
commentرشتهخیرتوضیحات بیشتر برای کارگران مثلاً "enter red text" (متن قرمز را وارد کن). رسیدن به نتیجه مدنظر، تضمین‌شده نیست و کاملاً بستگی به کارگر دارد.
websiteURLرشتهخیرپارامتر اختیاری برای متمایزکردن منبع کپچاهای تصویری در آمارهای هزینه.

نمونه درخواست

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagecaptcha import *

solver = imagecaptcha()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

captcha_text = solver.solve_and_return_solution("captcha.jpeg")
if captcha_text != 0:
  print("captcha text "+captcha_text)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیتنوعهدف
textرشتهمتن از کپچای تصویری
urlرشتهآدرس وب کپچا که ما آن را تا ۲۴ ساعت بعد ذخیره خواهیم کرد و سپس حذف خواهد شد.

نمونه پاسخ

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}