خانه مستندات خودآموزها ورود
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
منوی مستندات

getTaskResult: درخواست یک نتیجه وظیفه

آدرس: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
clientKey رشته بله
taskId عدد صحیح بله

نمونه درخواست

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
    


ساختار پاسخ

خصوصیت نوع هدف
errorId عدد صحیح شناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCode رشته
errorDescription رشته شرح کوتاهی از خطا
status رشته
پردازش - وظیفه هنوز آماده نیست
ready - وظیفه کامل است، راه‌حل در خصوصیت solution قرار دارد
solution شیء
داده های نتیجه وظیفه. برای هر وظیفه، متفاوت است.
cost اعشاری(دابل)
هزینه وظیفه به دلار آمریکا.
ip رشته
IP که وظیفه از آن ایجاد شده است.
createTime عدد صحیح
تاریخ مهر زمانی ایجاد وظیفه در یونیکس.
endTime عدد صحیح
تاریخ مهر زمانی اتمام وظیفه در یونیکس.
solveCount عدد صحیح
مقدار کارگرانی که تلاش کرده‌اند تا وظیفه شما را انجام دهند

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
    {
      "text":"deditur",
      "url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
    },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    
JSON با یک خطا
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}