خانه مستندات خودآموزها ورود
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
منوی مستندات

getBalance: بازیابی موجودی حساب

بازیابی موجودی حساب با کلید حساب آن. لطفاً این متد را بیش از یک‌بار در هر 30 ثانیه صدا نزنید و به‌جای آن از مقدار کش‌شده در حافظه/دیسک استفاده کنید.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/getBalance
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
clientKey رشته بله

نمونه درخواست

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{ "clientKey":"YOUR_API_KEY" }' \
https://api.anti-captcha.com/getBalance
    


ساختار پاسخ

خصوصیت نوع هدف
errorId عدد صحیح شناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCode رشته
errorDescription رشته شرح کوتاهی از خطا
balance اعشاری(دابل) مقدار موجودی حساب به دلار آمریکا
captchaCredits عدد صحیح

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId": 0,
  "balance": 12.3456
}
    
JSON با یک خطا
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}