close menu
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
GitHub icon
GitHub
Menu

reportIncorrectRecaptcha: شکایتی را درباره یک توکن ریکپچا ارسال می‌کند.

شکایت‌ها فقط برای Recaptcha V2 و V3 از جمله Enterprise Recaptcha پذیرفته می‌شوند. مهم است که شرح زیر را بخوانید در غیر این صورت شاید سیستممان برای گزارش‌هایتان ممنوعیت وضع کند.
به دلیل عدم توانائی چک کردن گزارش‌هایی مثل ما با کپچاهای تصویری کار می‌کنیم.، شکایت شما ابتدا تحلیل آمارها را به بک‌اِند ما منتقل می‌کند و پس از آن فقط در صورتی پذیرفته می‌شود که نتیجه آن مثبت باشد. ما اصولاً آمارهای گزارشتان را با آمارهای سایر مشتریان مطمئن مقایسه می‌کنیم. اگر نرخ گزارش شما تفاوت خیلی زیادی با سایر گزارش‌ها داشته باشد، این گزارش برای یک دوره چندروزه نادیده گرفته خواهد شد. بنابراین برای این‌که بهترین نتایج را بگیرید باید همیشه بر فرایندهای اتوماسیون‌تان نظارت کنید و فقط وقتی گزارش را ارسال کنید که 100% مطمئن هستید ریکپچا اشتباه است.
همه گزارش ها پذیرفته نمی شوند. برای محاسبه میانگین نرخ شکست تا حد امکان دقیق، حداقل 100 کار recaptcha در هر حساب باید برای شناسایی در هر 24 ساعت ارسال شود.
گزارش‌ها باید بعد از اتمام کار ظرف 60 ثانیه فرستاده شوند. اگر بعداً گزارش را ارسال کنید، API خطای ERROR_NO_SUCH_CAPTCHA_ID را برخواهد گرداند. ارسال فقط یک گزارش برای هر وظیفه مجاز است.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
clientKeyرشتهبله
taskIdعدد صحیحبله

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا
0 - بدون خطایی، عملیات با موفقیت انجام شد.
>0 - شناسه خطا. کد خطا و توضیحات کوتاه آن در خواص errorCode و errorDescription موجود است.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح کوتاهی از خطا
statusرشتهنتیجه عمل. وقتی شکایت پذیرفته شد، یا کد خطا دریافت می کنید یا status="success".

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
JSON با یک خطا
{
    "errorId":0,
    "status":"success"
}