انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
Tutorial pages

reportIncorrectImageCaptcha: ارسال شکایت درباره یک کپچای تصویری

شکایت‌ها فقط برای کپچای تصویری پذیرفته می‌شوند. شکایت شما توسط 3 مدیر چک خواهد شد و 2 نفر از آنها باید آن را تأیید کنند. پس از آن، شما بازپرداخت وجه کامل را دریافت می‌کنید. اگر نسبت تأیید اشتباه، کمتر از 50% باشد، گزارش‌هایتان نادیده گرفته خواهند شد.گزارش‌ها باید بعد از اتمام کار ظرف 60 ثانیه فرستاده شوند. اگر بعداً گزارش را ارسال کنید، API خطای ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID را برخواهد گرداند. ارسال فقط یک گزارش برای هر وظیفه مجاز است.

چرا 50%؟ گزارش‌هایتان باید خیلی دقیق باشند و باید 100% مطمئن باشید که گزارش‌هایتان صحیح هستند. نمی‌توانید همه کپچا‌ها را گزارش کنید باید کدهای نرم‌افزارتان را با استانداردهای تست سخت‌گیرانه بنویسید و مطمئن شوید که وب‌سایت هدف به روش دیگری شما را تشخیص نمی‌دهد.

لطفاً توجه کنید که ریسِت کردن آمارهای تأیید امکان‌پذیر نیست.

Please note that we accept complaints only for captchas in English language. Complaints for Russian language are not accepted and API will return ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID error code.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
clientKeyرشتهبله
taskIdعدد صحیحبله

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح کوتاهی از خطا
statusرشته
نتیجه عملیات. وقتی شکایت پذیرفته می‌شود، شما یا یک کد خطا یا وضعیت = "موفق" را دریافت می‌کنید.

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
JSON با یک خطا
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}