انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
منوی مستندات

Legacy API v.1

این API هنوز کار می‌کند اما از این به بعد آپدیت نمی‌شود تا از نوع جدید وظیفه‌ها پشتیبانی کند. تنها نوعی که این API پشتیبانی می‌کند، وظایف کپچای تصویری استاندارد است.

آدرس: http://anti-captcha.com/in.php
متد: POST
Content-type: multipart/form-data

شیء وظیفه

خصوصیت نوع موردنیاز مقدار پیش‌فرض هدف
key رشته بله
body رشته بله بدنه فایل که با base64 رمزگذاری شده است. حتماً آن را بدون شکستِ خط ارسال کنید. برچسب 'data:image/png,' یا برچسب‌های مشابه را در آن قرار ندهید، فقط base64 پاکیزه باید وجود داشته باشد!
phrase بولی خیر false false : بدون نیاز
true - کارگر را ملزم می‌کند که پاسخ را با حداقل یک "اسپیس" وارد کند. اگر هیچ اسپیسی وجود نداشته باشد، آنها از روی وظیفه می‌پرند، بنابراین از آن با احتیاط استفاده کنید.
regsense بولی خیر true false : بدون نیاز
true - کارگر یک علامت ویژه را مشاهده خواهد کرد که می‌گوید پاسخ باید به‌صورت حساس به کوچکی و بزرگی حروف وارد شود.
numeric عدد صحیح خیر 0 0 : بدون نیاز
1 - فقط عدد مجاز است
2 - هیچ حرفی مجاز نیست و فقط عدد مجاز است
calc بولی خیر false 0 : بدون نیاز
1 - فقط عدد مجاز است
2 - هیچ حرفی مجاز نیست و فقط عدد مجاز است
min_len عدد صحیح خیر 0 0 : بدون نیاز
>1 - حداکثر طول پاسخ را تعیین می‌کند
max_len عدد صحیح خیر 0 0 : بدون نیاز
>1 - حداکثر طول پاسخ را تعیین می‌کند
comment رشته خیر توضیحات اضافی برای کارگران مثل "حروف را به رنگ قرمز وارد کن".
نتیجه تولید می‌شود و کاملاً به عهده کارگر است.
soft_id عدد صحیح خیر
is_russian عدد صحیح خیر وقتی برابر با 1 تنظیم شود، وظایف کپچا را به صف زبان روسی می‌فرستد.

نمونه پاسخ

بدون خطا
    OK|CAPTCHA_ID_HERE
   
خطا دارد
    ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST
   

بازیابی راه‌حل

درخواست Send GET به https://anti-captcha.com/res.php?key=YOUR_KEY&action=get&id=CAPTCHA_ID

بدون خطا
    OK|text_from_captcha
   
کپچا هنوز حل نشده است
    CAPCHA_NOT_READY
   
خطا دارد
    ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST