خانه مستندات خودآموزها ورود
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
منوی مستندات

reportCorrectRecaptcha: گزارش توکن‌های ریکپچای حل شده صحیح

از این متد همراه با reportIncorrectRecaptcha برای وظایف Recaptcha V3 و Recaptcha V2 Enterprise خودتان استفاده کنید. در حال حاضر گزارش‌های Recaptcha V2 پذیرفته می‌شوند اما نهایتاً نادیده گرفته می‌شوند. کیفیت ما برای V2 برابر با 99% است و نیازی ندارید تا وایت‌لیستی از کارگران موفق بسازید.

ما کارگری که گزارش کرده‌اید را در پشت‌صحنه در وایت‌لیست قرار خواهیم داد، و سیستم ما در دور بعدی تخصیص کارگران به کپچاهایتان این وایت لیست را با کپچاهای شما تطبیق می‌دهد. اگر هرکدام از کارگران گزارش شده، آنلاین یا بیکار باشند او در اولویت اول تخصیص وظیفه به کار شما قرار می‌گیرد. سیستم، این پرونده را برای ساعت بعد نگهداری می‌کند و اگر درخواست reportIncorrectRecaptcha را برای یک وظیفه بفرستید که توسط کارگر مشابهی از وایت لیست اجرا می‌شود، آنگاه شاید این پرونده را حذف کند.
به طور خلاصه می‌توان گفت که گزارش ریکپچای صحیح باعث می‌شود تا کارگران به وایت لیست شما اضافه شوند، گزارش ریکپچای false آنها را حذف می‌کند.

در حجم‌های زیاد که از 10 وظیفه در هر دقیقه شروع می‌شوند، گزارش توکن‌های حل شده صحیح، مؤثر خواهد بود. این اتفاق به دلیل جابه‌جایی زیاد کارگرانمان بین صف‌های وظایف متفاوت و وضعیت مشغول/بیکار کنونی آنها می‌افتد. اگر حجم‌های شما مثلاً 1 وظیفه در هر دقیقه باشد اصلاً متوجه هیچ‌گونه بهبود کیفیتی نخواهید شد.

گزارش‌ها باید بعد از اتمام کار ظرف 60 ثانیه فرستاده شوند. اگر بعداً گزارش را ارسال کنید، API خطای ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID را برخواهد گرداند. ارسال فقط یک گزارش برای هر وظیفه مجاز است.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
clientKey رشته بله
taskId عدد صحیح بله

نمونه درخواست

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha
    


ساختار پاسخ

خصوصیت نوع هدف
errorId عدد صحیح شناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCode رشته
errorDescription رشته شرح کوتاهی از خطا
status رشته
نتیجه عملیات. وقتی شکایت پذیرفته می‌شود، شما یا یک کد خطا یا وضعیت = "موفق" را دریافت می‌کنید.

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId":0,
  "status":"success"
}
    
JSON با یک خطا
     {
  "errorId": 16,
  "errorCode": "ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID",
  "errorDescription": "Task you are requesting does not exist in your current task list or has been expired."
}