انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

Legacy API v.1

این API هنوز کار می‌کند اما از این به بعد آپدیت نمی‌شود تا از نوع جدید وظیفه‌ها پشتیبانی کند. تنها نوعی که این API پشتیبانی می‌کند، وظایف کپچای تصویری استاندارد است.

آدرس: http://anti-captcha.com/in.php
متد: POST
Content-type: multipart/form-data

شیء وظیفه

خصوصیتنوعموردنیازمقدار پیش‌فرضهدف
keyرشتهبله
bodyرشتهبلهبدنه فایل که با base64 رمزگذاری شده است. حتماً آن را بدون شکستِ خط ارسال کنید. برچسب 'data:image/png,' یا برچسب‌های مشابه را در آن قرار ندهید، فقط base64 پاکیزه باید وجود داشته باشد!
phraseبولیخیرfalsefalse : بدون نیاز
true - کارگر را ملزم می‌کند که پاسخ را با حداقل یک "اسپیس" وارد کند. اگر هیچ اسپیسی وجود نداشته باشد، آنها از روی وظیفه می‌پرند، بنابراین از آن با احتیاط استفاده کنید.
regsenseبولیخیرtruefalse : بدون نیاز
true - کارگر یک علامت ویژه را مشاهده خواهد کرد که می‌گوید پاسخ باید به‌صورت حساس به کوچکی و بزرگی حروف وارد شود.
numericعدد صحیحخیر00 : بدون نیاز
1 - فقط عدد مجاز است
2 - هیچ حرفی مجاز نیست و فقط عدد مجاز است
calcبولیخیرfalse0 : بدون نیاز
1 - فقط عدد مجاز است
2 - هیچ حرفی مجاز نیست و فقط عدد مجاز است
min_lenعدد صحیحخیر00 : بدون نیاز
>1 - حداکثر طول پاسخ را تعیین می‌کند
max_lenعدد صحیحخیر00 : بدون نیاز
>1 - حداکثر طول پاسخ را تعیین می‌کند
commentرشتهخیرتوضیحات اضافی برای کارگران مثل "حروف را به رنگ قرمز وارد کن".
نتیجه تولید می‌شود و کاملاً به عهده کارگر است.
soft_idعدد صحیحخیر
is_russianعدد صحیحخیروقتی برابر با 1 تنظیم شود، وظایف کپچا را به صف زبان روسی می‌فرستد.

نمونه پاسخ

بدون خطا
خطا دارد
OK|CAPTCHA_ID_HERE

بازیابی راه‌حل

درخواست Send GET به https://anti-captcha.com/res.php?key=YOUR_KEY&action=get&id=CAPTCHA_ID

بدون خطا
کپچا هنوز حل نشده است
خطا دارد
OK|text_from_captcha