انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
Tutorial pages

نحوه دور زدن Recaptcha

 1. به وب‌سایت هدف بروید، مثلاً این یکی.

 2. این تگ HTML را با پارامتر کلید سایت پیدا کنید:

  <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LfydQgUAAAAAMuh1gRreQdKjAop7eGmi6TrNIzp"></div>

  اگر آن را در کد منبع نمی‌بینید، این مقاله را بخوانید.
 3. این کلید سایت و آدرس پیچ در شیء RecaptchaV2TaskProxyless را به API می‌فرستد.
 4. سرویس ما، کپچای شما را حل می‌کند و یک توکن برمی‌گرداند. این توکن شبیه به یک پسورد طولانی با تعداد زیادی حرف است.
 5. از این توکن برای ارسال فرمتان به وب‌سایت هدف استفاده کنید. برای شناسائی خصوصیت صحیح در درخواست، از ابزار مرورگر متعلق به توسعه دهندگان استفاده کنید.

  curl 'https://anti-captcha.com/demo/submit1.php' \
  -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0' \
  -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8' \
  -H 'Accept-Language: en-US;q=0.5' \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  -H 'Origin: https://anti-captcha.com' \
  -H 'Connection: keep-alive' \
  -H 'Referer: https://anti-captcha.com/tutorials?page=recaptcha_v2_textarea' \
  -H 'Cookie: lang_id=2;' \
  -X POST -d 'login=thelogin&pass=thepassword&g-recaptcha-response=TOKEN_FROM_ANTI_CAPTCHA_GOES_HERE'

 6. این نکته را چک کنید که آیا نتیجه ارسال، همانی است که انتظار داشته‌اید یا خیر.

خودآموزهای NodeJS رایگانمان حاوی درس‌های ویدئویی است که پیاده‌سازی‌های پیچیده‌تر فرم‌های دارای ریکپچا را بررسی می‌کند.


توضیح گرافیکی