close menu
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
GitHub icon
GitHub
Menu

reportIncorrectImageCaptcha: ارسال شکایت درباره یک کپچای تصویری

شکایت‌ها فقط برای کپچای تصویری پذیرفته می‌شوند. شکایت شما توسط 3 مدیر چک خواهد شد و 2 نفر از آنها باید آن را تأیید کنند. پس از آن، شما بازپرداخت وجه کامل را دریافت می‌کنید. اگر نسبت تأیید اشتباه، کمتر از 50% باشد، گزارش‌هایتان نادیده گرفته خواهند شد.گزارش‌ها باید بعد از اتمام کار ظرف 60 ثانیه فرستاده شوند. اگر بعداً گزارش را ارسال کنید، API خطای ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID را برخواهد گرداند. ارسال فقط یک گزارش برای هر وظیفه مجاز است.

چرا 50%؟ گزارش‌هایتان باید خیلی دقیق باشند و باید 100% مطمئن باشید که گزارش‌هایتان صحیح هستند. نمی‌توانید همه کپچا‌ها را گزارش کنید باید کدهای نرم‌افزارتان را با استانداردهای تست سخت‌گیرانه بنویسید و مطمئن شوید که وب‌سایت هدف به روش دیگری شما را تشخیص نمی‌دهد.

لطفاً توجه کنید که ریسِت کردن آمارهای تأیید امکان‌پذیر نیست.
Please note that we accept complaints only for captchas in English language. Complaints for Russian language are not accepted and API will return ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID error code.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
clientKeyرشتهبله
taskIdعدد صحیحبله

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا
0 - بدون خطایی، عملیات با موفقیت انجام شد.
>0 - شناسه خطا. کد خطا و توضیحات کوتاه آن در خواص errorCode و errorDescription موجود است.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح کوتاهی از خطا
statusرشتهنتیجه عمل. وقتی شکایت پذیرفته شد، یا کد خطا دریافت می کنید یا status="success".

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
JSON با یک خطا
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}