خانه مستندات خودآموزها ورود
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
منوی مستندات

AntiGateTask: آخرین راه برای گذشتن از هرنوع کپچای محافظ

در این نوع وظیفه‌، اپلیکیشن‌تان آدرس یک صفحه اینترنتی را فراهم می‌کند و برای کارگران ما تکلیفی سفارشی می‌سازد. آن‌ها این وظیفه را مرحله به مرحله تکمیل می‌کنند. سپس، اثر انگشت و کوکی‌های کامل مرورگرشان را به اپلیکیشن شما بازمی‌گردانند تا بتواند نشست را با آن‌ها ادامه دهد.

برای توضیح کامل این تکنولوژی به این مقاله مراجعه کنید.

توجه داشته باشید که پارامترهای پروکسی اختیاری وجود دارد. فقط پروکسی های HTTPS پذیرفته می شوند، "proxyAddress" باید یک آدرس IP باشد. دسترسی به پروکسی باید از تمام اینترنت باز باشد، زیرا کارگران مستقیماً با آنها در ارتباط هستند.

شیء وظیفه

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
type رشته بله AntiGateTask
websiteURL رشته بله آدرس صفحه‌ی اینترنتی هدف که کارگر ما به آن خواهد رفت.
templateName رشته بله نام یکی از قالب‌های سناریو از پایگاه داده‌ی ما. شما می‌توانید از یکی از قالب‌های آماده استفاده کنید یا این که قالب خودتان را بسازید. شما می‌توانید پایین این جدول، در میان قالب‌های موجود به دنبال یک قالب بگردید.
variables شیء بله شی‌ای که حاوی متغیرها و مقادیرشان است.
domainsOfInterest آرایه خیر List of domain names where we should collect cookies and localStorage data. This list can also be defined statically when editing template.
proxyAddress رشته خیر آدرس IP پروکسی ipv4/ipv6. بدون نام میزبان یا آدرس IP از شبکه‌های محلی
proxyPort عدد صحیح خیر درگاه(پورت) پروکسی
proxyLogin رشته خیر یوزرنیم برای پروکسی که نیاز به احراز هویت (پایه) دارد
proxyPassword رشته خیر پسورد پروکسی

جمع کردن قالب‌ها


نام و شرح قالب
هیچ قالبی با کوئری شما پیدا نشد
وظیفه با یک پراکسی
     Click "view" button at one of the templates
    
وظیفه بدون پراکسی
     Click "view" button at one of the templates
    
مراحل قالب
     
    
مخاطبین نویسنده

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON با یک خطا
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

بازیابی راه‌حل

از متد getTaskResult برای درخواست راه‌حل استفاده کنید. قبل از این‌که درخواست اول را بفرستید، کمی به کارگر فرصت بدهید، مثلاً 5 ثانیه به او وقت بدهید. اگر کارگر همچنان شلوغ بود، 3 ثانیه بعد مجدداً تلاش کنید.

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیت نوع هدف
cookies شیء شی‌ای که کوکی‌هایش، در صفحه‌ی آخری که کارگر دیده است وجود داشته باشند.
localStorage شیء شی‌ای که مقادیر localStorage را داشته باشد، مثل کوکی‌ها در صفحه‌ی آخر بگیرید.
fingerprint شیء پارامترهای اثر انگشت مرورگر. برای بازسازی نشست مرورگر کارگر در نرم‌افزار خودتان، از این پارامترها به همراه کوکی‌ها و localStorage استفاده کنید.
url رشته آدرس صفحه‌ای که ویرایش قالب در آن تمام شده است
domain رشته نام دامنه‌ی صفحه‌ی نهایی
HTMLsInBase64 آرایه آرایه ای از عکس های فوری HTML از مناطق صفحه که در base64 کدگذاری شده اند. عکس‌های فوری با مراحل «TAKE_HTML_SNAPSHOT_BY_SELECTOR» در قالب‌های AntiGate گرفته می‌شوند.
screenshots آرایه تصاویر گرفته شده از مرورگر کارگر، در صورت وجود. برای سفارش اسکرین شات، مرحله TAKE_SCREENSHOT را به الگوی خود اضافه کنید.
requestHeaders آرایه در صورت وجود، هدرها را از "domainsOfInterest" درخواست کنید. برای سفارش سرصفحه‌ها، گزینه «جمع‌آوری درخواست سرصفحه HTTP از دامنه‌های مورد علاقه» را در قالب خود فعال کنید.
responseHeaders آرایه هدرهای پاسخ از «domainsOfInterest»، در صورت وجود. برای سفارش سرصفحه‌ها، گزینه «جمع‌آوری سرصفحه‌های HTTP پاسخ از دامنه‌های مورد علاقه» را در قالب خود فعال کنید.

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId": 0,
  "status": "ready",
  "solution": {
    "cookies": {
      "_ym_uid": "1637841149407895406",
      "_ym_d": "1637841149",
      "_ym_isad": "2",
      "i18n_redirected2": "en"
    },
    "localStorage": {
      "_ym40786994_lsid": "322553582843",
      "_ym40786994_reqNum": "3",
      "_ym_fip": "\"65aac1083a9e31e5db7fc4a33816f1da-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-4bd84c89c35a312599d807af285e7b5f-615e6e8d95ae2de0910b550b0e4dfce2-00b2e6de4e7f2e69dd7de8ef95c7338a-61b9878bbce18de73aafc8582a198c0c-33ad8703f96139d946191563a4c623e6-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-c6d7b47b2dcff33f80cab17f3a360d0b-a95e7098ce4ab7ec9daa7fb4154b8ff4\"",
      "_ym_retryReqs": "{}",
      "_ym40786994_lastHit": "1637841164076",
      "_ym_uid": "\"1637841149407895406\""
    },
    "fingerprint": {
      "self.navigator.userAgent": "Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:94.0) Gecko\/20100101 Firefox\/94.0",
      "self.screen.width": 1280,
      "self.screen.height": 768,
      "self.screen.availWidth": 1280,
      "self.screen.availHeight": 728,
      "self.screen.availLeft": 0,
      "self.screen.availTop": 0,
      "self.navigator.vendorSub": "",
      "self.navigator.productSub": "20100101",
      "self.navigator.vendor": "",
      "self.navigator.maxTouchPoints": 0,
      "self.navigator.hardwareConcurrency": 2,
      "self.navigator.cookieEnabled": true,
      "self.navigator.appCodeName": "Mozilla",
      "self.navigator.appName": "Netscape",
      "self.navigator.appVersion": "5.0 (Windows)",
      "self.navigator.platform": "Win32",
      "self.navigator.product": "Gecko",
      "self.navigator.language": "en-US",
      "self.navigator.onLine": true,
      "self.navigator.doNotTrack": "unspecified"
    },
    "url": "https:\/\/anti-captcha.com\/tutorials\/success-page?login=some%20login&pass=the%20password",
    "domain": "anti-captcha.com",
    "domainsOfInterest": {
      "any-other-domain.com": {
        "cookies": {
          "example": "value",
          "comment": "This will be available when you fill a list of Domains Of Interest in the template itself or via domainsOfInterest parameter in the task object"
        },
        "localStorage": {
          "example": "localStorage value"
        },
        "url": "https://any-other-domain.com/some/path",
        "domain": "any-other-domain.com"
      }
    },
    "screenshots": [],
    "requestHeaders": [],
    "responseHeaders": []
  },
  "cost": "0.00858",
  "ip": "5.25.11.114",
  "createTime": 1637841143,
  "endTime": 1637841189,
  "solveCount": 0
}