انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
Tutorial pages

reportIncorrectRecaptcha: شکایتی را درباره یک توکن ریکپچا ارسال می‌کند.

شکایت‌ها فقط برای Recaptcha V2 و V3 از جمله Enterprise Recaptcha پذیرفته می‌شوند. مهم است که شرح زیر را بخوانید در غیر این صورت شاید سیستممان برای گزارش‌هایتان ممنوعیت وضع کند.

به دلیل عدم توانائی چک کردن گزارش‌هایی مثل ما با کپچاهای تصویری کار می‌کنیم.، شکایت شما ابتدا تحلیل آمارها را به بک‌اِند ما منتقل می‌کند و پس از آن فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که نتیجه آن مثبت باشد. ما اصولاً آمارهای گزارشتان را با آمارهای سایر مشتریان مطمئن مقایسه می‌کنیم. اگر نرخ گزارش شما تفاوت خیلی زیادی با سایر گزارش‌ها داشته باشد، این گزارش برای یک دوره چندروزه نادیده گرفته خواهد شد. بنابراین برای این‌که بهترین نتایج را بگیرید باید همیشه بر فرایندهای اتوماسیون‌تان نظارت کنید و فقط وقتی گزارش را ارسال کنید که 100% مطمئن هستید ریکپچا اشتباه است.

همه گزارش‌ها پذیرفته نمی‌شوند، برای محاسبه نرخ شکست میانگینتان با سطح مناسبی از دقت، حداقل 100 وظیفه ریکپچا در هر حساب باید برای شناسائی در هر 24 ساعت ارسال شوند.

گزارش‌ها باید بعد از اتمام کار ظرف 60 ثانیه فرستاده شوند. اگر بعداً گزارش را ارسال کنید، API خطای ERROR_NO_SUCH_CAPTCHA_ID را برخواهد گرداند. ارسال فقط یک گزارش برای هر وظیفه مجاز است.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
clientKeyرشتهبله
taskIdعدد صحیحبله

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح کوتاهی از خطا
statusرشته
نتیجه عملیات. وقتی شکایت پذیرفته می‌شود، شما یا یک کد خطا یا وضعیت = "موفق" را دریافت می‌کنید.

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
JSON با یک خطا
{
    "errorId":0,
    "status":"success"
}