انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
Tutorial pages

reportCorrectRecaptcha: گزارش توکن‌های ریکپچای حل شده صحیح

از این متد همراه با reportIncorrectRecaptcha برای وظایف Recaptcha V3 و Recaptcha V2 Enterprise خودتان استفاده کنید. در حال حاضر گزارش‌های Recaptcha V2 پذیرفته می‌شوند اما نهایتاً نادیده گرفته می‌شوند. کیفیت ما برای V2 برابر با 99% است و نیازی ندارید تا وایت‌لیستی از کارگران موفق بسازید.

ما کارگری که گزارش کرده‌اید را در پشت‌صحنه در وایت‌لیست قرار خواهیم داد، و سیستم ما در دور بعدی تخصیص کارگران به کپچاهایتان این وایت لیست را با کپچاهای شما تطبیق می‌دهد. اگر هرکدام از کارگران گزارش شده، آنلاین یا بیکار باشند او در اولویت اول تخصیص وظیفه به کار شما قرار می‌گیرد. سیستم، این پرونده را برای ساعت بعد نگهداری می‌کند و اگر درخواست reportIncorrectRecaptcha را برای یک وظیفه بفرستید که توسط کارگر مشابهی از وایت لیست اجرا می‌شود، آنگاه شاید این پرونده را حذف کند.
به طور خلاصه می‌توان گفت که گزارش ریکپچای صحیح باعث می‌شود تا کارگران به وایت لیست شما اضافه شوند، گزارش ریکپچای false آنها را حذف می‌کند.

در حجم‌های زیاد که از 10 وظیفه در هر دقیقه شروع می‌شوند، گزارش توکن‌های حل شده صحیح، مؤثر خواهد بود. این اتفاق به دلیل جابه‌جایی زیاد کارگرانمان بین صف‌های وظایف متفاوت و وضعیت مشغول/بیکار کنونی آنها می‌افتد. اگر حجم‌های شما مثلاً 1 وظیفه در هر دقیقه باشد اصلاً متوجه هیچ‌گونه بهبود کیفیتی نخواهید شد.

گزارش‌ها باید بعد از اتمام کار ظرف 60 ثانیه فرستاده شوند. اگر بعداً گزارش را ارسال کنید، API خطای ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID را برخواهد گرداند. ارسال فقط یک گزارش برای هر وظیفه مجاز است.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
clientKeyرشتهبله
taskIdعدد صحیحبله

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح کوتاهی از خطا
statusرشته
نتیجه عملیات. وقتی شکایت پذیرفته می‌شود، شما یا یک کد خطا یا وضعیت = "موفق" را دریافت می‌کنید.

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
JSON با یک خطا
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}