انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
منوی مستندات

reportIncorrectImageCaptcha: ارسال شکایت درباره یک کپچای تصویری

شکایت‌ها فقط برای کپچای تصویری پذیرفته می‌شوند. شکایت شما توسط 3 مدیر چک خواهد شد و 2 نفر از آنها باید آن را تأیید کنند. پس از آن، شما بازپرداخت وجه کامل را دریافت می‌کنید. اگر نسبت تأیید اشتباه، کمتر از 50% باشد، گزارش‌هایتان نادیده گرفته خواهند شد. گزارش‌ها باید بعد از اتمام کار ظرف 60 ثانیه فرستاده شوند. اگر بعداً گزارش را ارسال کنید، API خطای ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID را برخواهد گرداند. ارسال فقط یک گزارش برای هر وظیفه مجاز است.

چرا 50%؟ گزارش‌هایتان باید خیلی دقیق باشند و باید 100% مطمئن باشید که گزارش‌هایتان صحیح هستند. نمی‌توانید همه کپچا‌ها را گزارش کنید باید کدهای نرم‌افزارتان را با استانداردهای تست سخت‌گیرانه بنویسید و مطمئن شوید که وب‌سایت هدف به روش دیگری شما را تشخیص نمی‌دهد.

لطفاً توجه کنید که ریسِت کردن آمارهای تأیید امکان‌پذیر نیست.

Please note that we accept complaints only for captchas in English language. Complaints for Russian language are not accepted and API will return ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID error code.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
clientKey رشته بله
taskId عدد صحیح بله

نمونه درخواست

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
    


ساختار پاسخ

خصوصیت نوع هدف
errorId عدد صحیح شناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCode رشته
errorDescription رشته شرح کوتاهی از خطا
status رشته
نتیجه عملیات. وقتی شکایت پذیرفته می‌شود، شما یا یک کد خطا یا وضعیت = "موفق" را دریافت می‌کنید.

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId":0,
  "status":"success"
}
    
JSON با یک خطا
     {
  "errorId": 16,
  "errorCode": "ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID",
  "errorDescription": "Task you are requesting does not exist in your current task list or has been expired."
}