close menu
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
GitHub icon
GitHub
Menu

Test: تست متد برای دیباگ کردن

این متد، داده‌های درخواست AJAX POST را می‌خواند، آن را تجزیه می‌کند و خروجی را به‌صورت آرایه بیرون می‌دهد. همچنین خروجی آن، داده‌های ارسال شده به فرمت خام است. می‌توانید از آن برای دیباگ کردن کدتان استفاده کنید.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/test
متد: POST
Content-type: application-json

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -X POST -d '{
"clientKey":"myClientKey",
"hello" : "world",
"apitest" : true
}' https://api.anti-captcha.com/test

نمونه پاسخ

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.12.1
Date: Tue, 24 Oct 2017 21:25:57 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive

Parsed input JSON:
Array
(
    [clientKey] => myClientKey
    [hello] => world
    [apitest] => 1
)
Raw POST input:
{
"clientKey":"myClientKey",
"hello" : "world",
"apitest" : true
}